Liferay portal 6

Xem 1-14 trên 14 kết quả Liferay portal 6
 • Liferay in Action is a comprehensive and authoritative guide to building portals on the Liferay 6 platform. Fully supported and authorized by Liferay, this book guides you smoothly from your first exposure to Liferay through the crucial day-to-day tasks of building and maintaining an enterprise portal that works well within your existing IT infrastructure.

  pdf378p stingdau_123 26-01-2013 64 31   Download

 • A portal is a website built around a collection of components that request, display, and share information. Liferay Portal 6, an enterprise-ready development platform, makes it a snap to build portals that integrate with your existing backend systems and provide a rich interactive user experience. Because Liferay uses standard Java and JavaScript, along with built-in SOAP and JSON support for web services, developers can be productive immediately.

  pdf378p phungnguyet_123 20-02-2013 57 16   Download

 • 1/. Cài đặt JDK (gồm JDK và môi tường máy ảo JRE) - Không cài theo đường dẫn mặc định chọn lại đường dẫn: C:\Java\jdk1.6.0_24 - Khi hoàn thành cài đặt tiến hành thiết lập biến môi trường (Environment Variables) để chạy JDK, bằng cách:

  pdf3p luutienkhai 16-08-2011 295 72   Download

 • Như là thú vị vì nó là nhìn chằm chằm vào một con tàu, bạn có thể phải cung cấp cho người chơi một chút. Chúng tôi sẽ không để phát triển ví dụ này thành một trò chơi thực tế, nhưng nó sẽ giúp bạn nhìn thấy hai máy ảnh khác nhau chuyển động độc lập trong ví dụ này. Ngay bây giờ, bạn đang vẽ một con tàu tại gốc và tìm kiếm ở

  pdf69p kennguyen3 23-10-2011 73 25   Download

 • Giả sử bạn cần phải thêm một trang con được gọi là giải thưởng thuộc cộng đồng Đánh giá của khách, bạn có thể thêm các trang này theo cách sau: Chọn các trang tab mới sau khi chọn tab Trẻ em. Nhập lễ trao giải tên trang trẻ em. Chọn một Portlet loại. Chọn hộp kiểm có nội dung xấu nếu bạn muốn ẩn các trang trong thanh điều hướng.

  pdf68p kennguyen3 23-10-2011 57 16   Download

 • Nhắp chuột trên các tab có sẵn để hiển thị một danh sách của tất cả người dùng có sẵn trong cổng thông tin. Để chỉ định người dùng vào nhóm người dùng hiện hành, click vào nút Update Hiệp hội. Tùy chọn, xác nhận rằng người dùng mong muốn được thành công kết hợp với nhóm người dùng hiện tại, nhấp chuột vào các tab hiện tại.

  pdf68p kennguyen3 23-10-2011 43 15   Download

 • Ngoài ra, bạn có thể xem người sử dụng bằng cách nhấp vào biểu tượng View Người sử dụng từ nút Actions bên phải của nhóm người sử dụng. Như bạn có thể thấy, mỗi nhóm người sử dụng có các trang web của công chúng và các trang tin. Tất nhiên, bạn có thể quản lý các trang này bằng cách nhấn vào biểu tượng trang Quản lý từ nút

  pdf68p kennguyen3 23-10-2011 40 13   Download

 • Hoạt động tiếp theo ở bên phải của nhóm người sử dụng. Lưu ý rằng những người dùng thuộc nhóm người dùng hiện tại sẽ có những trang sao chép vào các trang người dùng của họ khi người dùng là lần đầu tiên liên quan đến nhóm người dùng hiện hành.

  pdf68p kennguyen3 23-10-2011 44 11   Download

 • Là một người sử dụng bình thường, nếu bạn có sự cho phép thích hợp, bạn sẽ có thể cấu hình phân phối từ xa của những người dùng khác cảnh báo và thông báo. Sau đây là những bước đơn giản để cho bạn thấy làm thế nào nó được thực hiện: 1. Tới Quản lý | Control Panel trong trình đơn thanh dock. 2.

  pdf68p kennguyen3 23-10-2011 54 11   Download

 • Nhấn Tags Chọn nút hoặc đầu vào từ khóa và nhấn nút Add Tags nếu bạn cần thêm thẻ. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm các thẻ bằng cách nhấp vào nút Gợi ý. 7. Nhấn vào nút Save. Sau đó, bạn có thể xem các dấu trang trong thư mục với tên đường, URL, số lượng các chuyến thăm, ưu tiên, và nút hành động

  pdf68p kennguyen3 23-10-2011 58 10   Download

 • Tóm lại, portlet Bookmarks cung cấp một cách để người dùng lưu trữ tên và URL của trang web. Sau khi đánh dấu một được tạo ra, bạn có thể nhấp vào liên kết để mở trang web trong một cửa sổ trình duyệt mới. Để xem các mục gần đây, bạn có thể chỉ cần nhấp chuột vào tab Entries gần đây.

  pdf68p kennguyen3 23-10-2011 59 9   Download

 • Tương tự như vậy, để xem các mục mà bạn đã tạo ra, chỉ cần nhấp vào tab Entries. Các đánh dấu trang sẽ xuất hiện với tên nhập cảnh, URL, số lần, số lượng Lưu ý rằng trang web giao hàng được thực hiện đơn giản bằng cách thêm các portlet cho bất kỳ trang truy cập vào

  pdf69p kennguyen3 23-10-2011 47 9   Download

 • Chọn Người sử dụng dưới Cổng thông tin danh mục của Control Panel. 3. Xác định vị trí một người sử dụng, nói "Lotti Stein", và nhấp chuột vào Chỉnh sửa biểu tượng của menu Actions bên cạnh người sử dụng. 4. Tới Miscellaneous | Thông báo, bạn sẽ có thể cấu hình phân phối từ xa của người sử dụng của Cảnh báo và Thông báo.

  pdf68p kennguyen3 23-10-2011 49 8   Download

 • Cấu hình định dạng e-mail Email Từ thông báo Ở đây, bạn cần phải nhập vào tên và địa chỉ e-mail của người gửi tin nhắn. Đánh dấu vào ô kiểm tra Định dạng HTML nếu bạn muốn định dạng tin nhắn trong HTML. Màn hình cũng hiển thị danh sách các định nghĩa được sử dụng trong tin nhắn của bạn.

  pdf38p myngoc1 08-09-2011 37 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản