intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Không gian sống

Xem 1-20 trên 12755 kết quả Không gian sống
 • Bài viết trình bày đánh giá kết quả bước đầu của kỹ thuật đốt sóng cao tần (radiofrequency ablation: RFA) và một số yếu tố liên quan đến thời gian sống ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ (UTPKTBN) tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

  pdf8p viambani 21-05-2024 0 0   Download

 • Cuốn sách "Lịch sử kiến trúc qua hình vẽ" được biên soạn theo kiểu sách minh họa, với cách vẽ đồ họa đen trắng, với phần giới thiệu ngắn gọn và súc tích. Ngoài những lượng thông tin đáp ứng các yêu cầu cần thiết với các tác phẩm tiêu biểu của kiến trúc, bạn đọc còn có thể tìm hiểu - qua cách chọn lọc và thể hiện các hình vẽ - kiến trúc qua hàng ngàn năm lịch sử của chúng ta đã sống dậy dưới ánh sáng như thế nào. Hy vọng đây là một phương cách nghiên cứu bổ ích, vì điểm, tuyến, diện, khối, luôn luôn là các thành tố cơ bản tạo thành không gian kiến trúc.

  pdf88p dongmelo 20-05-2024 1 0   Download

 • Bài viết trình bày đánh giá tỷ lệ đáp ứng và thời gian sống thêm không bệnh tiến triển của bệnh nhân ung thư phổi biểu mô tuyến giai đoạn IV có đột biến gen EGFR tại Bệnh viện Phổi Trung ương giai đoạn 2019-2022; Đánh giá các tác dụng không mong muốn của thuốc.

  pdf9p viambani 21-05-2024 0 0   Download

 • Điều trị nhắm trúng đích cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến EGFR giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cũng như thời gian sống thêm cho bệnh nhân. Bài viết tập trung vào việc đánh giá kết quả điều trị ở những bệnh nhân mắc ung thư phổi không tế bào nhỏ có đồng đột biến gen EGFR, từ đó tiên lượng đáp ứng điều trị với thuốc EGFR-TKIs.

  pdf8p viambani 21-05-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Sóng phẳng không chính trong môi trường đàn hồi trực hướng" được chia làm hai phần. Phần đầu sẽ đi thiết lập ma trận độ cứng của môi trường trong hệ tọa độ không chính và các phương trình chuyển động tương ứng. Sau đó, phương trình đặc trưng của các sóng khối được thiết lập để xác định giá trị của vận tốc truyền sóng và biểu đồ chậm của các sóng khối. Trong trường hợp đặc biệt khi sóng tới truyền theo phương vuông góc với bề mặt, các công thức đơn giản của vận tốc sóng và các vector trạng thái của các sóng sẽ được trình bày.

  pdf9p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Mục tiêu chính của báo cáo "Sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi trực hướng phủ lớp đàn hồi trực hướng, không nén được, lệch trục" là đưa ra phương trình tán sắc chính xác dạng tường minh của sóng Rayleigh trong trường hợp này bằng cách sử dụng phương pháp điều kiện biên hiệu dụng chính xác và phương pháp véctơ phân cực (phức). Vì phương trình tán sắc được tìm ra dưới dạng tường minh nên rất tiện dụng trong các ứng dụng thực tế.

  pdf9p dathienlang1012 03-05-2024 2 0   Download

 • Bài báo "Công thức tỷ số H/V của sóng Rayleigh đối với bán không gian đàn hồi có biến dạng trước, chịu ràng buộc trong tổng quát" trình bày về sự truyền sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi có biến dạng trước, chịu ràng buộc trong tổng quát. Mục tiêu chính của bài báo là tìm ra công thức chính xác dạng hiện của tỷ số H/V (Tỷ số giữa mô đun của chuyển dịch theo phương ngang và phương thẳng đứng tại mặt biên của bán không gian). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p dathienlang1012 03-05-2024 3 0   Download

 • Đề tài Ổ sinh thái không gian của các loài Mang (Muntiacus spp.) ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa được nghiên cứu nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho công tác quy hoạch bảo tồn các loài Mang tại khu BTTN Pù Hu, nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của một yếu tố hoàn cảnh đối với tập tính lựa chọn sinh cảnh sống của các loài Mang từ đó xác định ổ sinh thái không gian của chúng.

  pdf10p vicarlos 16-05-2024 1 0   Download

 • Báo cáo "Sự phản xạ của sóng SV đối với biên phân chia liên kết trượt" trình bày sự phản xạ của sóng SV đối với lớp đàn hồi trực hướng, nén được phủ trên bản không gian đàn hồi trực hướng, không nên được. Lớp và bán không gian được giả thiết là liên kết trượt với nhau. Mục đích chính của báo cáo là tìm ra các công thức dạng hiển của hệ số phản xạ của sóng SV. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Báo cáo "Sự phản xạ của sóng QP đối với lớp trực hướng không nén được đặt trên bán không gian trực hướng nén được" nghiên cứu sự phản xạ của sóng qP đối với lớp trực hướng không nên được đặt trên bàn không gian trực hưởng nên được. Mục tiêu chính của báo cáo là tìm ra các công thức dạng hiện của hệ số phản xạ của sóng qP. Sử dụng phương pháp ma trận chuyển, phương pháp điều kiện biên hiệu dụng và phát biểu Stroh, các công thức tính hệ số phản xạ dạng tưởng mình đã được tìm ra.

