Kinh tế bao cấp

Xem 1-20 trên 4930 kết quả Kinh tế bao cấp
 • Sau năm năm chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước tạo ra những thay đổi sâu sắc trong toàn bộ đời sống kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Trao đổi về sự chuyển đổi cơ cấu xã hội: Tác động của kinh tế thị trường tới sự chuyển đổi cơ cấu xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh" dưới đây.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 37 7   Download

 • Công cụ kinh tế (EIS) (Economic Instruments) được coi là một công cụ bổ sung cho công cụ pháp lý và hiện nay được sử dụng rộng rãi, trước khi nướ ta đang chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế trị trường như hiện nạy. Trên thực tế công cụ quản lý môi trường và tài nguyên chỉ thực sự có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường.

  doc15p 213264 18-12-2010 768 269   Download

 • Kinh tế kế hoạch hóa tập trung là nền kinh tế mà trong đó chính phủ đưa ra mọi quyết định về sản xuất và phân phối. Cơ quan kế hoạch của chính phủ quyết định sẽ sản xuất ra cái gì, sản xuất như thế nào, và phân phối cho ai. Sau đó, các hướng dẫn cụ thể sẽ được phổ biến tới các hộ gia đình và các doanh nghiệp.

  ppt30p bichthao_284qb 17-05-2011 1397 258   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'quan điểm toàn diện, đặc biệt là quan điểm toàn diện trong đổi mới kinh tế ở nước ta hiện nay.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc16p mrlongqb 10-04-2010 332 213   Download

 • Từ nền kinh tế bao cấp, trì trệ bị bao vây cấm vận, đời sống nhân dân hết sức khó khăn, đến hôm nay, sau 20 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền kinh tế nước ta đã có những bước tiến vững vàng, tạo đà cho thế kỷ phát triển mới của đất nước

  doc4p nopusb 02-05-2011 384 143   Download

 • Bối cảnh lịch sử đã thay đổi khiến cho nền kinh tế bao cấp không còn phù hợp và tỏ ra thật sự kém cỏi so với nền kinh tế thị trường. Chính vì điều đó, nhà nước ta cần phải đổi mới để mang tới cho nền kinh tế đất nước một diện mạo khác, đẹp đẽ và hoàn thiện hơn. Đổi mới là một chương trình cải cách toàn diện các mặt của đời sống xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng vào thập niên 1980 ....

  doc20p tomato_nyl 16-10-2011 169 57   Download

 • Từ khi Việt Nam xoá bỏ cơ chế kinh tế bao cấp chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường, nền kinh tế đã phát triển mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển là rất khó khăn. Doanh nghiệp chỉ có thể chiến thắng trong cuộc cạnh tranh bằng cách không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh

  pdf60p tengteng10 12-12-2011 64 18   Download

 • Việt Nam hiện nay đang thực hiện công cuộc đổi mới mà Đảng và Nhà nước đã đề ra từ Đại hội Đảng lần thứ VI (1986). Trong công cuộc đổi mới này, Việt Nam chuyển từ một nền kinh tế bao cấp sang xây dựng phát triển một nền kinh tế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế theo định hướng xã hội c hủ nghĩa trong đó kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo. Vì vậy, từ năm 1990 trở đi một loạt các thành phần kinh tế khác xuất...

  pdf27p chipchip1122 17-03-2013 61 15   Download

 • Từ năm 1975, sau khi đất nước đã hoàn toàn độc lập, non sông thu về một mối, cách mạng dân tộc dân chủ đã hoàn toàn thắng lợi trên phạm vi cả nước. Đảng và nhân dân ta đã cùng nhau tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Đảng và nhà nước ta chủ trương xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nền kinh tế bao cấp, quản lý theo kiểu tập trung, quan liêu bao cấp. ...

  pdf19p inside33 08-12-2012 59 9   Download

 • Trong những năm gần đây, cùng với quá trình phát triển của nền kinh tế và sự đổi mới sâu sắc của cơ chế kinh tế, nước ta từ một nền kinh tế bao cấp đã chuyển sang nền kinh tế thị trường . Sự đổi mới đó đòi hỏi các doanh nghiệp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của mình cũng phải tìm tòi sáng tạo ra những mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu thị trường và sự đổi mới của nền kinh tế thị trường .Dươí đường lối chỉ đạo đúng...

