Khu công nghiệp và đô thị số 18

Xem 1-10 trên 10 kết quả Khu công nghiệp và đô thị số 18
 • Việc chuyển mình từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước là một tất yếu khách quan. Nền kinh tế này buộc các doanh nghiệp phải tự lo liệu các hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình từ việc đầu tư vốn, tổ chức kinh doanh đến tiêu thụ sản phẩm. Do đó, cạnh tranh để tồn tại là điều không thể tránh khỏi.

  pdf80p minhtri 09-07-2009 608 389   Download

 • Đề tài: “Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị số 18” Việc chuyển mình từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước là một tất yếu khách quan. Nền kinh tế này buộc các doanh nghiệp phải tự lo liệu các hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình từ việc đầu tư vốn, tổ chức kinh doanh đến tiêu thụ sản phẩm. Do đó, cạnh tranh để tồn...

  pdf81p tieungot 21-01-2013 425 190   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị số 18”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf80p muathulamebay 17-08-2010 251 110   Download

 • Thông tin Lĩnh vực thống kê: Công Thương lý thị trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập khẩu. Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Công thương.

  pdf3p phale_xanh 17-03-2011 27 2   Download

 • Nghị quyết số 18/NQ-CP về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị do Chính phủ ban hành

  pdf10p lawvhxh1 16-11-2009 73 4   Download

 • Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

  pdf11p tramvo 19-08-2009 349 56   Download

 • Quyết định số 495/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị...

  pdf7p lawbds1 06-11-2009 63 5   Download

 • Ngày 20/4/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp tập trung và nhà ở cho người có thu nhập thấp tại đô thị.

  pdf3p caott6 27-05-2011 117 12   Download

 • Năm 2006 nền kinh tế Việt nam tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao, GDP tăng 8,17 % so với năm 2005, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10.37%, khu vực dịch vụ tăng 8.29%, khu vực nông lâm nghiệp thuỷ sản tăng 3.4%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17% so với cùng kỳ năm trước trong đó khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 9,1%, khu vực Tư nhân tăng 23.9% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 18.8% ( dầu mỏ khí đốt giảm 16,5%, các ngành khác tăng 25.

  pdf9p 01635916620 03-05-2013 41 10   Download

 • Quyết định 495/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị...

  doc7p danguyen 19-08-2009 69 5   Download

Đồng bộ tài khoản