Luật giao thông đường thủy

Xem 1-20 trên 241 kết quả Luật giao thông đường thủy
 • Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa về phạm vi hành lang bảo vệ luồng; điều kiện an toàn của phương tiện phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm; điều kiện của cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa; trách nhiệm bố trí đủ chức danh, định biên thuyền viên của chủ phương tiện; điều kiện kinh doanh xếp, dỡ hàng hóa, phục vụ hành khách; phối hợp hoạ...

  doc5p catbui 01-06-2009 1341 122   Download

 • Ebook "Tìm hiểu Luật Giao thông đường thủy nội địa: Phần 1" nhằm giúp các bạn hiểu hơn về luật Giao thông đường thủy nội địa. Tài liệu giới thiệu về những quy định chung; quy hoạch, xây dựng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; phương tiện thủy nội địa; yêu cầu về thuyền viên và người lái phương tiện; quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện.

  pdf40p thuytrangseven 16-09-2014 43 9   Download

 • Ebook "Tìm hiểu Luật Giao thông đường thủy nội địa: Phần 2" trình bày về hoạt động của cảng, bến thủy nội địa, cảng vụ và hoa tiêu đường thủy nội địa, Vận tải đường thủy nội địa, quản lý nhà nước về giao thông đường thủy nội địa. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Giao thông vận tải và những ngành có liên quan.

  pdf41p thuytrangseven 16-09-2014 45 6   Download

 • 1. Hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa là hoạt động của người, phương tiện tham gia giao thông, vận tải đường thuỷ nội địa; quy hoạch phát triển, xây dựng, khai thác, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa và quản lý nhà nước về giao thông đường thuỷ nội địa. 2.

  pdf46p truongdoan 10-07-2009 4730 395   Download

 • LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

  doc24p nhattinhanh850 10-11-2009 1216 173   Download

 • Gợi ý đáp án Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa năm 2009 Thực hiện Kế hoạch số 2735/KH-UBND ngày 14-9-2009 của UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc thi viết

  doc6p nguyenchan 12-03-2010 490 51   Download

 • Giáo trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ thợ máy hạng nhì môn Pháp luật về giao thông đường thủy nội địa (Giáo trình Pháp luật về Giao thông đường thủy nội địa) do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức biên soạn gồm 3 bài học: Bài 1 Những quy định chung về giao thông đường thủy nội địa, Bài 2 Các hành vi bị cấm, Bài 3 Phạm vi, trách nhiệm của thợ máy.

  doc11p talata_11 01-04-2015 39 8   Download

 • Tóm tắt: Trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa (GTĐTNĐ) là vấn đề cần được quan tâm thường xuyên. Bài báo đưa ra một số các giải pháp chủ yếu nhằm đảm bảo trật tự an toàn GTĐTNĐ Việt Nam. S

  pdf3p thulanh2 06-09-2011 88 16   Download

 • Giáo trình đào tạo thủy thủ hạng nhất cung cấp cho người học các kiến thức về pháp luật giao thông đường thuỷ nội địa, an toàn cơ bản và bảo vệ môi trường, thuỷ nghiệp cơ bản, luồng chạy tàu thuyền, điều động và thực hành điều động, vận tải, bảo dưỡng sửa chữa.

  doc326p talata_11 01-04-2015 29 12   Download

 • Thông tư số: 65/2015/TT-BGTVT căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13; căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;...

  pdf1p codon_05 15-12-2015 43 3   Download

 • Thông tư số: 47/2015/TT-BGTVT quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa; căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;...

  pdf29p cuonghuyen0628 13-11-2015 36 2   Download

 • Thông tư số: 48/2015/TT-BGTVT quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa; căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;...

  pdf36p cuonghuyen0628 13-11-2015 21 2   Download

 • Thông tư số: 75/2014/TT-BGTVT quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa; căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa; căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;...

  pdf28p codon_06 09-01-2016 30 2   Download

 • Thông tư số: 49/2015/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa; căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; căn cứu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;...

  pdf53p cuonghuyen0628 13-11-2015 20 1   Download

 • Thông tư số: 59/2015/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa; căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;...

  pdf2p codon_05 15-12-2015 24 1   Download

 • Thông tư số: 61/2015/TT-BGTVT quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa; căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;...

  pdf15p codon_05 15-12-2015 25 1   Download

 • Thông tư số: 80/2014/TT-BGTVT quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa; căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;...

  pdf18p codon_05 15-12-2015 18 1   Download

 • Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa; căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014; căn cứ Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;...

  pdf26p codon_06 09-01-2016 33 1   Download

 • Thông tư số: 54/2015/TT-BGTVT quy định thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển Việt Nam; căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005; căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;...

  pdf26p cuonghuyen0628 13-11-2015 19 0   Download

 • Thông tư số: 83/2015/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của cảng vụ đường thủy nội địa; căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014; căn cứ Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi,...

  pdf5p codon_09 29-03-2016 27 0   Download

Đồng bộ tài khoản