Khái niệm semantic web

Xem 1-9 trên 9 kết quả Khái niệm semantic web
 • World Wide Web là một kho thông tin khổng lồ với những tiềm năng không giới hạn. Có rất nhiều tiềm năng của World Wide Web mà cho đến nay vẫn chưa được khai thác một cách hiệu quả. Các văn bản Web được làm ra với mục đích ban đầu là dành cho con người đọc. Nhưng với số lượng khổng lồ của các trang Web trên Internet, một người có dành cả đời mình cũng sẽ không bao giờ đọc hết tất cả những trang Web này để thu được đầy đủ các tri thức cần thiết....

  pdf69p bluesky_12 26-12-2012 68 29   Download

 • Logic and Inference: Rules Từ một quan điểm trừu tượng, các đối tượng của các chương trước đó liên quan đến đại diện của kiến thức: kiến thức về nội dung của các tài nguyên Web, và kiến thức về các khái niệm về một lĩnh vực diễn thuyết và các mối quan hệ của họ (ontology). Đại diện kiến thức đã được nghiên cứu rất lâu trước khi sự xuất hiện của World Wide Web, trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, trước đó, trong triết học.

  pdf28p hoatuongvihong 06-11-2011 58 10   Download

 • và khái niệm cơ bản để xây dựng sau này. Dei ¬ Ning yếu tố hoặc các quy định là: tài nguyên,và đánh giá tương đối tin tưởng nhau trong các tình huống khác nhau, cũng đã được chứng minh trong một thời gian dài. Nó sẽ được cẩu thả không để thử và mô phỏng một số chức năng này.

  pdf38p banhbeo3 06-11-2011 73 5   Download

 • Ultimate mashup – Các dịch vụ Web và Web ngữ nghĩa (semantic Web), Phần 1: Sử dụng kết hợp các dịch vụ Web Khám phá các khái niệm về Mashup và xây dựng một Mashup đơn giản. Nicholas Chase, Tác giả tự do, Site Dynamics Interactive Communications Tóm tắt: Khi dịch vụ Web phát triển rộng rãi, các công ty dịch vụ Web và các nhà phát triển ứng dụng web đã tạo ra những sáng kiến mới cùng với các dữ liệu của chúng, bổ sung vào các ứng dụng đơn lẻ.

  pdf71p hoa_kimngan 13-09-2011 114 48   Download

 • nơi mà các khái niệm tương ứng với chủ đề và các tài liệu có liên quan đến các chủ đề này thông qua một mối quan hệ thích hợp, chẳng hạn như hasSubject (Grobelnik và Mladenic 2005a),

  pdf33p banhbeo2 04-11-2011 28 3   Download

 • €" việc tạo ra một khái niệm chia sẻ mà không có bất kỳ hướng dẫn hầu như không thể, hoặc ít nhất là tốn thời gian. Chúng tôi kết luận rằng một phương pháp tiếp cận kiểm soát hơn là cần thiết đối với quá trình và điều độ.

  pdf33p banhbeo2 04-11-2011 24 3   Download

 • Trong những người tham gia thí nghiệm thứ hai được yêu cầu để mở rộng bản thể học được xây dựng trong vòng ï ¬ rst. Trong giai đoạn này, các hình thức đại diện cho bản thể học ï ¬ xed. Các khái niệm chung nhất đã được ban đầu đề xuất, để tránh các cuộc thảo luận triết học. Đối với vòng thứ hai chỉ xây dựng đối số, ví dụ, ví dụ truy cập,

  pdf33p banhbeo2 04-11-2011 20 3   Download

 • Khái niệm Web Ngữ nghĩa (WebNN–Semantic Web) được Tim Berners-Lee đưa ra năm 2001 [1]. Kể từ đó rất nhiều các nỗ lực trong nghiên cứu cũng như công nghiệp để hiện thực những mục tiêu của WebNN đã được tiến hành [2].

  pdf10p phalinh15 12-08-2011 75 26   Download

 • Ý tưởng về Desktop ngữ nghĩa (DesktopNN, tiếng Anh là Semantic Desktop) trong quản lý thông tin cá nhân xuất phát từ khái niệm “Memex” [1]. DesktopNN trở thành mô hình cho hệ quản lý thông tin cá nhân trong phạm vi ứng dụng của Web ngữ nghĩa (Semantic Web) [2]. Từ những nhu cầu và mong muốn của người sử dụng hiện nay, công nghiệp phần mềm hướng đến việc xử lý thông tin ngữ nghĩa trên desktop [3].

  pdf12p phalinh15 12-08-2011 36 5   Download

Đồng bộ tài khoản