intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế toán đơn vị

Xem 1-20 trên 2412 kết quả Kế toán đơn vị
 • Tài liệu trình bày về chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, hệ thống chứng từ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp,... dựa trên QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/02 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  pdf469p nhatro75 08-07-2012 697 236   Download

 • cuốn sách "hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp xây lắp và kế toán đơn vị chủ đầu tư" được biên soạn với mục đích giúp cho các đơn vị xây lắp, các đơn vị chủ đầu tư có tài liệu tham khảo để thực hành công tác kế toán, đồng thời cung cấp cho bạn đọc các văn bản về kế toán và một số quy định trong xây dựng cơ bản...mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf300p thangnamvoiva20 16-09-2016 158 56   Download

 • Chương 1 Nhiệm vụ và nội dung công tác kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, trong chương học này nội dung trình bày kiến thức sau: Giới thiệu đơn vị hành chính sự nghiệp, vai trò đơn vị hành chính sự nghiệp, nhiệm vụ và nội dung công tác tác kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, hình thức kế toán và tổ chức công tác kế toán, hệ thống tài khoản kế toán sử dụng trong đơn vị hành chính sự nghiệp.

  pdf24p thanhthienhoang23 14-05-2014 234 28   Download

 • Chương 3 Kế toán tiền lương thuộc bài giảng kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, trong chương học này người học sẽ lần lượt đi vào tìm hiểu kiến thức về: Tiền lương và các khoản phải nộp theo lương, kế toán tiền lương, kế toán trích lập và sử dụng các quỹ.

  pdf26p thanhthienhoang23 14-05-2014 141 27   Download

 • hướng dẫn làm kế toán đơn vị chủ đầu tư bằng excel của tác giả trần văn thắng là cuốn sách hệ thống hóa phương pháp ghi chép sổ sách kế toán và lập các báo cáo tài chính mới nhất bằng excel. mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf310p thangnamvoiva21 27-09-2016 94 24   Download

 • Tài sản cố định là cơ sở vật chất cần thiết để đảm bảo cho các đơn vị hành chính sự nghiệp được hoạt động bình thường, liên tục như văn phòng làm việc, máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển... Để nắm rõ hơn kiến thức và đi sâu vào tìm hiểu mời các bạn cùng tham khảo chương 4 Kế toán tài sản cố định thuộc bài giảng kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp dưới đây.

  pdf56p thanhthienhoang23 14-05-2014 197 22   Download

 • Chương 6 Báo cáo tài chính thuộc bài giảng kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, trong chương học này sẽ giới thiệu đến người học kiến thức sau: Những qui định chung về báo cáo tài chính, danh mục báo cáo tài chính, trình tự lập báo cáo tài chính.

  pdf14p thanhthienhoang23 14-05-2014 107 20   Download

 • Chương 2 Kế toán nguồn kinh phí hoạt động thuộc bài giảng kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, trong chương này mời các bạn cùng đi vào tìm hiểu nội dung kiến thức sau: Nguồn hình thành, tiếp nhận, tình hình sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí.

  pdf23p thanhthienhoang23 14-05-2014 135 18   Download

 • Chương 6 Kế toán hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ thuộc bài giảng kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, trong chương học này mời các bạn cùng tìm hiểu về: Kế toán vật liệu, dụng cụ và kế toán hoạt động sản xuất, kinh doanh.

  pdf11p thanhthienhoang23 14-05-2014 95 15   Download

 • Trong chương 3 Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán nằm trong bài giảng kế toán đơn vị sự nghiệp nhằm trình bày về nguyên tắc kế toán tiền mặt, kế toán tiền gửi ngân hàng, kho bạc, kế toàn tiền đang chuyển, kế toán tổng hợp.

  pdf38p fast_12 25-06-2014 57 14   Download

 • Mục tiêu của chương 2 Kế toán nguồn hình thành và chi phí các loại kinh phí nằm trong bài giảng kế toán đơn vị sự nghiệp nhằm giúp sinh viên hiểu được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toàn nguồn kinh phí hoạt động, hiểu được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán kinh phí dự án.

