intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế toán tồn kho

Xem 1-20 trên 720 kết quả Kế toán tồn kho
 • Phần 2 của Tài liệu Kế toán doanh nghiệp với Access bắt đầu từ chương 4 đến chương 6 với các nội dung chính như sau: Phân hệ kế toán tồn kho, phân hệ kế toán bán hàng, phân hệ kế toán công nợ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf174p kiepnaybinhyen_02 05-12-2015 105 17   Download

 • Chiết khấu thương mại: là khoản giảm giá được hưởng do mua hàng số lượng lớn. Chiết khấu thanh toán: là khoản giảm giá được hưởng do thanh toán sớm. Giảm giá: khoản giảm giá do hàng kém chất lượng. Hàng mua trả lại: hàng do bên mua trả lại cho bên bán

  pdf16p minhkhak37_15 04-10-2013 62 21   Download

 • Các phương pháp tính giá xuất hàng tồn kho trong kế toán doanh nghiệp

  doc4p catbui 07-05-2009 2160 446   Download

 • Theo quy định kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong chuẩn mực kế toán “Tồn kho” VAS 02 và trong chế độ kế toán ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC thì cuối kì kế toán năm, khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc thì phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Mực dự phòng (MDF) được xác định như bảng cuối trang.

  pdf16p hamdocsach08 26-12-2010 404 119   Download

 • Tài liệu kế toán hàng tồn kho nhằm giúp cho các học viên và các sinh viên chuyên ngành kế toán hiểu rõ hơn về chuyên ngành của mình. Tài liệu được biên soạn rất công phu, gần sát với thực tế, linh hoạt, dễ hiểu...Tồn kho là toàn bộ nguồn vào quy trình sản xuất như hàng cung ứng, nguyên vật liệu, phụ tùng… mà công ty dùng trong hoạt động kinh doanh, ngoài ra còn bao gồm cả công việc đang được thực hiện - hàng hóa đang trong nhiều giai đoạn sản xuất khác nhau - cũng...

  doc16p hoangquoctrung1991 27-07-2012 272 87   Download

 • Trong một doanh nghiệp (một đơn vị kế toán) chỉ được áp dụng một trong hai phương pháp kế toán tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên, hoặc phương pháp kiểm kê định kỳ. Việc lựa chọn phương pháp kế toán tồn kho áp dụng tại doanh nghiệp phải căn cứ vào đặc điểm, tính chất, số lượng, chủng loại vật tư, hàng hoá và yêu cầu quản lý để có sự vận dụng thích hợp và phải được thực hiện nhất quán trong niên độ kế toán. ...

  pdf32p la_la123 04-04-2013 107 32   Download

 • Tuân thủ nguyên tắc nhất quán không có nghĩa là một doanh nghiệp không bao giờ được thay đổi phương pháp kế toán, tuy nhiên doanh nghiệp phải giải trình lý do thay đổi và ảnh hưởng của sự thay đổi đến thu nhập thuần trong báo cáo tài chính.

  pdf6p alt_12 24-07-2013 57 8   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài luận văn là hệ thống lý luận cơ bản về kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp. Phân tích thực trạng Kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và Dịch vụ Anh Nguyên. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tồn kho tại công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Anh Nguyên.

  pdf114p mucnang333 06-05-2021 25 6   Download

 • Chương 2. KẾ TOÁN TIỀN, VẬT TƯ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ Mục tiêu chung: • Giúp người học nhận thức đối tượng kế toán là các loại vốn bằng tiền, vật liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm , hàng hóa, đầu tư tài chính ngắn hạn. • Trang bị cho người học phương pháp hạch toán thu, chi tiền mặt, tăng, giảm tiền gửi và tiền đang chuyển; hạch toán tồn kho, xuất kho, nhập kho các loại vật tư, sản phẩm, hàng hóa và chứng khoán ngắn hạn..., trong các đơn vị hành chính sự nghiệp...

  pdf31p tinhphuong60 15-06-2010 1114 608   Download

 • Mục tiêu chung - Giúp người học nhận thức đối tượng kế toán là các loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. - Trang bị cho người học phương pháp hạch toán tồn kho, nhập kho, xuất kho nguyên vật liệu chình, vật liệu phụ, công cụ, đồ dùng cho thuê, bao bì luân c huyển trong doanh nghiệp phù hợp với phương pháp kê khai hàng tồn kho.

  doc22p tambq39 20-10-2010 470 239   Download

 • Hàng tồn kho là tài sản lưu động tồn tại dưới hình thái vật chất. Hàng tồn kho của doanh nghiệp có thể mua ngoài hoặc do doanh nghiệp tự sản xuất để dùng cho mục đích SXKD hoặc để cung cấp cho bên ngoài. - Hàng tồn kho của doanh nghiệp gồm : nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm dở dang, thành phẩm, hàng hoá.

