intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh tế chè

Xem 1-20 trên 14095 kết quả Kinh tế chè
 • (NB) Giáo trình Luật kinh tế cung cấp những kiến thức như: Những vấn đề lý luận cơ bản về Luật kinh tế; Chế định về địa vị pháp lý của các loại hình Doanh nghiệp; Pháp luật về Hợp đồng trong Kinh doanh – Thương mại; Chế định pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh tế;

  pdf167p ochuong999 22-06-2020 35 9   Download

 • Luật kinh tế có thể hiểu là tổng hợp các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành, quy định thể chế quản lý chặt chẽ và toàn diện của Nhà nước đối với các đơn vị kinh tế quốc doanh từ chế độ sở hữu tài sản đến tổ chức hoạt động sản xuất, các quan hệ hợp đồng, chế độ phân phối nhằm đảm bảo tính kế hoạch hóa tập trung và bao cấp của Nhà nước

  ppt22p acqui_rx 12-01-2011 603 189   Download

 • Bài giảng Luật kinh tế do ThS. Trần Hữu Hiệp biên soạn có nội dung đề cập các vấn đề chung về pháp luật kinh tế, địa vị pháp lý các loại hình doanh nghiệp và HTX, chế độ pháp lý về HĐ trong kinh doanh, chế độ pháp lý về phá sản DN, HTX, chế độ pháp lý về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf39p six_12 14-03-2014 140 46   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận:“mâu thuẫn biện chứng và biểu hiện của nó trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường ở việt nam”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p kungfu_gautruc 20-07-2010 182 37   Download

 • Như ta đã biết, nhận thức- quyết định và hành động là bộ ba biện chứng của quản lý khoa học, có hiệu quả toàn bộ cá hoạt động kinh tế trong đó nhận thức giữ vị tríđặc biệt quan trọng trong việc xác định mục tiêu và sau đó là các nhiệm vụ cần đạt tới trong tương lai. Như vậy nếu nhận thức đúng, người ta sẽ có các quyết định đúng và tổ chức thực hiện kịp thời các quyết định đóđương nhiên sẽthuđược những kết quả như mong muốn. Ngược lại, nếu nhận thức sai sẽ...

  pdf13p cugiai1311 01-11-2012 401 37   Download

 • Phát triển kinh tế đất nước là một chiến lược lâu dài của mỗi quốc gia trong đó có Việt Nam, trải qua hơn 25 năm tiến hành công cuộc đổi mới nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển nhanh chóng: Bộ mặt nền kinh tế Việt Nam được thay đổi; nước ta từ một nền kinh tế quan liêu bao cấp trở thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; từ một nước kém phát triển với mức GDP bình quân đầu người dưới 100 USD/năm ( những năm 80 của...

  doc10p nguyen_huy_phuong 20-03-2013 156 33   Download

 • Mục đích của luận án nhằm làm rõ những vấn đề lý luận về chế độ tài sản của vợ chồng và phân tích nội dung của chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận theo 7 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luận văn đưa ra quan điểm và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.

  pdf82p cotithanh000 07-10-2019 139 31   Download

 • Tài liệu Cây chè đắng - Giá trị kinh tế và kỹ thuật trồng được biên soạn nhằm cung cấp cho nông dân các thông tin và một số phương pháo nhân giống, canh tác, thu hoạch và chế biến chè đắng. Phần 1 Tài liệu trình bày các nội dung: Khái quát chung về cây chè đắng, kỹ thuật nhân giống cây chè đắng, khái quát đặc điểm sinh thái cây chè đắng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf37p nhansinhaomong_01 03-10-2015 90 20   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Cây chè đắng - Giá trị kinh tế và kỹ thuật trồng, phần 2 trình bày các nội dung: Kỹ thuật thâm canh cây chè đắng, thu hoạch lá chè đắng, hiệu quả kinh tế của cây chè đắng. Hi vọng đây sẽ là một Tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai muốn tìm hiểu kỹ thật thâm canh cây chè đắng dùng làm Tài liệu tham khảo và nghiên cứu.

  pdf28p nhansinhaomong_01 03-10-2015 68 17   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về bảo hiểm hưu trí, đánh giá toàn diện thực trạng quy định pháp luật hiện hành về bảo hiểm hưu trí và thực tiễn thực hiện chế độ hưu trí, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về bảo hiểm hưu trí.

  pdf89p kethamoi5 29-05-2020 54 15   Download

 • Mục đích nghiên cứu của công trình là làm rõ và bổ sung lý luận về cạnh tranh và chế độ cạnh tranh kinh tế, phân tích thực tiễn chế độ cạnh tranh kinh tế ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

  pdf0p mai1974 22-11-2018 50 7   Download

 • Giáo trình Luật kinh tế trình bày những nội dung cơ bản của pháp luật kinh tế như hành vi kinh doanh, phương thức thực hiện hành vi kinh doanh; các tranh chấp kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh; các chế tài với hành vi vi phạm pháp luật kinh tế và vi phạm hợp đồng kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf288p tradaviahe16 23-02-2021 6 2   Download

 • Nghiên cứu mối quan hệ giữa thị trường sức lao động với thất nghiệp và tính tất yếu khách quan của thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Luận án tìm hiểu một số vấn đề về thất nghiệp như: khái niệm về thất nghiệp, người thất nghiệp và ảnh hưởng của nó đối với đời sống xã hội.

  pdf241p angicungduoc10 16-03-2021 2 2   Download

 • Chọn đề tài “Kinh tế huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn nửa đầu thế kỷ XIX” để nghiên cứu, chúng tôi mong muốn nêu lên một cách chân thực,khoa học về kinh tế của huyện Hữu Lũng nửa đầu thế kỷ XIX. Qua đó, có thể bổ sung thêm nguồn tư liệu góp phần vào việc nghiên cứu các vấn đề của lịch sử địa phương, mối quan hệ giữa các dân tộc trong quá trình tồn tại và phát triển đất nước. Đồng thời, bổ sung kiến thức chuyên môn phục vụ cho công tác giảng dạy của bản thân.

  pdf96p sonhalenh04 09-04-2021 0 0   Download

 • Phân cấp quản lý kinh tế ở Việt Nam được khởi động từ Đổi mới (1986) và được tăng tốc từ cuối thập niên 1990. Đồng thời, phạm vi phân cấp cũng liên tục được mở rộng, cho đến giữa thập niên 2000 đã bao trùm sáu lĩnh vực chính là: quản lý quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển... Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf23p acc_cuc_vip 17-05-2013 15002 5113   Download

 • Hệ thống pháp luật của một nước gồm nhiều qui định được sắp xếp theo một trật tự thứ bậc, có mối liên hệ nhau, trong đó một hệ thống pháp luật gồm nhiều ngành luật; mỗi ngành luật gồm nhiều chế định pháp luật; mỗi chế định pháp luật gồm nhiều qui phạm pháp luật. Như vậy, một ngành luật gồm nhiều chế định pháp luật cùng loại hay gồm các qui phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ pháp luật thuộc một lãnh vực của xã hội. Luật kinh tế (hay luật kinh doanh) là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt...

  pdf13p ntgioi120404 09-11-2009 3338 1397   Download

 • Giáo trình môn Kinh tế quốc tế do TS. Huỳnh Minh Triết biên soạn, có nội dung gồm 9 chương trình bày khái quát về kinh tế quốc tế, các lý thuyết thương mại cổ điển, hàng rào phi thuế quan, liên kết kinh tế và các định chế quốc tế, mậu dịch quốc tế ở các nước đang phát triển,...Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf99p ntliem1011 06-07-2011 2794 1271   Download

 • Chương 1. Tổng quan về QLNN về Kinh tế. Câu 1. Khái niệm, bản chất của Nhà nước Câu 2. Các khái niệm quản lý, quản lý Nhà nước, quản lý Nhà nước về Kinh tế. Các kết luận cần lưu ý về quản lý Nhà nước về kinh tế. Câu 3. Ưu điểm và nhược điểm của cơ chế thị trường và cách thức tác động của Nhà nước. Câu 4. Vì sao Nhà nước phải quản lý về kinh tế.

  doc1p giaukoit 08-03-2011 4346 1074   Download

 • BÀI SOẠN ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ (PHẦN 5) Câu 5: Chức năng quản lý kinh tế của nhà nước, những hạn chế trong công tác quản lý kinh tế của nhà nước, của các cơ quan quản lý kinh tế của nhà nước. I.Chức năng quản lý kinh tế của nhà nước. 1. Chức năng bảo vệ lợi ích giai cấp. Để bảo vệ lợi ích giai cấp trong quản lý nhà nước về kinh tế, nhà nước trước hết phải thiết lập và bảo vệ chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất,...

  pdf6p bibi_1 05-03-2012 2966 929   Download

 • Năm 1986 là năm đánh dấu công cuộc đổi mới khi chúng ta từng bước tiến hành chuyển dần từ nền kinh tế tập trung ,quan liêu ,bao cấp sang thực hiện cơ chế thị trường Đối với nền kinh tế thị trường thì quy luật giá trị là một quy luật rất quan trọng . Thông qua sự điều tiết của quy luật giá trị với nền sản xuất hàng hoá đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của kinh tế đất nước. Như vậy việc áp dụng quy luật giá trị vào việc phát triển nền kinh tế quốc gia là điều...

  doc16p cupidchien 28-05-2010 1893 895   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh tế chè
p_strCode=kinhteche

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2