  pdf19p fast_12 25-06-2014 65 13   Download

 • Nội dung của chương 7 Kế toán hoạt động sản xuất - kinh doanh và hoạt động đầu tư tài chính nằm trong bài giảng kế toán đơn vị sự nghiệp nhằm trình bày về khái niệm, đặc điểm và nhiệm vụ của kế toán hoạt động sản xuất, nguồn kinh doanh, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

  pdf26p fast_12 25-06-2014 55 13   Download

 • Nội dung của chương 1 Tổng quan về kế toán cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nằm trong bài giảng kế toán đơn vị sự nghiệp nhằm trình bày về đặc điểm của đơn vị sự nghiệp, phân loại các đơn vị sự nghiệp và sự khác biệt giữa cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, thành phần kế toán đơn vị sự nghiệp.

  pdf9p fast_12 25-06-2014 86 11   Download

 • Bài giảng Kế toán đơn vị sự nghiệp: Chương 4 Kế toán vật liệu - dụng cụ; sản phẩm - hàng hóa nhằm trình bày về kế toán vật liệu - dụng cụ, kế toán sản phẩm - hàng hóa và kế toán chi phí trả trước, nguyên tắc và quy trình của kế toán vật liệu - dụng cụ.

  pdf14p fast_12 25-06-2014 61 11   Download

 • Chương 6 Kế toán các khoản thu và chênh lệnh thu - chi các hoạt động nằm trong bài giảng kế toán đơn vị sự nghiệp nhằm trình bày về nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán các khoản thu, kế toán thu chưa qua ngân sách, nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán chênh lệnh thu chi các hoạt động.

  pdf16p fast_12 25-06-2014 55 11   Download

 • Bài thảo luận nhóm: Chi đơn đặt hàng kế toán đơn vị sự nghiệp thuộc học phần kế toán đơn vị sự nghiệp gồm 3 phần, trình bày cơ sở pháp lý, kế toán chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước, một số nghiệp vụ cụ thể.

  ppt19p vandon19xx 20-09-2014 100 11   Download

 • Mục tiêu chính của chương 5 Kế toán tài sản cố định - hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản và sữa chữa tài sản cố định nằm trong bài giảng kế toán đơn vị sự nghiệp nhằm trình bày về khái niệm, phân loại về kế toán tài sản cố định, đánh giá tài sản cố định.

  pdf36p fast_12 25-06-2014 61 9   Download

 • Mục tiêu của môn học Kế toán đơn vị sự nghiệp nhằm trang bị nền tảng kiến thức cơ bản về kế toán các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán công, cung cấp kiến thức toàn diện về kế toán của đơn vị có sử dụng và không sử dụng ngân sách nhà nước, giúp cho sinh viên hiểu biết về công cụ quản lý ngân sách.

  pdf16p fast_12 25-06-2014 42 3   Download

 • Giáo trình Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp giúp cho người học khái quát hoá, hệ thống hoá, những nội dung cơ bản của chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, trước hết là nội dung của chế độ kế toán hiện hành. Đồng thời người học nắm được nội dung kiến thức môn kế toán hành chính sự nghiệp

  doc238p tuyetsuongquynhon 25-08-2010 5407 2669   Download

 • Tài liệu Nội dung ôn thi viên chức năm 2015 môn Nghiệp vụ chuyên ngành Kế toán cung cấp cho các bạn những kiến thức về những vấn đề cơ bản của tài chính hành chính sự nghiệp; kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp (kế toán tài sản bằng tiền và vật tư, công cụ dụng cụ; kế toán tài sản cố định; kế toán các khoản thanh toán; kế toán các nguồn kinh phí và các khoản thu;...).

  doc64p tuannva 09-10-2015 217 79   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế toán đơn vị
p_strCode=ketoandonvi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2