intTypePromotion=4
ADSENSE

Khuôn dạng địa chỉ ip

Xem 1-5 trên 5 kết quả Khuôn dạng địa chỉ ip
 • Địa chỉ IP gồm 2 phần Địa chỉ mạng (Net ID) Địa chỉ Host (Host ID) • Kết hợp giữa Net ID và Host ID dùng để xác định Host duy nhất trên mạng • Các địa chỉ IP gồm 32 Bit được chia thành 4 dãy, được phân cách bằng dấu.

  pdf23p lequangvudl 21-05-2011 354 120   Download

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - Tầng mạng – Internet Layer có nội dung trình bày về giao thức mạng - Internet Protocol, địa chỉ IP và khuôn dạng gói tin IP, giao thức thông báo điều khiển ICMP.

  pdf60p connhangheo91 02-07-2014 80 7   Download

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Tầng mạng – Internet Layer. Chương này trình bày những nội dung cụ thể như: Giao thức tầng mạng – Internet Protocol, địa chỉ IP và khuôn dạng gói tin IP, giao thức thông báo điều khiển - ICMP.

  pdf60p tieu_vu16 03-01-2019 33 5   Download

 • Nội dung: 1. Cấu trúc địa chỉ IP. 1.1 Các lớp địa chỉ IP. 1.2.Các địa chỉ đặc biệt 2. Khuôn dạng của gói tin IP. 3. Định tuyến theo địa chỉ IP. ect... 1. Cấu trúc địa chỉ IP 1.1. Thành phần và khuôn dạng của địa chỉ IP. Địa chỉ IP đang được sử dụng hiện tại ( IPv4) có 32 bit chia thành 4 Octet ( mỗi Octet có 8 bit tương đương 1 byte), cách đếm đều từ trái qua phải từ bit 1 cho đến bit 32. Các Octet cách biệt nhau bằng một...

  pdf7p vankent 12-07-2010 133 40   Download

 • Đoạn mã dưới đây là một khuôn dạng cho một TCP-client cơ bản. Nó tiếp xúc với server tại địa chỉ IP và port được chỉ định. Trong ví dụ này, địa chỉ loopback (127.0.0.1—chỉ đến máy tính hiện hành) được sử dụng. Nhớ rằng kết nối TCP yêu cần hai port: một tại server và một tại client.

  pdf9p dauhutuongot 22-07-2010 111 42   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khuôn dạng địa chỉ ip
p_strCode=khuondangdiachiip

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2