intTypePromotion=1
ADSENSE

Lý luận về văn hóa

Xem 1-20 trên 5918 kết quả Lý luận về văn hóa
 • Mấy vấn đề lý luận về văn hoá trong Nghị quyết hội nghị lần thứ năm (khoá VIII) sau 15 năm đi vào thực tiễn cuộc sống bao gồm: quan điểm văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam...

  pdf9p kequaidan 08-10-2019 5 0   Download

 • Chưa bao giờ vấn đề văn hóa lại thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế như thời gian gần đây. Sự phát triển mạnh mẽ của văn hóa và vai trò ngày càng tăng của nó trong thế giới hiện đại đang đặt ra hàng loạt vấn đề cấp bách cho nghiên cứu khoa học về văn hóa. Mặt khác, việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về văn hóa đã đem lại những khả năng to lớn cho con người trong việc nhận thức sâu sắc và toàn diện về văn hóa. Một nhà khoa...

  pdf92p dellvietnam 24-08-2012 130 37   Download

 • Bài giảng "Cơ sở văn hoá Việt Nam" được biên soạn với các nội dung chủ yếu như: chương 1 - cơ sở lý luận về văn hóa, chương 2 - tiến trình phát triển của văn hóa Việt Nam, chương 3 - tín ngưỡng và tôn giáo trong văn hóa Việt Nam, chương 4 - phân vùng văn hóa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf99p rose_12 04-12-2012 826 229   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong Công ty Cổ phần Du lịch và Thương Mại Phương Đông nhằm trình bày về hệ thống hóa lý luận về văn hóa ứng xử trong hoạt động của doanh nghiệp, tìm hiểu thực tế văn hóa ứng xử trong công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Phương Đông, đề xuất một số giải pháp xây dựng văn hóa ứng xử trong công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Phương Đông.

  pdf91p expensive_12 05-07-2013 424 90   Download

 • Chưa bao giờ vấn đề văn hóa lại thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế như thời gian gần đây. Sự phát triển mạnh mẽ của văn hóa và vai trò ngày càng tăng của nó trong thế giới hiện đại đang đặt ra hàng loạt vấn đề cấp bách cho nghiên cứu khoa học về văn hóa. Mặt khác, việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về văn hóa đã đem lại những khả năng to lớn cho con người trong việc nhận thức sâu sắc và toàn diện về văn hóa. ...

  pdf96p vascaravietnam 15-08-2012 119 32   Download

 • Chưa bao giờ vấn đề văn hóa lại thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế như thời gian gần đây. Sự phát triển mạnh mẽ của văn hóa và vai trò ngày càng tăng của nó trong thế giới hiện đại đang đặt ra hàng loạt vấn đề cấp bách cho nghiên cứu khoa học về văn hóa. Mặt khác, việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về văn hóa đã đem lại những khả năng to lớn cho con người trong việc nhận thức sâu sắc và toàn diện về văn hóa. Một nhà khoa...

  pdf93p dellvietnam 24-08-2012 82 19   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm làm sáng tỏ những vấn đề phương pháp luận nghiên cứu văn hóa, nội dung cơ bản của triết học văn hoá theo tinh thần mácxít. Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập triết học Mác - Lênin và lý luận về văn hoá.

  pdf41p truongtien_03 10-03-2018 75 12   Download

 • Trong đời sống xã hội, con người bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa trong đó họ sống, nó bao gồm những giá trị, niềm tin,và những hành vi mong đợi.Cũng như xã hội, một tổ chức cũng có một nền văn hóa riêng gọi là văn hóa tổ chức, đó là một yếu tố rất quan trọng mà nhà quản lý cần xây dựng và duy trì để đưa đơn vị của họ phát triển nhanh và bền vững.Các nhà nghiên cứu đều cho rằng văn hóa tổ chức càng cao thì việc thực hiện chức năng của bộ máy quản lý càng đầy đủ...

  doc7p phuctuy 27-12-2009 1112 411   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học "lý luận về con người và vấn đề về đào tạo nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc17p mrlongqb 10-04-2010 462 202   Download

 • Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh "Văn hóa doanh nghiệp tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Vpbank" giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp, phân tích thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Vpbank, định hướng và các giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp của Vpbank. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf83p chinhpd 14-10-2015 740 190   Download

