intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật olap

Xem 1-10 trên 10 kết quả Kỹ thuật olap
 • Bài viết nghiên cứu kỹ thuật OLAP phân tích dữ liệu đăng ký tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng phục vụ cho công tác lưu trữ, tổng hợp, truy vấn dữ liệu để lập báo cáo đa chiều về dữ liệu tuyển sinh đại học, giúp khai thác hiệu quả dữ liệu tuyển sinh nhằm cung cấp thông tin về đăng ký xét tuyển đại học một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

  pdf4p angicungduoc10 05-03-2021 27 2   Download

 • Báo cáo khoa học: Ứng dụng công nghệ OLAP trong khai thác số liệu dịch hại trên lúa tại Trà Vinh mô tả và xây dựng một ứng dụng thống kê số liệu dịch hại trên lúa tại Trà Vinh sử dụng kiến trúc kho dữ liệu, kỹ thuật phân tích trực tuyến OLAP và kiến trúc web. Bài báo cáo cũng nghiên cứu các tiêu chí mà người dùng sử dụng khi phân tích dữ liệu dịch hại trên lúa trực tuyến trên Web.

  doc16p lamphong_424 09-10-2014 234 27   Download

 • Luận văn thạc sĩ đề tài áp dụng kỹ thuật phân tích dữ liệu trực tuyến (OLAP) phục vụ công tác quản lý và điều hành. Xây dựng một hệ trợ giúp quyết định dựa vào dữ liệu, sử dụng phương pháp luận xử lý phân tích trực tuyến (OLAP).

  pdf19p trentroicosao 11-03-2014 110 14   Download

 • Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông là một đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam có chức năng chính là đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, điện - điện tử và công nghệ thông tin phục vụ sự phát triển của ngành Bưu chính Viễn thông và của xã hội. Chính vì vậy việc quản lý, phân tích và đánh giá thông tin về công tác quản lí, đào tạo dưới các góc độ khác nhau là một trong nhưng...

  pdf19p ctrl_12 06-07-2013 76 12   Download

 • Cùng với việc áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào trong hầu hết các lĩnh vực trong đời sống, kinh tế, xã hội đó là việc dữ liệu thu nhận được qua thời gian ngày càng nhiều.Vì vậy, yêu cầu thiết yếu đặt ra đối với các doanh nghiệp đó là việc khai thác các dữ liệu này một các hiệu quả để phục vụ cho việc kinh doanh ngày càng tốt hơn. Khóa luận này với đề tài “Áp dụng kỹ thuật OLAP và kho dữ liệu trong báo cáo viễn thông” giới thiệu về kho dữ liệu,...

  pdf61p nvtamcnttk54 26-05-2013 141 40   Download

 • Việc dùng các phương tiện tin học để tổ chức và khai thác các CSDL đã được phát triển từ những năm 60, nhiều CSDL đã được tổ chức, phát triển và khai thác ở mọi qui mô và khắp các lĩnh vực hoạt động của xã hội.

  pdf24p tuyetmuadong2013 24-04-2013 88 8   Download

 • Trong công nghệ kho dữ liệu (Data Warehouse Technology), OLAP là kỹ thuật để truy xuất dữ liệu chủ yếu trong kho dữ liệu. Dữ liệu trong DW được tổ chức dưới dạng các khối dữ liệu đa chiều (Multi Dimensional Cube) và OLAP được dùng để phân tích trên dữ liệu khối (cube).

  pdf57p chieu_mua 24-08-2012 326 141   Download

 • Kỹ thuật mô hình hoá các chiều cơ sở Giới thiệu Các bước mô hình kho dữ liệu Độ thô dữ liệu (Data Granularity) Lưu trữ dữ liệu Các phân cấp thuộc tính Truy vấn KDL và OLAP Các lỗi thường gặp khi xây dựng 1 KDL Ví dụ

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 133 32   Download

 • That Was Các tài khoản người dùng sử dụng Để cài đặt Server Analysis là một phần của nhóm quản trị viên Tự động OLAP. Tất cả các quản trị viên đang Với các đặc quyền tương tự. Server Analysis an ninh phụ thuộc vào Windows Authentication. Quản trị viên có thể truy cập Khi kết nối thông qua phân tích quản lý hoặc khách hàng nào khác.

  pdf47p kimku18 10-10-2011 45 7   Download

 • OLAP là một kỹ thuật sử dụng cách thể hiện dữ liệu đa chiều gọi là các khối (cube) nhằm cung cấp khả năng truy xuất nhanh đến dữ liệu của kho dữ liệu. Tạo khối (cube) cho dữ liệu trong các bảng chiều (dimension table) và bảng sự kiện (fact table) trong kho dữ liệu và cung cấp khả năng thực hiện các truy vấn tinh vi và phân tích cho các ứng dụng client.

  doc13p tiphudianxin12 06-01-2011 1005 159   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kỹ thuật olap
p_strCode=kythuatolap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2