  pdf10p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài báo "Tỷ số H/V của sóng Rayleigh trong bán không gian đàn nhiệt đẳng hướng" trình bày các kết quả khảo sát bài toán truyền sóng Rayleigh trong bán không gian đàn nhiệt đăng hướng để tìm công thức tỷ số H/V. Phương pháp được sử dụng để thu được công thức tỷ số H/V là phương pháp biểu diễn ma trận Stroh, sau đó vector riêng, giá trị riêng của bài toán truyền sóng được tìm để áp dụng vào điều kiện biên rồi dẫn ra phương trình tán sắc và công thức tỷ số H/V.

  pdf9p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Trong bài báo "Công thức độ chậm của sóng SH đàn điện truyền trong mặt phân cách của hai bán không gian đàn hồi áp điện" các tác giả thiết lập công thức độ chậm sóng SH đàn điện truyền trong mặt phân cách hai bàn không gian đàn hồi áp điện bằng phương pháp hàm biến phức. Phương trình tán sắc sử dụng trong bài báo là phương trình tán sắc chính xác đã được dẫn ra gần đây mà không áp dụng phương pháp xấp xỉ tựa tĩnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài báo "Hàm phản ứng của sóng SH trong lớp có biến dạng trước" trình bày các kết quả khảo sát bài toán truyền sóng SH từ một bán không gian đăng hướng vào trong một lớp có biến dạng trước bằng phương pháp biểu diễn ma trận Stroh để tìm công thức hàm phản ứng đối với sóng SH của lớp có biến dạng trước đó. Từ công thức giải tích của hàm phản ứng, công thức tần số cộng hưởng và hệ số khuếch đại của lớp có biến dạng trước đối với sóng SH được tìm ra dưới dạng đơn giản.

  pdf9p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

 • Báo cáo "Sóng Rayleigh truyền trong bán không gian đàn hồi trực hướng, nén được phủ lớp trực hướng, nén được lệch trục" nghiên cứu sóng Rayleigh truyền trong bán không gian đàn hồi trực hướng, nén được phủ một lớp mỏng trực hướng, nén được. Tuy nhiên, trục chính vật liệu của bán không gian và lớp là không trùng nhau. Cụ thể, bản không gian và lớp mỏng chỉ có một trục chính (trục vuông góc với lớp) là trùng nhau còn các trục còn lại lệch nhau một góc θ.

  pdf10p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Nhập môn Kỹ thuật truyền thông: Bài 10 - Không gian tín hiệu PSK (Phase Shift Keying)" trình bày các nội dung chính sau đây: Đặc điểm của 2-PSK; 2-PSK dạng sóng truyền; Xác xuất lỗi 2-PSK;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p gaupanda031 04-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng "Nhập môn Kỹ thuật truyền thông: Bài 11 - Không gian tín hiệu 4-PSK và m-PSK" trình bày các nội dung chính sau đây: Đặc điểm của 4-PSK và m-PSK; 4-PSK và m-PSK dạng sóng truyền; Xác xuất lỗi 4-PSK và m-PSK;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf62p gaupanda031 04-05-2024 2 2   Download

 • Nghiên cứu sử dụng chuỗi dữ liệu thực đo từ 17 trạm mưa để so sánh với các ô lưới mưa theo đánh giá theo thời đoạn mưa ngày, mưa tháng, mưa mùa và mưa năm. Các chỉ số thống kê định tính, định lượng, pha mưa để đánh giá theo phân bố thời gian, không gian của dữ liệu mưa CMORPH.

  pdf11p dianmotminh02 03-05-2024 6 2   Download

 • Tài liệu học tập Đại số tuyến tính (Các ngành khối kỹ thuật) gồm các nội dung chính sau: ma trận và định thức; không gian vector; hệ phương trình tuyến tính; ánh xạ tuyến tính; chéo hóa ma trận; dạng song tuyến tính;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf86p khanhchi2520 26-04-2024 2 2   Download

 • Cuốn sách "Tuyển tập truyện cổ tích Nhật Bản" do Nguyễn Bích Hà biên soạn nhằm giới thiệu tới người đọc 56 truyện mang không khí mùa đông. “Người con gái tuyết”, “Giọng nói bị đông cứng”… kể về những câu chuyện mùa đông, hay “Những ông bồ tát địa tạng”, “Lửa đêm giao thừa” lấy bối cảnh đêm cuối năm lạnh lẽo. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf136p dianmotminh00 17-04-2024 1 0   Download

 • Chuyển đổi số thực sự mang đến những lợi ích cho mọi hoạt động trong doanh nghiệp, từ quản lý, điều hành đến kinh doanh, nghiên cứu và phát triển. Quá trình chuyển đổi số thành công sẽ hỗ trợ doanh nghiệp cắt giảm các chi phí vận hành, tiếp cận đƣợc nhiều khách hàng, tăng trƣởng bền vững. Song, bên cạnh những cơ hội mà chuyển đổi số mang lại cũng đem đến những thách thức vô cùng to lớn cho doanh nghiệp trong việc chuyển đổi sao cho an toàn, hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf4p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1224 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2