intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh tế thời Nguyễn

Xem 1-20 trên 2183 kết quả Kinh tế thời Nguyễn
 • Chương 4 giúp người học hiểu về "Kinh tế tài nguyên rừng". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Một số đặc điểm của rừng ảnh hƣởng tới quá trình quản lý sử dụng và khai thác, mô hình sinh học và kinh tế khai thác gỗ (Tietenberg, Tom, 1988), Mô hình khai thác rừng đạt hiệu quả dựa trên khoảng thời gian khai thác và chi phí cơ hội,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p dongdong321 05-06-2018 132 13   Download

 • Bài giảng Kinh tế tài nguyên: Chương 6 trình bày các nội dung sau: Giới thiệu chung về kinh tế tài nguyên không thể tái tạo, các vấn đề cần quan tâm trong quản lý, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên không thể tái tạo, các mô hình kinh tế cơ bản trong quản lý, khai thác và sử dụng NRR,...

  pdf9p dongdong321 05-06-2018 92 10   Download

 • Đầu thế kỉ XIX, đứng trước những khó khăn về kinh tế, nhà Nguyễn đã thực thi chính sách trọng nông nhằm quản lý ruộng đất, ổn định và phát triển kinh tế nông nghiệp. Những chính sách đó đã có tác động lớn đối với nông nghiệp, nông thôn trên phạm vi cả nước nói chung và ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) nói riêng. Trên cơ sở nguồn tư liệu địa bạ và khảo sát thực tế, bài viết mô tả bức tranh kinh tế nông nghiệp Nam Đàn dưới thời Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX, qua đó góp phần làm rõ những thuận lợi và khó khăn của vùng đất được xem là “trung tâm đất Nghệ An” trong phát triển kinh tế nông nghiệp.

  pdf10p 035522894 01-04-2020 31 0   Download

 • Chương 2 của bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế giới thiệu đến người học 2 nội dung chính, đó là các tư tưởng kinh tế thời kỳ cổ đại (Tư tưởng kinh tế của Hy lạp cổ đại, tư tưởng kinh tế thời cổ đại ở Trung Quốc) và các tư tưởng kinh tế thời kỳ trung cổ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt25p namthangtinhlang_01 03-11-2015 171 16   Download

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 2 do Nguyễn Văn Vũ An biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về tư tưởng kinh tế thời cổ đại và trung cổ. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về nội dung này, với các bạn chuyên ngành Kinh tế thì đây là tài liệu hữu ích.

  ppt25p cocacola_05 02-11-2015 117 8   Download

 • Đề án: Lạm phát và các biện pháp khắc phục nhằm giảm lạm phát trong thời kỳ kinh tế mở và phát triển một cách đồng bộ ở Việt Nam nhằm giải thích lạm phát khởi thuỷ từ nhiều nguyên nhân khác nhau.Thứ nhất là lạm phát có thể xảy ra do tác động chủ quan của hệ thống tiền tệ-tín dụng-ngân hàng,bất cứ một sự biến đổi nhỏ nào của hệ thống này đều có tác động hoặc tăng hoặc giảm tỉ lệ lạm phát. Mời các bạn cùng tìm hiểu.

  pdf24p truongbao 29-07-2009 5067 1920   Download

 • Bài giảng Nguyên lý Thống kê kinh tế của Nguyễn Trọng Hải (MBA) gồm 7 chương, Chương I: Các vấn đề chung của thống. Chương II: Phân tổ. Chương III: Các tham số thống kê. Chương IV: Dãy số thời gian. Chương V: Chỉ số. Chương VI: Thống kê hiệu quả kinh tế.

  pdf184p four_12 20-03-2014 304 94   Download

 • Nội dung môn học gồm có 7 chương: mô hình hồi quy tuyến tính hai biến, mô hình hồi quy bội, suy diễn thống kê, phân tích hồi quy với biến định tính, kiểm định và lựa chọn mô hình, mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ chi tiết nội dung bài giảng Kinh tế lượng của Nguyễn Thị Thùy Trang.

  pdf21p next_12 17-04-2014 254 50   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường, cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới, sự hình thành tư duy của đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, mục tiêu và quan điểm cơ bản, một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân.

  ppt14p kloikloi 12-10-2017 110 19   Download

 • Chương 6 Chỉ số trình bày các lý luận xung quang chỉ số. Chỉ số trong thống kê là phương pháp biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai mức độ nào đó của một hiện tượng kinh tế. Biểu hiện biến động của hiện tượng qua thời gian các chỉ số loại này gọi là chỉ số phát triển.

  pdf21p ten_12 07-02-2014 78 8   Download

 • Thừa Thiên Huế với định hướng phát triển kinh tế trình bày về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2009, định hướng phát triển kinh tế trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf5p chuotchuot09 07-12-2015 48 3   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô: Nền kinh tế mở" cung cấp cho người học các kiến thức: Mức độ mở cửa của các nền kinh tế theo thời gian, thị trường hàng hóa, thị trường tài chính, mô hình IS-LM mở rộng cho nền kinh tế mở hay còn gọi là mô hình Mundell – Fleming,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p doinhugiobay_14 28-01-2016 59 2   Download

