intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế toán công cụ dụng cụ

Xem 1-20 trên 2289 kết quả Kế toán công cụ dụng cụ
 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Hạch toán công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên" dưới đây để nắm bắt được đặc điểm, phương pháp phân bổ hạch toán công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  2p tnbc_tr 15-09-2015 124 9   Download

 • Do đặc điểm của vật liệu, công cụ dụng cụ có nhiều thứ, thường xuyên biến động trong quá trình sản xuất kinh doanh và yêu cầu của công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ phải phản ánh kịp thời hàng ngày tình hình biến động và hiện có của vật liệu, công cụ dụng cụ nên trong công tác kế toán cần thiết phải đánh giá vật liệu, công cụ dụng cụ.

  doc4p lanqiren 20-05-2020 17 0   Download

 • "Bài giảng Kế toán công ty - Bài 3: Kế toán biến động vốn góp trong các công ty" chỉ ra được các trường hợp biến động vốn góp trong 1 loại hình công ty cụ thể là công ty TNHH; công ty cổ phần; công ty hợp danh; kế toán tăng, giảm vốn trong công ty cổ phần; tài khoản sử dụng; phương pháp hạch toán.

  pdf34p angicungduoc9 04-01-2021 12 0   Download

 • Chương 2. KẾ TOÁN TIỀN, VẬT TƯ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ Mục tiêu chung: • Giúp người học nhận thức đối tượng kế toán là các loại vốn bằng tiền, vật liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm , hàng hóa, đầu tư tài chính ngắn hạn. • Trang bị cho người học phương pháp hạch toán thu, chi tiền mặt, tăng, giảm tiền gửi và tiền đang chuyển; hạch toán tồn kho, xuất kho, nhập kho các loại vật tư, sản phẩm, hàng hóa và chứng khoán ngắn hạn..., trong các đơn vị hành chính sự nghiệp...

  pdf31p tinhphuong60 15-06-2010 1121 608   Download

 • Bài giảng "Kế toán nhà nước - Chương 3: Kế toán vật liệu và dụng cụ" với cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán nguyên vật liệu; kế toán công cụ, dụng cụ; kế toán sản phẩm, hàng hóa. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên Kế toán dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf46p tsmttc_007 10-09-2015 73 11   Download

 • Kế toán trong hệ thống quản trị kinh doanh cung cấp cho các bạn những kiến thức về vị trí, vai trò của kế toán trong hệ thống quản trị kinh doanh; kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn, nhiệm vụ kế toán tài sản cố định, nhiệm vụ kế toán vật liệu - công cụ, dụng cụ, kế toán tiền lương - bảo hiểm, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

  doc3p nnbtrang 10-03-2015 56 3   Download

 • Giáo trình Kế toán ngân hàng gồm 8 chương cung cấp các kiến thức cơ bản như: Những vấn đề cơ bản về kế toán ngân hàng; Kế toán nghiệp vụ huy động vốn; Kế toán nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ cho thuê tài chính; Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng; Kế toán các nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng; Kế toán tài sản cố định, công cụ lao động; Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối và thanh toán quốc tế.

  pdf130p solua999 05-05-2021 27 6   Download

 • Bài giảng Chương 5: Kế toán các quá trình kinh doanh cơ bản trình bày các nội dung chính sau: Kế toán các yếu tố cơ bản của quá trình SX, kế toán quá trình SX, kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định KQKD, kế toán quá trình kinh doanh chủ yếu trong DN thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  ppt102p viflorida2711 30-10-2020 21 0   Download

 • Trong giai đoạn hiện nay nền kinh tế của đất nước ngày càng phát triển nên đòi hỏi có càng nhiều cơ sở hạ tầng, các công trình giao thông, thủy lợi kiên cố để đáp ứng cho nhu cầu phát triển của đất nước và phục vụ cho nhu cầu của con người trong xã hội. Xuất phát từ yêu cầu đó nên Công ty TNHH Đức Trường ra đời. Công ty được thành lập ngày 22 tháng 10 năm 2007, giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 3802000297 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Kon Tum cấp. Với số vốn điều lệ...

  doc74p tuyettinh_ca 01-11-2010 745 367   Download

 • Luận văn được hoàn thành với các nội dung chính như: Những vấn đề chung của tổ chức hạch toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp sản xuất. Thực tế tổ chức hạch toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi thuỷ điện I Sơn La. Nhận xét và khuyến nghị hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi thuỷ Điện I Sơn La.

  pdf90p thuyhang3456 07-11-2012 508 302   Download

 • Luận văn: Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ ở công ty TNHH XDTM và DV Thành Tú, gồm cấu trúc nội dung kiến thức sau: Cơ sở lý luận về nguyên vật liệu-công cụ dụng cụ, thực trạng vấn đề nguyên vật liệu-công cụ dụng cụ ở Công ty TNHH XDTM và DV Thành Tú, hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu-công cụ dụng cụ, biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguyên vật liệu-công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH XDTM và DV Thành Tú.

  pdf75p kimkhanhkh 17-03-2014 454 202   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh doanh và quản lý: Hoàn thiện kế toán công cụ tài chính trong các doanh nghiệp phi tài chính tại Việt Nam nhằm kiểm định mối quan hệ giữa mức độ trình bày và công bố thông tin về công cụ tài chính với các đặc điểm riêng của doanh nghiệp bằng việc xây dựng mô hình với biến số, lấy số liệu 2010, 2011, 2012.

  pdf294p nguyenthiminh32 12-07-2014 278 54   Download

 • Chương 1 cơ sở lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ trong các doanh nghiệp sản xuất, chương 2 thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ tại Công ty Chế tạo máy VINACOMIN, chương 3 giải pháp và khuyến nghị giá nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ tại Công ty Chế tạo máy VINACOMIN là những nội dung chính trong 3 chương của khóa luận tốt nghiệp "Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ tại Công ty Chế tạo máy VINACOMIN".

  doc117p khanhpr0o 31-08-2015 203 48   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Mục tiêu chính của luận án "Các nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh ở các doanh nghiệp Việt Nam" là xác định các nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh ở các doanh nghiệp Việt Nam bao gồm cả nhân tố vĩ mô và vi mô.

  pdf232p hanh_tv27 16-04-2019 39 4   Download

 • Mục tiêu chính của luận án là xác định các nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh ở các doanh nghiệp Việt Nam bao gồm cả nhân tố vĩ mô và vi mô.

  pdf232p sohucninh321 09-07-2019 45 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm xác định nhu cầu áp dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh ở các doanh nghiệp có sử dụng công cụ tài chính phái sinh để phòng ngừa rủi ro; Nghiên cứu những nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh ở các doanh nghiệp Việt Nam.

  pdf29p sohucninh321 09-07-2019 22 2   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung; phương pháp kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ; kế toán DP giảm giá hàng tồn kho, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf19p koxih_kothogmih2 23-08-2020 17 1   Download

 • Mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (Mẫu số: 07-VT) được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc2p luhhan 23-04-2021 10 0   Download

 • Mẫu Sổ Theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng (Mẫu số: S22-DN) được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc2p luhhan 23-04-2021 13 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế toán công cụ dụng cụ
p_strCode=ketoancongcudungcu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2