  pdf16p lalala_dien 23-06-2011 620 230   Download

 • Trong thời đại phát triển của khoa học kỹ thuật, nền kinh tế thị trƣờng đang thay đổi từng ngày, nếu các Doanh nghiệp không thay đổi tƣ duy để thích ứng với sự thay đổi đó thì khó có thể tồn tại và phát triển nhanh đƣợc. Thay đổi tƣ duy để thích ứng với môi trƣờng không chỉ đúng với các Doanh nghiệp mà em thấy rằng nó còn đúng với mỗi sinh viên.

  pdf99p sang_som 25-04-2013 276 111   Download

 • Chương 2. Kế toán tiền và các loại vật tư, sản phẩm, hàng hoá Mục tiêu chung: • Giúp người học nhận thức đối tượng kế toán là các loại vốn bằng tiền, vật liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm , hàng hóa, đầu tư tài chính ngắn hạn. • Trang bị cho người học phương pháp hạch toán thu, chi tiền mặt, tăng, giảm tiền gửi và tiền đang chuyển; hạch toán tồn kho, xuất kho, nhập kho các loại vật tư, sản phẩm, ...

  pdf31p xingau3 06-08-2011 240 95   Download

 • Mục tiêu của bài giảng Kiểm toán phần hành - Hàng tồn kho nhằm: Hiểu được đặc điểm của hàng tồn kho, hiểu được các thủ tục kiểm soát chủ yếu trong hàng tồn kho, hiểu được phương pháp kiểm toán khoản mục hàng tồn kho và giá vốn hàng bán.

  pdf14p kiepnaybinhyen_04 24-12-2015 228 13   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Dựa vào thực trạng của công tác kế toán tại KBNN Đà Nẵng trong điều kiện sử dụng phần mềm TABMIS đang bộc lộ những bất cập, tồn tại cấn phải khắc phục, hoàn thiện. Thông qua việc hệ thống hoá, làm rõ những cơ sở lý luận về kế toán nhà nước áp TABMIS, đánh giá thực trạng công tác kế toán tại KBNN Đà nẵng qua một năm thực hiện TABMIS.

  pdf26p quaymax5 16-09-2018 61 5   Download

 • Tài liệu tham khảo về bài tập Kế tóan tài chính có kèm bài giải chuyên đề "kế toán hàng tồn kho" giúp cho sinh viên ôn tập môn kế toán tài chính

  pdf15p tiennuhoiai 01-07-2010 4527 2581   Download

 • Một công ty có 2 đơn vị cơ sở A & B kinh doanh khác tỉnh, đơn vị cơ sở có tổ chức kế toán riêng, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, thuế GTGT khấu trừ 10%. Trong tháng có tình hình kinh doanh như sau:

  doc39p ngasanhvn 24-03-2010 5150 1956   Download

 • Sổ kế toán là những tờ sổ theo mẫu nhất định dùng ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng phương pháp của kế toán trên cơ sở số liệu chứng từ gốc. Đây là khâu trung tâm của toàn bộ công tác kế toán, là bộ phận trung gian để các chứng từ gốc ghi chép rời rạc được tập hợp, phản ánh đầy đủ có hệ thống để phục vụ công tác tính toán, tổng hợp thành các chỉ tiêu kinh tế biểu hiện toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị...

  pdf7p huyhoang 03-08-2009 5668 1495   Download

 • Trong các Doanh nghiệp sản xuất (công nghiệp, xây dựng cơ bản) vật liệu là một bộ phận của hàng tồn kho thuộc TSCĐ của Doanh nghiệp. Mặt khác, nó còn là những yếu tố không thể thiếu, là cơ sở vật chất và điều kiện để hình thành nên sản phẩm. Chi phí về các loại vật liệu thường chiếm một tỉ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các Doanh nghiệp sản xuất. Do đó vật liệu không chỉ quyết định đến mặt số lượng của sản phẩm, mà nó...

  pdf85p thainhatquynh 02-07-2009 1718 1255   Download

 • QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán hàng tồn kho, gồm: Xác định giá trị và kế toán hàng tồn kho vào chi phí; Ghi giảm giá trị hàng tồn kho cho phù hợp với giá trị thuần có thể thực hiện được và phương pháp tính giá trị hàng tồn kho làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. 02. Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán hàng tồn kho theo nguyên tắc...

  pdf6p quochung 21-07-2009 4332 1214   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế toán tồn kho
p_strCode=ketoantonkho

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2