Lớp inputstream

Xem 1-9 trên 9 kết quả Lớp inputstream
 • Kết thúc chương, bạn có có thể : Đề cập đến các khái niệm về Stream. Mô tả các lớp InputStream và OutputStream. Mô tả vào ra mảng Byte. Thực hiện lọc và đệm vào/ra. Dùng lớp RandomAccesFile. Mô tả vào/ra chuỗi và ký tự. Dùng lớp PrinterWriter.

  doc22p stardust_tqh 08-10-2010 76 19   Download

 • Luồng byte ByteArrayInputStream DataInputStream FileInputStream FilterInputStream InputStream ObjectInputStream PipedInputStream SequenceInputStream StringBufferInputStream 6 BufferedInputStream LineNumberInputStream PushbackInputStream Luồng byte ByteArrayOutputStream DataOutputStream FileOutputStream FilterOutputStream OutputStream ObjectOutputStream PipedOutputStream BufferedOutputStream PrintStream 7 Luồng nhập/xuất byte cơ bản • InputStream và OutputStream là hai lớp gốc của mọi luồng nhập/xuất byte (abstract).

  pdf5p zues10 11-07-2011 41 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luồng i/o', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p itvovantien 23-06-2012 40 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'corejava 9 - chương 9 luồng i/o (i/o streams)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc21p tieudao92 05-06-2011 62 7   Download

 • cập đến các khái niệm về Stream Mô tả các lớp InputStream và OutputStream Mô tả vào ra mảng Byte Thực hiện lọc và đệm vào/ra Dùng lớp RandomAccesFile. Mô tả vào/ra chuỗi và ký tự Dùng lớp PrinterWriter Trong buổi học trước, chúng ta đã học về cách tạo các luồng đồng bộ.

  pdf20p kennguyen3 23-10-2011 28 7   Download

 • System.in và System.out • System.in • Đối tượng nhập chuẩn, gắn với bàn phím. • Thuộc lớp InputStream. • System.out • Đổi tượng xuất chuẩn, gắn với màn hình. • Thuộc lớp PrintStream. • Lớp PrintStream • Cho phép hiển thị biểu diễn của dữ liệu. • PrintStream kế thừa từ FilterOutputStream

  pdf5p zues10 11-07-2011 43 6   Download

 • Mục tiêu của môn học Kết thúc chương, bạn có có thể : Đề cập đến các khái niệm về luồng Mô tả các lớp InputStream và OutputStream Mô tả I/O mảng Byte Thực hiện các tác vụ đệm I/O và lọc Dùng lớp RandomAccesFile.

  pdf7p phuochau18 19-05-2011 36 5   Download

 • -Đề cập đến các khái niệm về luồng - Mô tả các lớp InputStream và OutputStream -Mô tả I/O dạng Byte - Thực hiện các tác vụ đêm I/O và lọc -Dùng lớp Radom accesfile

  pdf0p mars_2012 11-03-2013 31 4   Download

 • Lớp cơ sở lưu trữ feedUrl và sử dụng nó để mở java.io.InputStream. Nếu có bất kỳ sai sót nào, đơn giản nó thả một RuntimeException, sao cho ứng dụng dừng hoạt động một cách nhanh chóng.

  pdf5p yukogaru3 27-08-2010 99 42   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản