intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ năng viễn thôngg trọt

Xem 1-1 trên 1 kết quả Kỹ năng viễn thôngg trọt
  • OSPF là một trong những giao thức quan trọng nhất của loại giao thức định tuyến theo trạng thái đường liên kết. OSPF dựa trên một chuẩn mở nên nó có thể được sử dụng và phát triển bởi các nhà sản xuất khác nhau. Đây là một giao thức phức tạp được triển khai cho các mạng lớn. Các vấn đề cơ bản về OSPF sẽ được đề cập đến trong chương này. Cấu hình Cisco router cũng tương tự như cấu hình các giao thức định tuyến khác. Đầu tiên OSPF cũng phải được khởi động trên router,...

    pdf10p samsung7 02-11-2011 67 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kỹ năng viễn thôngg trọt
p_strCode=kynangvienthonggtrot

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2