intTypePromotion=3

Kiểm tra với lệnh Ping

Xem 1-3 trên 3 kết quả Kiểm tra với lệnh Ping
  • Một trong những lệnh thông dụng nhất dùng để kiểm tra hệ thống mạng đó là lệnh.Ping. Có thể nói rằng bất cứ ai đã từng làm việc liên quan đến hệ thống mạng thì cũng.đều phải đã sử dụng qua lệnh Ping.

    doc3p luuvanthang797979 13-03-2014 84 19   Download

  • Các câu lệnh tìm lỗi Các nhà quản trị thường phụ thuộc vào lệnh ping để kiểm thử kết nối của máy chủ. Rất đơn giản. Thực hiện lệnh ping đến máy và xem có hồi đáp hay không. Mặc dù lệnh ping hoạt động tương đối tốt, nhưng có một lệnh trong PowerShell tên là Ping-VM cũng được thiết kế chuyên dụng để ping các máy ảo.

    pdf3p bibocumi29 24-01-2013 33 2   Download

  • curl và wget Sử dụng lệnh curl hoặc wget để tải một file từ internet mà không cần đầu cuối. Với lệnh curl, gõ curl-O đường dẫn tới file. Người sử dụng có thể sử dụng lệnh wget mà không cần thêm tùy chọn nào. File sẽ xuất hiện ở đường dẫn. Curl-O Wget website.com/file website.com/file ping Lệnh ping gửi các gói ECHO_REQUEST tới địa chỉ chỉ định. Câu lệnh nhằm kiểm tra máy tính có thể kết nối với Internet hay một địa chỉ IP cụ thể nào đó hay không.

    pdf5p bibocumi29 23-01-2013 54 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Kiểm tra với lệnh Ping
p_strCode=kiemtravoilenhping

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản