intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiến trúc khối của olap

Xem 1-2 trên 2 kết quả Kiến trúc khối của olap
  • Luận văn đề cập đến việc nghiên cứu xây dựng một hệ trợ giúp quyết định dựa vào dữ liệu, sử dụng phương pháp luận xử lý phân tích trực tuyến (OLAP). Đề tài sẽ tập trung vào hai công việc chính là nghiên cứu vấn đề tổ chức cơ sở dữ liệu đa chiều, phân tích và hiển thị dữ liệu để trợ giúp ra quyết định.

    pdf125p cancer23 22-08-2012 184 69   Download

  • OLAP là một kỹ thuật sử dụng cách thể hiện dữ liệu đa chiều gọi là các khối (cube) nhằm cung cấp khả năng truy xuất nhanh đến dữ liệu của kho dữ liệu. Tạo khối (cube) cho dữ liệu trong các bảng chiều (dimension table) và bảng sự kiện (fact table) trong kho dữ liệu và cung cấp khả năng thực hiện các truy vấn tinh vi và phân tích cho các ứng dụng client.

    doc13p tiphudianxin12 06-01-2011 1039 160   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Kiến trúc khối của olap
p_strCode=kientruckhoicuaolap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2