intTypePromotion=1
ADSENSE

Khiếu nại

Xem 1-20 trên 1446 kết quả Khiếu nại
 • Mẫu Giấy mời luật sư là mẫu giấy mời được cá nhân lập ra và gửi tới văn phòng luật sư để mời luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ kiện kinh tế. Mẫu giấy nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn, thông tin luật sư được mời và vụ kiện tham gia.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 4 0   Download

 • Mẫu Giấy biên nhận đơn khiếu nại, tố cáo là mẫu giấy được cơ quan có thẩm quyền lập ra để biên nhận về việc có nhận đơn khiếu nại từ cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Mẫu nêu rõ người nộp đơn, thời gian nhận kết quả... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc1p thenthenn 23-06-2022 1 0   Download

 • Tiếp phần 1, Cuốn sách "100 câu hỏi về hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển" phần 2 gồm có những câu hỏi liên quan đến vận đơn; những câu hỏi liên quan tới việc khiếu nại và khiếu kiện người vận chuyển, đại lý, môi giới; những câu hỏi liên quan tới việc giải quyết tổn thất chung. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf187p dongcoxanh25 22-06-2022 0 0   Download

 • Mẫu đơn tố giác tội phạm là đơn tố giác tội phạm, đơn tố giác lừa đảo nhằm mục đích cho tố giác, khiếu nại những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lừa đảo được gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm giải quyết các vấn đề được trình bày trong đơn tố giác. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người tố giác, tố giác ai, thông tin của người bị tố giác, hành vi muốn tố giác.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 3 0   Download

 • Đơn kiến nghị là một văn bản pháp lí chính thức do cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức yêu cầu tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết cụ thể. Các đơn kiến nghị và đơn khiếu nại được coi là bản bào chữa khi bắt đầu một vụ kiện.

  doc1p hoababytrang2510 04-06-2022 6 1   Download

 • Mục đích của luận văn "Thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai của UBND tỉnh Phú Thọ" là đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai từ của Uỷ ban nhân tỉnh Phú Thọ trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận và thực trạng thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế - xã hội của địa phương.

  pdf87p hoababytrang2510 04-06-2022 11 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Công tác tiếp công dân tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân tỉnh Đắk Lắk" là nghiên cứu lý luận và thực tiễn về công tác tiếp công dân của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao công tác tiếp công dân của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.

  pdf102p hoababytrang2510 04-06-2022 12 2   Download

 • Mẫu Giấy cam kết không có tranh chấp, khiếu nại về ranh giới thửa đất là mẫu được lập ra nhằm chứng minh đất đai được mua bán, chuyển nhượng không bị tranh chấp hay vi phạm kế hoạch sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp xã tại nơi có lô đất. Mẫu cần lập đầy đủ các thông tin như: Họ và tên, địa chỉ, nguồn gốc sử dụng nhà đất, lý do xin cam kết...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p hoababytrang2510 04-06-2022 12 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn "Pháp luật về giải quyết khiếu nại đất đai và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Lào Cai" là làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến pháp luật giải quyết khiếu nại về đất đai và đánh giá thực trạng giải quyết khiếu nại đất đai tại tỉnh Lào Cai trong thời gian qua, Luận văn đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật và tăng cường giải quyết khiếu nại đất đai có hiệu quả tại tỉnh Lào Cai.

  pdf94p bobietbo 01-06-2022 11 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cẩm nang pháp luật dành cho cán bộ ở cơ sở" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Pháp luật liên quan đến hoạt động của chính quyền cơ sở; Pháp luật về hòa giải ở cơ sở; Pháp luật về tiếp công dân; Pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại; Pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo; Pháp luật về hộ tịch, hộ khẩu; Pháp luật về đăng kí kết hôn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf106p viginnirometty 04-05-2022 10 1   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp về Luật khiếu nại và Luật tố cáo" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những nội dung cơ bản của Luật khiếu nại; Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính; Giải quyết khiếu nại; Khiếu nại, giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc quản lý công tác giải quyết khiếu nại;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf117p viginnirometty 04-05-2022 10 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp về Luật khiếu nại và Luật tố cáo" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những nội dung cơ bản của Luật tố cáo; Quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo và người giải quyết tố cáo; Giải quyết tố cáo; Bảo vệ người tố cáo; Khen thưởng người có thành tích trong việc tố cáo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf116p viginnirometty 04-05-2022 10 1   Download

 • Tài liệu "Kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kỹ năng thuyết trình, thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân; Kỹ năng chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân; Kỹ năng tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của đại biểu Hội đồng nhân dân;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf107p viginnirometty 04-05-2022 11 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp về cải cách thủ tục trong hoạt động thu, nộp thuế" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thủ tục miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế; Thủ tục nộp thuế, khiếu nại về thuế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf41p viginnirometty 04-05-2022 20 8   Download

 • Tài liệu "Pháp luật cho mọi gia đình" gồm 86 câu hỏi - trả lời về các quan hệ pháp luật phát sinh trong cuộc sống hằng ngày của mỗi cá nhân, mỗi gia đình với cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf120p viginnirometty 04-05-2022 25 8   Download

 • Tài liệu "Trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong tiếp công dân; Trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong giải quyết khiếu nại hành chính;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf116p viginnirometty 04-05-2022 5 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong giải quyết tố cáo; Trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf102p viginnirometty 04-05-2022 7 1   Download

 • Mục đích của luận văn là làm rõ các vấn đề lý luận của khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự, như khái niệm, đặc điểm, chủ thể, đối tượng, quy trình giải quyết của khiếu nại, tố cáo và thực tiễn áp dụng các quy định của khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự Việt Nam.

  pdf20p badbuddy10 21-04-2022 10 0   Download

 • “Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 8 năm 2020-2021 có đáp án - Phòng GD&ĐT Thị xã Nghi Sơn” là tài liệu dành cho các bạn học sinh đang chuẩn bị thi học kì 2. Ôn tập với đề thi giúp các em phát triển tư duy, năng khiếu môn học. Chúc các em đạt được điểm cao trong kì thi này nhé.

  pdf2p xiaogui_2005 06-04-2022 6 0   Download

 • “Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Hiền” được TaiLieu.VN sưu tầm và chọn lọc nhằm giúp các bạn học sinh lớp 8 luyện tập và chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì hiệu quả. Đây cũng là tài liệu hữu ích giúp quý thầy cô tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và biên soạn đề thi. Mời quý thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo đề thi.

  doc8p xiaogui_2005 01-04-2022 5 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khiếu nại
p_strCode=khieunai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2