Luật xử lí vi phạm chất thải

Xem 1-6 trên 6 kết quả Luật xử lí vi phạm chất thải
 • Điều 1. Phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau đây: 1. Quan điểm: - Chiến lược Bảo vệ môi trường là bộ phận cấu thành không thể tách rời của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là cơ sở quan trọng bảo đảm phát triển bền vững đất nước. Phát triển kinh tế phải kết hợp chặt chẽ, hài hoà với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường.

  doc4p tuananhhumg 13-10-2012 179 36   Download

 • 1.1. Quy định này quy định những chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản để thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000, 1:25000 và 1:50000 bằng công nghệ ảnh số. Khi thành lập bản đồ địa hình, phải thực hiện theo quy định tại Quy định kỹ thuật này, trường hợp các nội dung khác chưa được quy định trong Quy định kỹ thuật này thì thực hiện theo quy phạm và ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ tương ứng. 1.2.

  doc18p vuthanhvigac 31-07-2013 218 35   Download

 • Hiện nay, một số địa phương ở nước ta đã có một số mô hình bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng và đạt được hiệu quả tích cực.

  pdf3p bibocumi24 05-01-2013 79 21   Download

 • Điều 1. Vị trí và chức năng Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Điều 2.

  doc9p gorki2009 21-01-2013 35 4   Download

 • Quyết định của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/07/2005 về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái siinh rừng và bảo vệ rừng

  doc84p hoauyen27101992 28-11-2011 206 31   Download

 • Hành vi chiếm đoạt các chất ma tuý Việc soạn thảo Luật này được giao cho Bộ công an chủ trì.(7) Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, ngày 30/6/2009 Việt Nam đã chính thức phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Trong Công ước mà Việt Nam đã phê chuẩn có những nội dung thể hiện thái độ kiên quyết của Nhà nước trong việc xử lí tội phạm về tham nhũng thông qua các quy định nhằm mục đích bảo vệ người làm chứng.

  pdf3p duongphuongtim 23-04-2013 28 1   Download

Đồng bộ tài khoản