intTypePromotion=1
ADSENSE

Lãi suất cho vay

Xem 1-20 trên 1073 kết quả Lãi suất cho vay
 • Bài giảng Tài chính vi mô - Chương 2: Hoạt động cho vay của tổ chức tài chính vi mô. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: những vấn đề cơ bản về hoạt động cho vay của tổ chức tài chính vi mô; quy trình cho vay của tổ chức tài chính vi mô; chính sách cho vay của tổ chức tài chính vi mô;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf38p hidetoshidekisugi 16-06-2022 3 0   Download

 • Mẫu Giấy cho vay tiền là giấy tờ được sử dụng trong trường hợp các bên thỏa thuận về số tiền cho vay, lãi suất vay, thời hạn vay và cam kết trả nợ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p hoababytrang2510 04-06-2022 1 0   Download

 • Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là vấn đề đang được xã hội quan tâm bởi những diễn biến phức tạp cũng như về quy mô ngày càng lớn. Hiện nay, pháp luật của Việt Nam đã có quy định cụ thể về lãi suất vay tại Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015, cho phép các bên trong giao dịch dân sự được phép thỏa thuận nhưng có quy định mức lãi suất cao nhất. Tuy nhiên, việc vi phạm quy định này vẫn đang diễn ra. Để xử lý hình sự về hành vi cho vay lãi nặng thì phải xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp thu lợi bất chính này.

  pdf8p vipatriciawoertz 02-06-2022 6 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân tích tác động của mức sử dụng nợ đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Từ đó, mô hình xác định hạn mức vay nợ cho doanh nghiệp dựa trên các nhân tố nội sinh (lợi nhuận sau thuế, tổng tài sản, tổng nợ) và nhân tố ngoại sinh (lãi suất, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp) của doanh nghiệp được xây dựng.

  pdf66p badbuddy10 02-04-2022 6 0   Download

 • Đề tài đi sâu nghiên cứu hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay, tập trung vào pháp luật về quản lý rủi ro tín dụng. Các vấn đề về rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối trong hoạt động cho vay được xem xét trong tương quan với rủi ro ro tín dụng nhằm đánh giá thực trạng pháp luật về quản lý rủi ro trong hoạt ñộng cho vay.

  pdf113p badbuddy07 11-03-2022 11 2   Download

 • Quyết định số 59/2022/QĐ-NHNN ban hành về mức lãi suất cho vay thực hiện Chính sách nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định. Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010. Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010. Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017.

  doc2p hoalanvender 25-02-2022 9 0   Download

 • Quyết định số 1956/2021/QĐ-NHNN ban hành về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013, thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18 tháng 11 năm 2014 và thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 7 năm 2016. Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010. Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010.

  doc2p hoalanvender 25-02-2022 13 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là xác định các nhân tố có ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua chỉ số z-score trong giai đoạn 2011-2020. Kết quả nghiên cứu từ mô hình hồi quy dữ liệu bảng cho thấy tổng tài sản, tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản có tác động cùng chiều đến z-score trong khi tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tài sản có tác động theo chiều ngược lại.

  pdf17p feriaonoda 13-02-2022 9 0   Download

 • Quyết định số 1990/2021/QĐ-TTg ban hành về việc về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại ngân hàng chính sách xã hội. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 4 0   Download

 • Quyết định số 2236/2021/QĐ-TTg ban hành về việc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước để cấp bù lãi suất cho các ngân hàng thương mại thực hiện cho vay chương trình tín dụng chính sách theo nghị định số 67/2014/NĐ-CP. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 6 0   Download

 • Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn về lãi suất cho vay và pháp luật về lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại dành cho khách hàng là cá nhân. Trên cơ sở đó, đánh giá thực trạng pháp luật về lãi suất cho vay bằng Việt Nam đồng dành cho khách hàng cá nhân của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay và thực tiễn áp dụng các quy định này trên thực tế. Từ đó có những đề xuất hoàn thiện pháp luật và các giải pháp đảm bảo sự vận hành của các đó trong thực tiễn ở Việt Nam trong hiện tại và tương lai.

