intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh doanh vận tải bằng xe ôtô

Xem 1-0 trên 0 kết quả Kinh doanh vận tải bằng xe ôtô
 • Bài giảng Nghị định số 86/2014/NĐ–CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô nêu lên quy định chung; quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ôtô; điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô; cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô.

  ppt20p cocacola_07 09-11-2015 110 5   Download

 • Bài giảng Phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp vận tải đảm bảo đúng điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô (công - ten - nơ) được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được các điều kiện kinh doanh vận tải; thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép; một số quy định khi tham gia kinh doanh vận tải.

  ppt24p cocacola_07 09-11-2015 55 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng và xe du lịch)', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p tet_tay 03-01-2012 116 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô (đối với hộ kinh doanh)', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p tet_tay 03-01-2012 70 3   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2011; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

  pdf2p conchokon 24-09-2012 57 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE ÔTÔ; LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM, PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

  pdf4p nuockhoangchanh 29-12-2011 61 2   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE ÔTÔ. Căn cứ Luật Giao thông Đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ; Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh...

  pdf13p vienthieu 31-12-2010 90 4   Download

 • VII. Chi phí sản xuất chung (TK 627) 1. Xí nghiệp ôtô mới 2. Xí nghiệp xe đạp 8.641.230 6.781.000 Mặc khác qua tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp xác định được kết quả kinh doanh lãi hay lỗ và ở mức độ nào. Điều đó quyết định đến sự sụp đỗ hay đứng vững và phát triển của doanh nghiệp. VIII Chi phí quản lý Công ty (TK 642) TỔNG CỘNG : 314.479.528 89.801.712 935.510.052 246.115.079 46.761.865 TRÍCH : BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH THÁNG 05 NĂM 1999 (BIỂU SỐ 12) TÊN SẢN PHẨM TIỀN PHÂN BỔ BHXH TÍNH VÀO GIÁ...

  pdf8p lavie5 26-07-2011 58 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh doanh vận tải bằng xe ôtô
p_strCode=kinhdoanhvantaibangxeoto

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2