Lập trình aspect

Xem 1-20 trên 317 kết quả Lập trình aspect
 • Lập trình hướng khía cạnh (Aspect Oriented Programming - AOP) là một kiểu lập trình mới nhanh chóng thu hút được các nhà phát triển trong giới công nghệ thông tin. AOP là một mô hình lập trình tách biệt các chức năng phụ với logic nghiệp vụ của chương trình chính. Các chức năng phụ rải rác nằm xuyên suốt trong hệ thống được tách thành các đơn vị duy nhất, gọi là aspect( khía cạnh). Một aspect là một đơn vị mô-đun cho sự thi hành cắt ngang chương trình.

  pdf101p truongnghen 30-08-2012 80 32   Download

 • Ngày nay, công nghệ thông tin ngày càng phát triển và được ứng dụng vào tất cả các lĩnh vực của cuộc sống xã hội. Nó tạo ra một diện mạo mới cho xã hội và nhờ đó nền văn minh nhân loại được nâng lên một tầm cao mới. Công nghệ phần mềm là một phần không thể tách rời trong công nghệ thông tin. Hiện nay ngành công nghệ phần mềm trên thế giới đã và đang phát triển như vũ bão.

  pdf41p truongnghen 30-08-2012 52 15   Download

 • XML, XML, XML, XML. You can see it on hats and t-shirts, read about it on the cover of every technical magazine on the planet, and hear it on the radio or the occasional Gregorian chant album. . . . Well, maybe it hasn't gone quite that far yet, but don't be surprised if it does. XML, the Extensible Markup Language, has seemed to take over every aspect of technical life, particularly in the Java™ community. An application is no longer considered an enterprise-level product if XML isn't being used somewhere.

  pdf0p vanluong22 28-08-2010 210 108   Download

 • This paper describes how to model the dynamic aspects of software systems using UML notation and semantics. The three topics covered are sequence diagrams, activity diagrams and state charts. An explanation is given of each and how they fit into the overall model structure.

  pdf10p doxuan 07-08-2009 290 46   Download

 • The late 1990s brought us the revolution of the Internet. After 15 years of moving from a serverbased model of computing to a client/server-based model, the pendulum swung back heavily toward the server with the rapid growth of Web pages, HTML, and server-based applications. There was much to like about Web applications. Designers liked them because they had lots of great ways to apply nice-looking style sheets and layouts. Companies liked them because they did away with all the expensive and risky aspects of deploying client applications.

  pdf30p giangtanthon 10-02-2010 140 29   Download

 • Kiểm chứng phần mềm có một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính đúng đắn của hệ thống phần mềm trong suốt quá trình thực thi,kiểm chứng giúp phát hiện, tìm ra lỗi và thông báo lỗi cho nhà phát triển. Phương pháp lập trình hướng khía cạnh (AOP) cùng với công nghệ AspectJ ra đời đã tạo ra một hướng phát triển mới cho kiểm chứng phần mềm, giúp nâng cao khả năng dò tìm lỗi, thông báo lỗi mà không ảnh hưởng tới mã nguồn hệ thống....

  pdf51p truongnghen 30-08-2012 73 26   Download

 • Entities do not exist in isolation. They have some type of relationship with each other. Similarly, in C#, the classes in a program can be related to each other. Identifying and establishing relationships between classes is a critical aspect of OOP. This chapter identifies the relationship between classes. It discusses the use of classes and inheritance. In addition, this chapter discusses the use of abstract classes, sealed classes, and interfaces.

  pdf28p tienphuoconline 03-05-2011 91 16   Download

 • Sự hiện diện của màu sắc dễ nhận thấy trong chất thải thủy sản xảy ra trong một số các thiết lập công nghiệp. Nổi bật trong số này là giấy và bột giấy, chế biến thực phẩm và các ngành công nghiệp chế biến ướt dệt. Trong trường hợp cuối cùng, màu sắc trong nước thải là thuốc nhuộm đó không phải là cố định trong nhuộm sợi, vải, sợi, hàng may mặc đang được xử lý.

  pdf21p bengoan741 24-12-2011 62 11   Download

 • Đây là bài viết tổng hợp gồm nhiều kiến thức chọn lọc từ các tài liệu và trình bày lại với nhiều hình ảnh nhằm giúp các bạn dễ tiếp thu hơn. Những vấn đề không lời giải mà các bạn thắc mắc bao lâu nay sẽ được giải quyết ở bài này. Nội dung chính của bài gồm: +Giải thích các hệ màu, sự khác nhau của màu RGB và CMYK +Cách chuyển màu từ RGB sang CMYK tối ưu nhất +Color Profile/ICC Profile và Pixel Aspect Ratio trong PS là gì? ...

