Kinh nghiệm tạo nguồn thức ăn gia súc thông thường

Xem 1-5 trên 5 kết quả Kinh nghiệm tạo nguồn thức ăn gia súc thông thường
 • Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật tạo nguồn thức ăn gia súc thông thường part 2', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p myxaodon03 20-05-2011 98 37   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật tạo nguồn thức ăn gia súc thông thường part 3', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p myxaodon03 20-05-2011 77 33   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật tạo nguồn thức ăn gia súc thông thường part 4', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p myxaodon03 20-05-2011 88 30   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật tạo nguồn thức ăn gia súc thông thường part 5', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p myxaodon03 20-05-2011 82 27   Download

 • Phần 1. Các loại thức ăn thông thường trong chăn nuôi - Nhóm thức ăn đường bột - Nhóm thức ăn cung cấp chất đạm (chất protein) - Nhóm thức ăn cung cấp sinh tố - Nhóm thức ăn cung cấp khoáng chất - Nhóm thức ăn phụ phẩm Phần 2. Kỹ thuật nuôi giun quế - Chọn vị trí nuôi giun - Chọn phương thức nuôi giun - Quy trình kỹ thuật nuôi giun Phần 3.

  pdf10p myxaodon03 20-05-2011 140 58   Download

Đồng bộ tài khoản