 • Thái Nguyên là một trong những trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của vùng Đông Bắc. Từ sau ngày tái lập tỉnh (01/01/1997), nền kinh tế Thái Nguyên phát triển đi lên, đồng thời kết hợp hài hòa, cân bằng với sự phát triển xã hội. Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã có những chủ trương hợp lý, đúng đắn cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Thái Nguyên đang từng bước hòa nhập với nền kinh tế thị trường của cả nước và thế giới trong thế kỉ XXI.

  pdf6p cumeo2004 02-07-2018 48 2   Download

 • Nhìn chung, những định hướng và giải pháp về TCLTKT tỉnh Bình Định trong thời gian tới sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc nhận thấy được vai trò, vị trí cũng như mối liên kết giữa tỉnh Bình Định với các địa phương khác trong vùng KTTĐ miền Trung và vùng kinh tế Tây Nguyên. Đề xuất những định hướng và giải pháp nay, tác giả mong muốn góp phần trong việc đề xuất những kiến nghị đối với địa phương nhằm hoàn thiện TCLTKT một cách hợp lí trong tương lai.

  pdf13p larachdumlanat127 20-12-2020 16 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 4 - Phân tích lợi ích-chi phí. Những nội dung chính được đề cập trong chương này gồm có: Sự lựa chọn từ quan điểm kinh tế học, định nghĩa CBA, các bước thực hiện CBA, Xác định B và C theo thời gian, biến thời gian và chiếc khấu, các phương pháp xác định tỷ lệ chiết khấu, các chỉ tiêu để lựa chọn/đánh giá dự án.

  pdf14p tradaviahe17 17-03-2021 10 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài: Trên cơ sở nhận thức những vấn đề lý luận về đầu tư và đầu tư phát triển, đánh giá thực trạng quản lý chi vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho các dự án đầu tư xây dựng, nghiên cứu đề xuất các giải pháp thiết thực, hữu hiệu, khả thi góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý sử dụng vốn ngân sách Nhà nước cho các dự án đầu tư xây dựng trong thời gian tới.

  pdf104p dolphintaletale 23-04-2021 13 1   Download

 • Nội dung của giáo trình bao gồm những vấn đề khái quát như: Khái niệm về du lịch; nhu cầu, loại hình và các lĩnh vực kinh doanh du lịch; điều kiện phát triển du lịch; tính thời vụ trong du lịch. Đồng thời, giáo trình còn bao hàm cả những vấn dề kinh tế du lịch như: Lao động, cơ sở vật chất - kỹ thuật, chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh tế du lịch. Mặt khác, những vấn đề quản lý như phát triển du lịch, tổ chức và quản lý ngành du lịch ở Việt Nam và thế giới cũng được đề cập trong giáo trình này.

  pdf416p xedapdo 27-04-2010 4058 980   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế do TS. Vũ Trọng Phong biên soạn có nội dung gồm 9 chương trình bày các vấn đề cơ bản về: Dự đoán thống kê ngắn hạn, thống kê xu hướng phát triển và dự báo thống kê kinh tế, những vấn đề chung của thống kê học, phân tổ tổng hợp tài liệu điều tra thống kê kinh tế,... Cùng tham khảo bài giảng để có kiến thức về Nguyên lý thống kê kinh tế.

  pdf242p hamlet1310 01-11-2011 2310 615   Download

 • Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát mà nước ta đã lựa chọn trong thời kì đổi mới. Nó vừa mang tính chất chung của kinh tế thị trường, vừa có những đặc thù, được quyết định bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội. Đây là sự vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm trong nước và thế giới về phát triển kinh tế thị trường, là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng trong quá trình lãnh đạo nhân dân xây dựng đất...

  pdf26p huyhoang 03-08-2009 1939 514   Download

 • Khủng hoảng kinh tế: là sự suy giảm các hoạt động kinh tế kéo dài và trầm trọng hơn cả suy thoái trong chu kỳ kinh tế.( bao gồm 3 pha: suy thoái, phục hồi,hưng thịnh) . Theo học thuyết Kinh tế chính trị của Mác-Lênin , Khủng hoảng kinh tế chỉ khoảng thời gian biến chuyển rất nhanh sang giai đoạn suy thoái kinh tế, là căn bệnh kinh niên của chủ nghĩa tư bản và diễn ra có tính chất chu kì, trải qua những giai đoạn có liên quan kế tiếp nhau: khủng hoảng - tiêu điều - phục hồi - hưng...

  doc23p thanhminh_top 10-07-2011 1589 481   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Kinh tế thời Nguyễn
p_strCode=kinhtethoinguyen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2