Khởi động winsock

Xem 1-4 trên 4 kết quả Khởi động winsock
 • I. KHỞI ĐỘNG WINSOCK Để lập trình được Winsock chúng ta sẽ khai báo thư viện winsock2.h (chứa các prototypes) và 1 file lib (chính là file .cpp đã được biên dịch thành .lib) có tên là ws2_2.lib. Bây giờ hãy tạo 1 project Windows32 Console Project. Lưu ý: Chúng ta không khai báo trong file .cpp có hàm main mà khai báo trong file stdafx.h. Đây là cách khai báo thư viện của Visual C++. #include ... #include #pragma comment (lib,"ws2_32.

  pdf37p abcdef_45 27-10-2011 163 60   Download

 • Giới thiệu thư viện winsock Giao tiếp lập trình mạng cho phép phát triển ứng dụng giao tiếp trên cùng một máy hoặc nhiều máy khác nhau thông qua môi trường mạng Winsock được hỗ trợ sẵn trong windows cho phép lập trình mạng với giao thức TCP/IP hoặc IPX Lập trình Winsock trong windows ta sử dụng thư viện WINSOCK2.H, WS2_32.LIB Phiên bản winsock hỗ trợ cho các hệ điều hành Windows như sau: .Chương 2 1.

  pdf37p longmontran 15-01-2010 188 110   Download

 • Lập trình mạng trong windows Chương 2 1. Giới thiệu thư viện winsock Giao tiếp lập trình mạng cho phép phát triển ứng dụng giao tiếp trên cùng một máy hoặc nhiều máy khác nhau thông qua môi trường mạng Winsock được hỗ trợ sẵn trong windows cho phép lập trình mạng với giao thức TCP/IP hoặc IPX Lập trình Winsock trong windows ta sử dụng thư viện WINSOCK2.H, WS2_32.LIB Phiên bản winsock hỗ trợ cho các hệ điều hành Windows như sau: Chương 2 1.

  pdf37p meoheo6 28-05-2011 96 24   Download

 • Bạn chọn Start/Setting/Control Panel/Network/Configurration xoá bỏ chỉ giữ lại một TCP/IP cho DialUp Adapter. Windows sẽ yêu cầu bạn khởi động lại máy tính. 2. Do file winsock.dll trong của windows bị “hỏng” (Do vius hoặc bị xoá mất).

  pdf12p phuochau18 19-05-2011 55 9   Download

Đồng bộ tài khoản