  pdf40p asus1122 24-10-2012 25 3   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phát triển tổng hợp kinh tế, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo, các đảo và quần đảo, phát triển tổng hợp kinh tế biển, nuôi trồng và chế biến hải sản,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf19p hpnguyen18 03-07-2018 12 2   Download

 • Cuộc tọa đàm với chủ đề “Di sản và du lịch: Bảo tồn di sản đồng hành cùng phát triển kinh tế” đề cập đến vấn đề phối hợp giữa công tác bảo tồn di sản và khai thác du lịch như một nhân tố tạo nên sức hút của các đô thị xét theo các góc độ kinh tế và kỹ thuật. Mời các bạn cùng xem nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf48p hpnguyen1 02-02-2018 18 1   Download

 • Phân cấp quản lý kinh tế ở Việt Nam được khởi động từ Đổi mới (1986) và được tăng tốc từ cuối thập niên 1990. Đồng thời, phạm vi phân cấp cũng liên tục được mở rộng, cho đến giữa thập niên 2000 đã bao trùm sáu lĩnh vực chính là: quản lý quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển... Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf23p acc_cuc_vip 17-05-2013 14937 5108   Download

 • Giáo trình Kinh tế môi trường có nội dung được trình bày trong 7 chương, gồm 2 phần chính: phần nguyên lý chung về kinh tế bao gồm ba chương đầu, cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về kinh tế, đặc biệt là kinh tế vi mô. Phần kinh tế môi trường ứng dụng gồm bốn chương cuối, trình bày rõ hơn về khả năng áp dụng các công cụ kinh tế để giải quyết một số vấn đề về môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf247p leducanh1810 18-01-2010 3036 1581   Download

 • Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển mình từ nền kinh tế cao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Song Việt Nam vẫn là một nước có nền nông nghiệp phát triển mạnh với tốc độ tăng trưởng khá cao.

  doc21p hothimong 04-04-2010 257 139   Download

 • Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã khẳng định “Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã (HTX) là vấn đề hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Chuyển đổi HTX kiểu cũ theo luật HTX đạt hiệu quả thiết thực, phát triển HTX kinh doanh tổng hợp đa ngành hoặc chuyên ngành để sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ tạo điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh phù hợp với quá trình CNH – HĐH”.

  pdf46p tieutaydoc 06-08-2010 255 138   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp trong nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc18p hangimc 14-05-2011 487 134   Download

 • Nhìn nhận một cách khách quan có thể thấy rằng, các giải pháp kiềm chế lạm phát chống suy giảm kinh tế của chính phủ đưa ra vào những tháng đầu và cuối năm 2008, được thể hiện tại các văn bản số 75/TTg-KTTH ngày 15/1/08 và văn bản số 319/TTg-KTTH ngày 3/3/08 về tăng cường các biện pháp kiềm chế lạm phát năm 2008; Nghị Quyết số 30 Ngày 11 tháng 12 năm 2008 về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh x...

  pdf8p bingo_do 26-05-2010 216 118   Download

 • Ở bất kì nước nào dù là nước giàu hay nước nghèo nông nhiệp đều có vị trí quan trọng. Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất chủ yếu của nền kinh tế cung cấp những sản phẩm thiết yếu như lương thực, thực phẩm cho con người tồn tại và cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp. Trong quá trình phát triển kinh tế, nông nghiệp cần được phát triển để đáp ứng nhu cầu hằng ngày càng tăng về lương thực của xã hội.

  pdf95p vovantungqtkd5a 07-01-2013 236 97   Download

 • Giáo trình Kinh tế môi trường nội dung được trình bày trong 7 chương, gồm 2 phần chính: Phần nguyên lý chung về kinh tế bao gồm ba chương đầu, cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về kinh tế, đặc biệt là kinh tế vi mô. Chương II tập trung nghiên cứu ô nhiễm môi trường dưới góc độ kinh tế và các hướng tiếp cận. Chương III trình bày hướng sử dụng tài nguyên tối ưu theo quan điểm kinh tế môi trường.

  pdf248p peheo_3 21-08-2012 226 95   Download

Đồng bộ tài khoản