  pdf43p kimchimm 18-07-2013 73 12   Download

 • A Complete Guide to Programming in C++ part 1. This book provides both novice and experienced programmers with a comprehensive resource manual for the C++ programming language. Readers gain experience in all aspects of programming, from elementary language concepts to professional software development, with in depth coverage of all the language elements en route. These elements are carefully ordered to help the reader create useful programs every step of the way.

  pdf10p pretty24 29-11-2010 88 10   Download

 • Instruction Set: The repertoire of instructions of a computer. Different computers have different instruction sets. But with many aspects in common. Early computers had very simple instruction sets. Simplified implementation. Many modern computers also have simple instruction sets.

  pdf96p chikien276 13-10-2010 86 9   Download

 • Public and Private Messages If the user isn't connected to the user, or isn't logged in, then we simply remove the template tag from the view so they don't see any update or post box on the page: $this-registry-getObject('template')-getPage()addTag( 'status_update', '' ); } } } else { $this-registry-getObject('template')-getPage()addTag( 'status_update', '' ); } Now, we need to process status updates and profile posts, and create the templates that make up the final aspect of our view.

  pdf10p yukogaru10 31-10-2010 35 8   Download

 • JavaScript Bible, Gold Edition part 3. This book will bring programmers and non-technical professionals, including casual programmers and scripters, painlessly up to speed on all aspects of mastering JavaScript. Key topics include programming fundamentals, JavaScript language elements and how to use them effectively, and how to easily and efficiently add powerful new functionality to HTML documents and Java applets.

  pdf10p pretty23 25-11-2010 49 8   Download

 • AOP là gì? Nhiều người không thực sự hiểu AOP là gì và cho rằng AOP là sự thay thế cho ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP), chính vì vậy mà chúng tôi cần giải thích sâu. Khái niệm này rõ ràng hoàn toàn sai: AOP dựa trên OOP. Nó tập trung vào các khái niệm cross-cutting hoặc các khía cạnh –phần mã chung cho các đối tượng khác nhau.

  pdf3p bibocumi27 17-01-2013 40 8   Download

 • A Complete Guide to Programming in C++ part 2. This book provides both novice and experienced programmers with a comprehensive resource manual for the C++ programming language. Readers gain experience in all aspects of programming, from elementary language concepts to professional software development, with in depth coverage of all the language elements en route. These elements are carefully ordered to help the reader create useful programs every step of the way.

  pdf10p pretty24 29-11-2010 70 7   Download

 • A Complete Guide to Programming in C++ part 3. This book provides both novice and experienced programmers with a comprehensive resource manual for the C++ programming language. Readers gain experience in all aspects of programming, from elementary language concepts to professional software development, with in depth coverage of all the language elements en route. These elements are carefully ordered to help the reader create useful programs every step of the way.

  pdf10p pretty24 29-11-2010 68 7   Download

 • “The System.IO namespace allows you to interact with a machine’s file and directory structure. Over the course of this chapter, you will learn how to programmatically create (and destroy) a directory system as well as move data into and out of various streams (file based, string based, memory based, etc.). The latter part of this chapter examines the role of isolated storage, which allows you to persist per-user data into a safe sandbox, regardless of the security settings of a target machine. To understand certain aspects of the System.IO.

  ppt69p soicon824 19-04-2011 72 7   Download

 • JavaScript Bible, Gold Edition part 119. This book will bring programmers and non-technical professionals, including casual programmers and scripters, painlessly up to speed on all aspects of mastering JavaScript. Key topics include programming fundamentals, JavaScript language elements and how to use them effectively, and how to easily and efficiently add powerful new functionality to HTML documents and Java applets.

  pdf10p pretty23 25-11-2010 44 6   Download

 • A Complete Guide to Programming in C++ part 4. This book provides both novice and experienced programmers with a comprehensive resource manual for the C++ programming language. Readers gain experience in all aspects of programming, from elementary language concepts to professional software development, with in depth coverage of all the language elements en route. These elements are carefully ordered to help the reader create useful programs every step of the way.

  pdf10p pretty24 29-11-2010 69 6   Download

 • A Complete Guide to Programming in C++ part 5. This book provides both novice and experienced programmers with a comprehensive resource manual for the C++ programming language. Readers gain experience in all aspects of programming, from elementary language concepts to professional software development, with in depth coverage of all the language elements en route. These elements are carefully ordered to help the reader create useful programs every step of the way.

  pdf10p pretty24 29-11-2010 77 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Lập trình aspect
p_strCode=laptrinhaspect

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản