intTypePromotion=1

Liquefied Petroleum Gas

Xem 1-12 trên 12 kết quả Liquefied Petroleum Gas
 • This standard covers the design, construction, and location of liquefied petroleum gas (LPG) installations at marine and pipeline terminals, natural gas processing plants, refineries, petrochemical plants, or tank farms. This standard covers storage vessels, loading and unloading systems, piping, or and related equipment.

  pdf34p htbtnhqd 06-03-2014 45 9   Download

 • MAJOR REFINERY PRODUCTS 1. Liquefied Petroleum Gas (LPG): which consists principally of propane and butane, is used as domestic fuel and is an intermediate material in the manufacture of petrochemicals. 2. Solvents: These include benzene, toluene and xylene. 3. Gasoline: is the most important refinery product with boiling ranges from ambient temperatures to about 200°C. The important qualities for gasoline are octane number, volatility, sulfur content and vapor pressure.

  pdf16p vitconsieuquay 19-08-2011 253 150   Download

 • Khí dầu mỏ hóa lỏng hay Khí hóa lỏng(tiếng Anh: Liquefied Petroleum Gas; viết tắt: LPG) là chữ viết tắt của, hoặc LP Gas là “khí dầu mỏ hóa lỏng”. Đây là cách diễn tả chung của propan có công thức hóa học là C3H8 và butan có công thức hóa học là C4H10, cả hai được tồn trữ riêng biệt hoặc chung với nhau như một hỗn hợp

  pdf24p poseidon09 11-08-2011 188 83   Download

 • LPG: Liquefied Petroleum Gas (khí đốt hóa lỏng có nguồn gốc từ dầu mỏ) là khí thu được từ quá trình chế biến dầu được hóa lỏng. Thành phần hóa học chủ yếu của khí hóa lỏng LPG hỗn hợp gồm Propane C3H8 và Butane C4H10 được nén theo tỷ lệ % Propane / %Butane. Trong thực tế, thành phần hỗn hợp các chất có trong khí hóa lỏng LPG không thống nhất. Tùy theo tiêu chuẩn của các nước, của các khu vực mà tỉ lệ thành phần trong LPG khác nhau, có khi tỉ lệ giữa Propane và...

  pdf5p gauhaman123 22-11-2011 174 68   Download

 • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6223:2011 CỬA HÀNG KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN Liquefied petroleum gas (LPG) store Safety Requirements Lời nói đầu TCVN 6223: 2011 thay thế TCVN 6223:1996. TCVN 6223 : 2011 do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC98/SC4 Cơ sở thiết kế các công trình xăng dầu - dầu khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. ...

  pdf5p thoigiandau 15-11-2012 236 44   Download

 • Định nghĩa về LPG: Liquefied Petroleum Gas là khí thu được từ quá trình chế biến dầu được hóa lỏng. Thành phần hóa học chủ yếu của khí hóa lỏng LPG hỗn hợp gồm Propane C3H8 và Butane C4H10 được nén theo tỷ lệ % Propane / %Butane. Trong thực tế, thành phần hỗn hợp các chất có trong khí hóa lỏng LPG không thống nhất.

  pdf9p nobita_12 14-11-2013 93 29   Download

 • Quá trình tổng hợp cacbon nano ống (CNTs) bằng phương pháp kết tụ hóa học trong pha hơi trên bề mặt xúc tác (CVD) phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nồng độ pha khí, nhiệt độ, vận tốc dòng, thời gian tổng hợp, chất xúc tác... do đó chất lượng, sản lượng CNTs tạo ra cũng sẽ khác nhau. Kết hợp các kết quả nghiên cứu thực nghiệm và ứng dụng qui hoạch thực nghiệm để xác định các giá trị tối ưu cho thấy khi nồng độ LPG là 31%, vận tốc dòng khí là 3.

  pdf8p uocvong01 24-09-2015 37 7   Download

 • Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu, ứng dụng mô hình nguồn gián đoạn mô tả quá trình phát tán của đám mây hơi môi chất nói chung được tồn trữ ở điều kiện nhiệt độ trên điểm sôi trung bình của các môi chất này để tính toán nồng độ đám mây hơi LPG hình thành sau sự cố nổ thiết bị chứa LPG trong không gian sau khoảng thời gian xảy ra sự cố, trên cơ sở khảo sát đặc điểm sử dụng LPG ở Việt Nam, đưa ra một số điều kiện đơn trị thích hợp để ...

  pdf4p uocvong01 24-09-2015 45 4   Download

 • Technological improvements might also involve the adoption and use of alternative fuel or alternative propulsion vehicles. In developing countries, the most commonly discussed alternative vehicle strategies include compressed natural gas (CNG), liquefied petroleum gas (LPG), alcohol-based fuels, and electric propulsion or hybrid -electric vehicles in certain applications. Other alternative fuels showing potential long -term promise in the transport sector include hydrogen fuel cells and various synthetic fuels for use in compression-ignition engines.

  pdf42p saimatkhauroi 01-02-2013 29 3   Download

 • Gaseous fuels are generally easier to handle and burn than are liquid or solid fuels. Gaseous fossil fuels include natural gas (primarily methane and ethane) and liquefied petroleum gases (LPG; primarily propane and butane). Gaseous man-made or artificial fuels are mostly derived from liquid or solid fossil fuels. Liquid fossil fuels have evolved from animal remains through

  pdf11p liemthanh 16-12-2009 53 9   Download

 • Introduction: The petroleum fuels are a group of hydrocarbons refined and modified from the crude oil, and include more than 100 kinds of aliphatic and aromatic hydrocarbons. They are roughly classified into petroleum gas, gasoline, kerosene, light oil, heavy oil and others [1]. This chapter deals with analysis of hydrocarbons of C3–C16 being included in automobile gasoline, purified kerosene (No.1 kerosene), automobile light oil for a diesel engine and liquefied petroleum (LP) gas. The petroleum oils, such as gasoline and kerosene, are frequently detected from specimens in fire cases.

  pdf11p bigbaby87 01-09-2010 157 7   Download

 • CHAPTER 4 6 GASEOUS FUELS Richard J. Reed North American Manufacturing Company Cleveland, Ohio 46.1 46.2 INTRODUCTION NATURAL GAS 46.2.1 Uses and Distribution 46.2.2 Environmental Impact 46.2.3 Sources, Supply, and Storage 46.2.4 Types and Composition 46.2.5 Properties 46.2.6 Calorific Value or Heating Value 1505 1505 1505 1505 1507 1507 1507 46.3 1507 46.2.7 46.2.8 46.2.9 46.2.10 46.2.11 46.2.12 Net Heating Value Flame Stability Gas Gravity Wobbe Index Flame Temperature Minimum Ignition Temperature 46.2.

  pdf11p hadalabo 29-09-2010 73 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Liquefied Petroleum Gas
p_strCode=liquefiedpetroleumgas

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản