intTypePromotion=1
ADSENSE

Liên kết ngành

Xem 1-20 trên 1332 kết quả Liên kết ngành
 • Trung Quốc là một nước đang phát triển có tốc độ công nghiệp hóa và hiện đại hóa nhanh, thành công này một phần là nhờ nước này đã phát triển mạnh các cụm liên kết ngành, nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về chính sách phát triện cụm liên kết ngành ở Trung Quốc, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Chính sách phát triển cụm liên kết ngành ở Trung Quốc" trong tài liệu Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới dưới đây.

  pdf12p rokuyo 09-09-2015 66 16   Download

 • Thực tiễn và lý luận đã chứng minh sự hình thành và phát triển của các cụm liên kết ngành tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy phát triển công nghiệp, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh,... Nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Chính sách cụm liên kết ngành của EU" trong tài liệu Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới dưới đây. Hy vọng nội dung bài viết là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf15p rokuyo 09-09-2015 44 4   Download

 • Bài viết Cụm liên kết ngành: Từ kinh nghiệm quốc tế đến công tác quy hoạch tại Việt Nam cho thấy lý thuyết về cụm liên kết ngành và thực tiễn phát triển nó trên thế giới; đề xuất ý tưởng phát triển cụm liên kết ngành.

  pdf4p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 52 4   Download

 • Bài viết Chính sách cụm liên kết ngành của EU tập trung làm rõ đặc điểm trong chính sách cụm liên kết ngành của EU; cách chính sách cụm liên kết ngành của EU; kết luận và một số bài học kinh nghiệm. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung cụ thể.

  pdf12p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 28 3   Download

 • Bài viết Chính sách phát triển cụm liên kết ngành và cơ cấu lại nền kinh tế ở Việt Nam trình bày khái quát về hội tụ ngành; chương trình cơ cấu lại nền kinh tế và chính sách phát triển cụm liên kết ngành ở VN. Mời các bạn tham khảo.

  pdf8p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 53 3   Download

 • Bài viết Một số giải pháp thúc đẩy sự phát triển các cụm liên kết ngành tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập tập trung làm rõ cụm liên kết ngành và vai trò của nó trong quá trình phát triển KT; một số mô hình cụm liên kết ngành tiêu biểu tại các nước trên thế giới.

  pdf11p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 49 2   Download

 • Bài viết Nhận dạng các cụm liên kết ngành và một số đề xuất chính sách tại Việt Nam trình bày chính sách nhằm phát triển lực lượng sản xuất và nâng cao trình độ sản xuất, trong đó hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao để thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo và bồi dưỡng lực lượng lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p dangthitrangtrang 07-05-2018 40 1   Download

 • Bài viết từ thực tiễn tìm hiểu và định vị đặc điểm của lãnh thổ du lịch Bạc Liêu thông qua quá trình khảo sát thực địa, phỏng vấn sâu các bên liên quan (cơ quan nhà nước quản lý về mặt du lịch, doanh nghiệp du lịch, du khách, người dân có nguyện vọng tham gia vào các dự án phát triển du lịch, ...) từ tháng 07/2017 – 03/2018, bài viết đề xuất chính sách phát triển du lịch gắn với định hướng liên kết ngành và liên kết vùng nhằm nâng cấp chuỗi giá trị du lịch của tỉnh Bạc Liêu.

  pdf23p angicungduoc2 03-01-2020 22 1   Download

 • Bài viết tổng kết một số mô hình liên kết điển hình trong ngành hàng rau quả đã diễn ra trong thời gian qua. Thành công trong liên kết đã góp phần tiêu thụ sản phẩm rau quả, nâng cao lợi thế cạnh tranh của ngành hàng trên thị trường. Tuy nhiên, mối quan hệ liên kết trong ngành hàng rau quả vẫn còn bộc lộ những hạn chế như liên kết còn lỏng lẻo, chế tài chưa rõ ràng và đủ mạnh khi vi phạm hợp đồng, chính sách khuyến khích, hỗ trợ chưa được cụ thể hóa và đồng bộ.

  pdf6p sieunhansoibac2 07-04-2018 33 3   Download

 • Bài viết này sẽ trình bày các đặc trưng cơ bản của các chính sách công đổi với phát triển cụm liên kết công nghiệp. Bài viết phân tích đánh giá thực tiễn áp dụng chính sách phát triển cụm liên kết ngành ở các nước Liên minh châu Âu và các nước Đông Á, đưa ra những vấn đề bài học thực tiền đối với Việt Nam trong phát triển cụm liên kết công nghiệp.

