intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế roán tài sản cố định

Xem 1-1 trên 1 kết quả Kế roán tài sản cố định
  • TSCĐ là cơ sở vật chất của đơn vị. Nó phản ánh năng lực sản xuất hiện có và trình độ ứng dụng khoa học kĩ thuật vào hoạt động của đơn vị. TSCĐ là một trong các yếu tố quan trọng tạo khả năng tăng trưởng bền vững, tăng năng xuất lao động.Do đó, việc theo dõi thường xuyên tình hình tăng giảm TSCĐ, tình hình sử dụng và khấu hao TSCĐ có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý và sử dụng tscđ...

    ppt31p thuykt4bdhtd 10-08-2012 176 44   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế roán tài sản cố định
p_strCode=keroantaisancodinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2