Lập trình asembly

Xem 1-12 trên 12 kết quả Lập trình asembly
 • Tham khảo tài liệu 'lập trình asembly cho mcs-51', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p lqvang02 02-02-2013 32 9   Download

 • Từ trước tới nay đã có hàng nghìn ngôn ngữ lập trình khác nhau được thiết kế và sử dụng. Hàng năm lại có nhiều ngôn ngữ mới ra đời. Các ngôn ngữ được dùng phổ biến có thể kể đến : Ngôn gữ Ada, Angol, APL, Asembly Basic, C, C++,Cobol, Fortran, Delphi, Java, Lisp,Pascal,Perl,PHP,Prolog, Python, Ruby.

  pdf36p warwick 21-01-2014 153 89   Download

 • Các phần mềm hỗ trợ cho các vi mạch lập trình được các công ty phát triển liên tục, ngày càng có nhiều tính đa dạng, có thể hỗ trợ cho nhiều loại vi mạch khác nhau nên có tính cạnh tranh mạnh mẽ trong thị trường vi mạch lập trình. 1. Phần mềm PALÁM 2 (PAL Asembler) PALASM 2 của công ty MMI là phần mềm tiêu chuẩn cho các vi mạch lập trình. Đây là bộ biên dịch thế hệ thứ 2 hỗ trợ cho các vi mạch hoạt động không đồng bộ, như các vi mạch họ...

  pdf7p chungtinh_viem 22-08-2010 229 84   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cơ bản thiết kế asembly', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt19p anhhungbk0110 08-04-2010 92 27   Download

 • Trong chương này trình bày các lệnh trên thanh công cụ Asembly , các thao tác lắp ráp các bản vẽ chi tiết và đặt các ràng buộc thành một cụm chi tiết hay thành một cụm máy cụ thể ở dạng 3D trên cơ sở Solidwork đó có thể mô phỏng các mô hình thiết kế

  pdf26p daihongyen 17-01-2010 884 403   Download

 • Trong chương này trình bày các lệnh trên thanh công cụ Asembly, các thao tác lắp ráp các bản vẽ chi tiết và đặt các dàng buộc thành một cụm chi tiết hay thành một máy cụ thể ở dạng 3D trên cơ Solidworks ở đó có thể mô phỏng các mô hình thiết kế. Chú ý khi làm việc với bản vẽ lắp ta luôn dùng các lệnh Zoom in\ Out, Zoom to Fit để Zoom to các mặt, chi tiết khi cần thiết và các lệnh Pan, Rotate View để di chuyển cũng như xoay đối tượng khi chọn mặt lắp ghép. Ngoài ra...

  pdf26p daiyenhong 07-08-2010 396 246   Download

 • Trong chương nμy trình bμy các lệnh trên thanh công cụ Asembly, các thao tác lắp ráp các bản vẽ chi tiết vμ đặt các dμng buộc thμnh một cụm chi tiết hay thμnh một máy cụ thể ở dạng 3D trên cơ Solidworksở đó có thể mô phỏng các mô hình thiết kế.

  pdf26p langtudatinh20888 08-03-2010 444 199   Download

 • Chương này trình bày các lệnh trên thanh công cụ Asembly, các thao tác lắp ráp các bản vẽ chi tiết và đặt các rành buộc thành một cụm chi tiết hay thành một máy cụ thể ở dạng 3D trên cơ sở Solidworks đó có thể mô phỏng các mô hình thiết kế.

  pdf26p cucaibanhchung 21-05-2010 222 105   Download

 • Ngôn ngữ Asembler là ngôn ngữ bậc thấp. Ưu điểm : Vì ngôn ngữ Assembler rất gần gũi với ngôn ngữ máy nên chương trình+ Chạy nhanh. Tiết kiệm bộ nhớ. Có thể lập trình truy cập qua các giao diện vào ra nhưng hiện nay các ngôn ngữ bậc cao cũng có thể làm được. Nhược điểm Khó viết bởi vì yêu cầu người lập trình rất am hiểu về phần cứng. Khó tìm sai: bao gồm sai về cú pháp (syntax) và sai về thuật toán (Algorithm).

  pdf94p nxminh 18-04-2013 53 14   Download

 • Trình bày các lệnh trên thanh công cụ Asembly, các thao tác lắp ráp các bản vẽ chi tiết và đặt các ràng buộc thành một cụm chi tiết hay thành một máy cụ thể ở dạng 3D.

  pdf26p it_1111 21-11-2009 316 95   Download

 • Trong chương này trình bày các lệnh trên thanh công cụ Asembly, các thoa tác ráp các bản vẽ chi tiết và đặt các ràng buộc thành một cụm chi tiết hay thành một máy cụ thể ở dạng 3D

  pdf26p ntgioi120405 16-11-2009 119 36   Download

 • Trong ch-ơng này trình bày các lệnh trên thanh công cụ Asembly, các thao tác lắp ráp các bản vẽ chi tiết và đặt các dàng buộc thành một cụm chi tiết hay thành một máy cụ thể ở dạng 3D trên cơ Solidworksở đó có thể mô phỏng các mô hình thiết kế. Chú ý khi làm việc với bản vẽ lắp ta luôn dùng các lệnh Zoom in\ Out, Zoom to Fit để Zoom to các mặt, chi tiết khi cần thiết và các lệnh Pan, Rotate View để di chuyển cũng nh- xoay đối t-ợng khi...

  pdf26p hsvn6368 01-10-2010 98 31   Download

Đồng bộ tài khoản