 • Mục tiêu: Giải thích về cách khái niệm về văn hóa tổ chức. Mô tả các thành tố của văn hóa tổ chức . Trình bày về các dạng văn hóa tổ chức. Thảo luận về sự khác nhau giữa văn hóa tổ chức Nhật Bản và Phương Tây. Phác họa quá trình hình thành, thay đổi và duy trì văn hóa.

  pdf28p phongksc 09-12-2010 381 179   Download

 • Cuộc sống ngày càng được nâng cao, mọi nhu cầu về vật chất được đáp ứng thì những đòi hỏi của con người về văn hoá, tinh thần càng nhiều. Ngoài thời gian làm việc, học tập công chúng còn quan tâm tới các hoạt động vui chơi, giải trí, giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Vậy ở đâu có thể đáp ứng những mong muốn ấy? Đó chính là Nhà văn hoá (Trung tâm văn hoá). Nhà văn hoá (TTVH) là cơ quan giáo dục xã hội chủ nghĩa ngoài nhà trường, nơi diễn ra các hoạt động của quần chúng, đồng thời là nơi đảm trách...

  doc12p cuong20693 07-07-2013 849 144   Download

 • Bài tiểu luận "Xây dựng văn hoá giao tiếp nơi công sở" có kết cấu nội dung gồm: Cơ sở lý luận về văn hoá giao tiếp nơi công sở, thực trạng về văn hoá giao tiếp nơi công sở, giải pháp xây dựng văn hoá giao tiếp nơi công sở. Mời các bạn tham khảo nội dung bài tiểu luận để nắm bắt thông tin chi tiết.

  doc38p denchiu 11-12-2015 962 120   Download

 • Tiểu luận: Lý luận về con người và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giúp người đọc hiểu khái niệm con người, tầm quan trọng của yếu tố con người đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, vấn đề đào và sử dụng nguồn lực con người ở Việt Nam, một số chính sách phát triển nguồn lực con người và giáo dục đào tạo nguồn lực con người cho sự nghiệp phát triển đất nước.

  doc30p hongthu76 28-04-2014 213 71   Download

 • Đề tài nghiên cứu hệ thống hóa cơ sở lý luận về văn hóa, văn hóa công sở; phân tích và đánh giá thực trạng văn hóa công sở tại cơ quan BHXH TPTN; đưa ra các kiến nghị và đề xuất nhằm hoàn thiện văn hóa công sở tại BHXH thành phố Thái Nguyên.

  pdf91p nguyenthungan1976 24-05-2017 372 71   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Khai thác giá trị văn hóa Phật giáo phục vụ phát triển du lịch tại thành phố Huế nêu cơ sở lý luận về văn hóa Phật giáo và tổng quan về văn hóa phật giáo Huế, thực trạng khai thác các giá trị văn hóa Phật giáo phục vụ phát triển du lịch tại thành phố Huế, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác giá trị văn hóa Phật giáo phục vụ phát triển du lịch tại thành phố Huế.

  pdf123p cheap_12 10-07-2014 201 55   Download

 • Từ góc độ lý luận bài viết đã phân tích vai trò của văn hóa đọc trong lịch sử phát triển của nhân loại. Trên cơ sở đó, bài viết đi vào khảo sát văn hóa đọc hiện nay nhằm chỉ ra nguyên nhân của thực trạng xuống cấp văn hóa đọc. Từ đó, bài viết đưa ra cảnh báo sự suy thoái văn hóa đọc ảnh hưởng đến việc bảo tồn và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc mà chúng ta đang hướng tới. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu chi tiết hơn.

  pdf6p nganga_08 12-10-2015 266 50   Download

 • Nội dung chính của bài tiểu luận gồm có 2 chương: Cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp, Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Mai Linh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p hrm2014 29-03-2018 187 49   Download

 • Nội dung luận án trình bày những vấn đề lý luận về văn hóa chính trị và văn hóa chính trị công an nhân dân Việt Nam, thực trạng, nguyên nhân hạn chế và những vấn đề đặt ra đối với văn hóa chính trị công an nhân dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam, quan điểm, giải pháp xây dựng văn hóa chính trị công an nhân dân trong nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay.

  pdf186p kloiroong10 21-08-2017 165 39   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: lý luận về con người và vấn đề về đào tạo nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p addition1122 17-04-2013 105 29   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lý luận về văn hóa
p_strCode=lyluanvevanhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2