intTypePromotion=1
ADSENSE

Lấy phiếu tín nhiệm

Xem 1-7 trên 7 kết quả Lấy phiếu tín nhiệm
 • Bài viết nêu lên những quy định về hoạt động lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, cần được nhanh chóng sửa đổi, bổ sung. Để hoàn thiện quy đinḥ về vấn đề này thì cần phải xác đinh phạm vi đối tương, thời gian lấy phiếu tin nhiệm, tiêu chí đánh giá tín nhiêm, trinh tự lấy phiếu tín nhiêṃ .

  pdf9p duaheocuctan 30-03-2018 17 1   Download

 • Nội dung Báo cáo Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị BCHTW lần 9 (khóa XI) gồm có: Tổng kết NQ TW5 (VIII) – ban hành NQ 33, quy chế bầu cử trong Đảng, quy định lấy phiếu tín nhiệm, chủ trương Đại hội Đảng các cấp, các công việc khác.

  ppt49p trunglaconcho 13-08-2015 80 7   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM, BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO QUỐC HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN BẦU HOẶC PHÊ CHUẨN QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf8p naubanh_chung 23-01-2013 74 5   Download

 • "Nghị quyết số: 85/2014/QH13 - Về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn" quy định việc Quốc hội, Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc15p tsmttc_010 28-08-2015 167 6   Download

 • Nghị quyết 13/2013/NQ-HĐND về thông qua kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu lần một, nhiệm kỳ 2011 - 2016 do tỉnh Quảng Trị ban hành.

  pdf5p thanhpham11 12-03-2014 53 0   Download

 • Phiếu đánh giá tín nhiệm là mẫu phiếu được lập ra để lấy ý kiến tín nhiệm với một hoặc một vài cá nhân nào đó trong cơ quan, doanh nghiệp nhằm cho ý kiến đánh giá về cá nhân này trong công việc. Mục đích của phiếu tín nhiệm là để nhận xét nhân viên trước khi được đề bạt bổ nhiệm giữ vai trò, chức vụ nào đó trong công việc.

  doc2p lottexylitol 18-07-2019 83 0   Download

 • NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 35/2012/QH13 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM, BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO QUỐC HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN BẦU HOẶC PHÊ CHUẨN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf14p thanlorax 17-04-2013 195 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lấy phiếu tín nhiệm
p_strCode=layphieutinnhiem

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản