intTypePromotion=1
ADSENSE

Khối bit crc

Xem 1-2 trên 2 kết quả Khối bit crc
  • CRC là một phương pháp để phát hiện lỗi bằng cách gắn thêm một khối bit phía sau khối dữ liệu. • Thuật toán để tạo ra khối bit CRC là dựa trên đại số đa thức số nguyên, modulo 2 (GF(2)). • CRC là phần dư của phép chia nhị phân không nhớ. VÍ DỤVỀ PHÉP TOÁN MODULO 2 (mod 2) • Trong trường GF(2), các hệ số của đa thức là các số 1 và 0. • Ví dụ cộng hai đa thức: ( x 3 + x) + ( x + 1) = x 3 + 2 x + 1...

    pdf18p ngochanh27 30-09-2010 462 115   Download

  • CRC (cyclic redundancy check) là một loại hàm băm, được dùng để sinh ra giá trị kiểm thử, của một chuỗi bit có chiều dài ngắn và cố định, của các gói tin vận chuyển qua mạng hay một khối nhỏ của tệp dữ liệu. Giá trị kiểm thử được dùng để dò lỗi khi dữ liệu được truyền hay lưu vào thiết bị lưu trữ.

    doc17p vu_cong_hoan 28-10-2013 215 31   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khối bit crc
p_strCode=khoibitcrc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2