  pdf7p sieunhansoibac2 07-04-2018 31 3   Download

 • Liên kết theo chuỗi giá trị mang lại nhiều lợi ích cho người nuôi trồng thủy sản như giảm được chi phí sản xuất, tăng lợi ích, có được đơn hàng lớn, ký hợp đồng đầu vào và ra cho cho ngành nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, ngành nuôi trồng thủy sản vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa hiện nay hiện trạng liên kết này còn lỏng lẻo, rời rạc, và chưa phát triển, phát triển liên kết chuỗi còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy cần tăng cường xây dựng mối liên kết theo chuỗi để phát triển nuôi trồng thủy sản một cách bền vững.

  pdf8p vikakashi2711 28-05-2019 22 1   Download

 • Mỗi phần tử liên kết với phần tử đứng trước và sau nó trong danh sách...

  ppt20p baotuyet_113 01-06-2011 290 81   Download

 • Nhìn từ bên trong, lẫn bên ngoài: bài toán “liên kết vùng” hiện nay không chỉ nhắm đến mục tiêu tạo lực, mà còn làm sao phân chia nguồn lực một cách hiệu năng. Bài toán này khó bởi những hạn chế trong việc quản lý kinh tế vùng hiện nay. Xu hướng liên kết có, nhưng một sự khởi đầu không phải đơn giản. Người đầu ngành trong nghiên cứu về chiến lược, GS Michael Porter (người đã đến thuyết trình ở Việt Nam vào năm ngoái) đưa ra tầm quan trọng của “cụm ngành” (cluster) trong việc gia...

  pdf5p sunflower_1 07-09-2012 216 78   Download

 • Bài giảng Mô liên kết được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được nguồn gốc, chức năng, và cấu tạo của mô liên kết; kể tên và mô tả được 9 lọai tế bào liên kết; phân loại mô liên kết. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Y học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này, mời các bạn tham khảo.

  ppt31p thuytrang_6 17-08-2015 177 61   Download

 • Tiểu luận: Thế nào là liên kết (hội nhập)? Nội dung của chiến lược liên kết (hội nhập)? Cho ví dụ cụ thể để minh họa, việc áp dụng tại Việt Nam, trình bày các nội dung chính: bản chất của hội nhập kinh tế quốc tế, chiến lược tăng trưởng hội nhập theo chiều ngang, chiến lược liên doanh và liên kết kinh tế (các liên minh chiến lược), hội nhập kinh tế ở Việt Nam,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh tế.

  doc18p kiengiang170 22-04-2014 220 48   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là làm rõ vai trò của ASEAN trong tiến trình hợp tác, liên kết tại Đông Á, nhất là giai đoạn kể từ sau năm 1997 qua các câu hỏi cụ thể sau: Liệu ASEAN có vai trò đối với tiến trình hợp tác và liên kết ở khu vực Đông Á hay không?; dựa trên kết quả nghiên cứu, Việt Nam cần phải điều chỉnh gì để thúc đẩy vai trò của ASEAN ở khu vực Đông Á và tranh thủ các lợi ích cho đất nước?

  pdf184p change01 06-05-2016 164 44   Download

 • Luận án "Liên kết vùng vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ giai đoạn từ nay đến 2020, tầm nhìn 2030" làm rõ cơ sở lý luận về liên kết vùng, thực trạng, hạn chế, tồn tại trong liên kết vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ từ 2006 đến 2016; từ đó, đề xuất các giải pháp tăng cường liên kết vùng vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ giai đoạn 2017–2020, tầm nhìn 2030. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf168p sutihana 05-12-2016 121 44   Download

 • Bài thuyết trình: Di truyền liên kết giới tính trình bày các nội dung: di truyền liên kết giới tính, nhiễm sắc thể giới tính, sự xác định giới tính. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Sinh học.

  ppt25p sophie16 22-04-2014 237 40   Download

 • Luận án thực hiện nghiên cứu với mục tiêu nhằm đánh giá thực trạng các hình thức liên kết trong tiêu thụ nông sản của các hộ nông dân tỉnh Ninh Bình, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và tăng cường các hình thức liên kết trong tiêu thụ nông sản của các hộ nông dân tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf178p quangdaithuan78 16-01-2017 107 36   Download

 • Đề tài Liên kết quốc tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam làm rõ vấn đế lý luận về liên kết quốc tế: khái niệm, vai trò và các yếu tố ảnh hưởng; mối quan hệ giữa liên kết quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch. Trên cơ sở những phân tích, nghiên cứu đã thực hiện đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động liên kết quốc tế góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam.

  pdf102p acc_12 03-04-2014 135 34   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Liên kết ngành
p_strCode=lienketnganh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2