  pdf75p badbuddy02 24-01-2022 10 1   Download

 • Bệnh cảnh một bệnh nhân mắc nhiều ung thư nguyên phát đã được coi là hiếm gặp, tuy nhiên trong thời gian gần đây cho thấy tần suất mắc bệnh nhiều ung thư nguyên phát (MPMN) trên một bệnh nhân ngày có xu hướng gia tăng. Qua 17 trường hợp được thông báo nhằm mục đích rút kinh nghiệm chẩn đoán để có hướng xử lý kịp thời và tốt hơn trong điều trị và tiên lượng; Tạo điều kiện triển khai các nghiên cứu có giá trị hơn trong tương lai.

  pdf6p vishivnadar 21-01-2022 32 0   Download

 • Trong khi gốc của lãi suất vẫn là hiệu quả sản xuất kinh doanh.Vì vậy, để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, thu hút người lao động vào làm việc, thì việc giảm mạnh lãi suất cho vay và các khoản phí giao dịch để tiết giảm chi phí tài chính cho người vay là việc làm mà doanh nghiệp, người dân mong đợi từ ngành ngân hàng. Mời các bạn tham khảo!

  pdf5p meyerowitz 25-12-2021 7 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu được thực hiện dựa trên các tài liệu liên quan và dữ liệu phân tích dựa trên phiếu khảo sát 130 khách hàng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Bình Dương. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng phụ thuộc vào 5 nhóm nhân tố: Con người, phương pháp làm việc, yếu tố đầu vào, máy móc thiết bị công nghệ và lãi suất.

  pdf9p vimichaeldell 04-12-2021 43 2   Download

 • Bài viết này trình bày một số quy định về lãi suất cho vay trong hợp đồng tín dụng của pháp luật Việt Nam và trên cơ sở giới thiệu những quy định về cách tính lãi suất cho vay thực tế ở Mỹ và các nước trong liên minh châu Âu, tác giả khuyến nghị việc nhanh chóng đưa quy định về việc tính và công bố lãi suất thực tế trong các hợp đồng tín dụng vào hệ thống pháp luật Việt Nam.

  pdf7p visergeybrin 26-11-2021 5 0   Download

 • Bài viết này tập trung phản ánh và đánh giá tình hình hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2009-2013. Trên cơ sở đó trình bày định hướng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2014 góp phần thực hiện nhiệm vụ ngành Ngân hàng và chương trình phát triển kinh tế - xã hội do Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề ra, đặc biệt là vấn đề “chuyển dịch cơ cấu công nghiệp”.

  pdf16p visergeybrin 26-11-2021 8 1   Download

 • Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Ngân hàng Việt Nam - bối cảnh và triển vọng" trình bày các nội dung chính sau: Quy định pháp lý về lãi suất cho vay thực tế trong hợp đồng tín dụng ở Mỹ và EU; Mô hình cảnh báo sớm khủng hoảng tiền tệ; Ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo trong dự báo chỉ số VN-INDEX; Điều tiết, giải điều tiết và tái điều tiết đối với hệ thống ngân hàng – Một góc nhìn đối chiếu và hàm ý chính sách;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf490p visergeybrin 26-11-2021 25 2   Download

 • Trên cơ sở lý luận về lãi suất, phương pháp xác định lãi suất cho vay và thực tiễn hoạt động tại các NHTM để đưa ra mô hình xác định lãi suất cho vay phù hợp đối với từng nhóm khách hàng tương ứng với từng khoản vay cụ thể. Qua đó, NHTM có thể tối đa hóa thu nhập, giảm thiểu rủi ro lãi suất và phục vụ một cách linh hoạt, đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng.

  pdf82p closefriend06 01-11-2021 3 0   Download

 • Bài nghi n cứu nhằm tìm hiểu những khía cạnh liên quan đến việc định giá lãi suất cho vay của ngân hàng, cũng như các vấn đề xung quanh như thời hạn cho vay, tài sản đảm bảo, phí suất,... nhằm đưa ra những mặt còn hạn chế của thị trường, và gợi mở một số vấn đề về chính sách đối với các cơ quan quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p sotritu 18-09-2021 27 2   Download

 • Lãi suất ngân hàng là một trong các nhân tố có tác động không nhỏ đến thị trường bất động sản Việt Nam. Bài viết phân tích tác động của lãi suất ngân hàng đến thị trường bất động sản Việt Nam thời gian vừa qua.

  pdf4p vijoy2711 18-09-2021 17 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lãi suất cho vay
p_strCode=laisuatchovay

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2