intTypePromotion=4
ADSENSE

Kế hoạch phát triển kinh tế Chương IV

Xem 1-7 trên 7 kết quả Kế hoạch phát triển kinh tế Chương IV
 • Bài giảng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội - Chương IV: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 trình bày về bối cảnh, mục tiêu và nhiệm vụ, chỉ tiêu và cân đối lớn, nhu cầu và khả năng, huy động vốn ĐTPT, áp dụng khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả SEDP 2011 - 2015.

  ppt15p hungdaigia91 28-10-2014 106 28   Download

 • CHỈ THỊ VỀ TẬP TRUNG THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2013. Năm 2013, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, là năm đẩy mạnh thực hiện 15 đề án, dự án, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận và tổ chức hội nghị kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV giữa nhiệm kỳ; là năm diễn ra trong điều...

  pdf5p minhtri2205 29-05-2013 35 1   Download

 • Giảm tỷ lệ nghèo xuống 10-11% vào năm 2010 là một mục tiêu xuyên suốt của Kế hoạch Phát triển Kinh tế - xã hội 2006-2010 (Kế hoạch PTKTXH). Có thể nêu ra một số mục tiêu gồm (i) thúc đẩy, duy trì phát triển và tăng trưởng kinh tế; (ii) cải thiện đáng kể đời sống vật chất, văn hoá và tinh thần của người dân; (iii) tạo nền tảng thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và từng bước phát triển nền kinh tế tri thức; và (iv) nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu......

  pdf0p anhvu 19-03-2009 181 62   Download

 • Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới. Sự phát triển về kinh tế, xã hội đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hệ thống giáo dục. Nghị quyết trung ương IV khóa VII( tháng11/1993) về tiếp tục sự nghiệp giáo dục chỉ rõ: “Phải xác định rõ mục tiêu, thiết kế lại chương trình, kế hoạch, nội dung, phương pháp giáo dục và đào tạo. Toàn bộ hệ thống giáo dục phải hướng vào mục tiêu đào tạo những con người có kiến thức văn hóa, khoa học, có kỹ năng nghề nghiệp, lao động...

  pdf12p toyotayaris 06-08-2010 796 112   Download

 • Mạng lưới đô thị nước ta hiện có khoảng 521 đô thị lớn nhỏ, (5 thành phố trực thuộc trung ương, 61 thành phố thị xã trực thuộc tỉnh và 440 thị trấn), phân bố tương đối đều đặn trên lãnh thổ hẹp, dài. Mạng lưới đô thị đó tạo được điều kiện thuận lợi “để khai thác thế mạnh của cả nước, của mỗi vùng, mỗi ngành; tập trung thích đáng cho các nguồn lực cho các lĩnh vực, các địa bàn trọng điểm, có điều kiện sớm đưa lại hiệu quả kinh tế cao” (Báo cáo chính trị Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ...

  doc38p minhhienphan 21-02-2012 127 39   Download

 • I. II. III. IV. Thuế quan để lấy lại độc quyền nước ngoài Kinh tế qui mô trong một khuôn khổ Nghiên cứu, phát triển và hàng hóa bán ra của xí nghiệp nước chủ nhà Trợ cấp xuất khẩu trong cấu trúc thị trường có cặp xí nghiệp

  pdf15p abcdef_37 12-10-2011 57 9   Download

 • Chương 10: Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến nửa đầu những năm 70. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh -Công nghiệp: Công cuộc khôi phục kinh tế ở Liên Xô thực sự được tiến hành từ 1946 với kế hoạch 5 năm lần thứ IV-khôi phục và phát triển kinh tế quốc dân (1946-1950)

  pdf34p songsongcuoc 01-06-2011 101 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế hoạch phát triển kinh tế Chương IV
p_strCode=kehoachphattrienkinhtechuongiv

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2