intTypePromotion=1
ADSENSE

Lý luận xã hội

Xem 1-20 trên 8893 kết quả Lý luận xã hội
 • Lý luận sử học: Phần 2 gồm có một số bài viết như: Về mối liên hệ giữa văn bản học và sử liệu học; hệ thống giá trị của Lê Văn Hưu và bối cảnh văn hóa - xã hội; một vài suy nghĩ tản mạn về Ngô Sĩ Liên; về các phạm trù bản thể luận của Lê Quý Đôn (trích); về cái gọi là "Sự khủng hoảng của chủ nghĩa lịch sử" trong thế kỷ XX; triết học lịch sử chủ nghĩa Kant mới Đức; triết học lịch sử của chủ nghĩa thực chứng mới;… Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf192p runordie8 05-09-2022 9 0   Download

 • Mục tiêu và nhiệm vụ được đưa ra trong bài tiểu luận "Pháp luật Việt Nam về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa - Thực trạng và nhận xét, kiến nghị" chính là làm rõ được các mặt của quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa trên phương diện lý luận. Từ đó, xem xét trên thực trạng các vấn đề còn vướng mắc, cần được giải quyết và đưa ra các kiến nghị phù hợp để giải quyết các vấn đề đó. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p phuongnguyen1704 18-09-2022 2 0   Download

 • Tiểu luận "Vận dụng nguyên lý về sự phát triển trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0" được thực hiện nhằm tìm hiểu, phân tích những mặt tích cực, chỉ ra những điểm hạn chế mà cuộc cách mạng này tác động đến kinh tế xã hội Việt Nam thông qua những kiến thức, những bài báo, tư liệu mà em tìm thấy. Từ đó, bài tiểu luận vạch ra những phương pháp cho sinh viên để phát huy mặt tích cực, khắc phục những hạn chế của cách mạng công nghiệp 4.0.

  pdf19p phuongnguyen1704 18-09-2022 1 0   Download

 • Tập bài giảng "Lý luận chung về nhà nước và pháp luật" có nội sung gồm 6 chương. Chương 1: Nhập môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật. Chương 2: Những vấn đề cơ bản về nhà nước. Chương 3: Kiểu nhà nước. Chương 4: Nhà nước trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa. Chương 5: Bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương 6: Những vấn đề cơ bản về nhà nước pháp quyền. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf191p phuongnguyen1704 18-09-2022 5 1   Download

 • "Bài tập lớn môn Luật an sinh xã hội: Pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thực tiễn thực thiện tại Thành phố Hà Nội" nghiên cứu, làm rõ các quy định của pháp luật Việt Nam từ lý luận cũng như qua thực tiễn, từ đó đề xuất những giải pháp giúp cho việc thực hiện các chế độ bảo hiểm thất nghiệp được hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p phuongnguyen1704 19-09-2022 5 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Thực trạng giải quyết việc làm cho người lao động khu vực nông thôn Việt Nam" là hệ thống các cơ sở lý luận về sử dụng nguồn lao động và việc làm khu vực nông thôn. Nghiên cứu thực trạng sử dụng lao động và chính sách giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đánh giá và đề xuất biện pháp nhằm giải quyết và sử dụng nguồn lao động một cách hiệu quả trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p phuongnguyen1704 19-09-2022 2 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác kiểm soát chi Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng" nghiên cứu hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát chi BHXH; nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi BHXH tại BHXH TP Đà Nẵng; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi BHXH tại BHXH TP Đà Nẵng.

  pdf146p unforgottennight05 19-09-2022 2 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện công tác kiểm soát thu tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định" là hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về KSNB để áp dụng cho công tác kiểm soát thu tại BHXH tỉnh Bình Định, phân tích thực trạng kiểm soát thu tại BHXH tỉnh Bình Định, chỉ ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân về kiểm soát thu, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát thu tại BHXH tỉnh Bình Định.

  pdf134p unforgottennight05 19-09-2022 2 0   Download

 • Luận văn "Tăng cường kiểm soát chi thanh toán BHYT tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định" tổng hợp, hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kiểm soát hoạt động chi thanh toán BHYT. Phân tích, đánh giá thực trạng về công tác kiểm soát chi thanh toán BHYT tại BHXH tỉnh Bình Định. Đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng kiểm soát đối với công tác chi thanh toán BHYT tại đơn vị.

  pdf122p unforgottennight05 19-09-2022 4 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác kế toán tại Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk" nghiên cứu nhằm hệ thống hoá và làm sáng tỏ lý luận cơ bản của công tác kế toán ở các đơn vị sự nghiệp có thu. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác kế toán tại Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk. Nghiên cứu đưa ra quan điểm, định hướng và những giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán tại Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk trước những yêu cầu sự đổi mới về kinh tế xã hội của đất nước.

  pdf145p unforgottennight05 19-09-2022 3 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Luật kinh tế "Pháp luật Việt Nam về quản trị hợp tác xã" được nghiên cứu với mục tiêu làm sáng tỏ cơ sở lý luận về quản trị hợp tác xã và pháp luật về quản trị hợp tác xã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội hiện nay. Kiến nghị các giải pháp pháp lý cơ bản nhằm hoàn thiện pháp luật về kiểm soát các xung đột lợi ích trong quản trị hợp tác xã. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf186p ngphuong321 28-09-2022 7 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Phát triển dịch vụ xã hội cho người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh" có mục đích lý giải cơ sở lý luận và thực tiễn về dịch vụ xã hội và phát triển dịch vụ xã hội cho người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đưa ra những quan điểm , mục tiêu, định hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong việc phát triển dịch vụ xã hội cho người lao động. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf215p ngphuong321 28-09-2022 9 1   Download

 • Phần 2 của tài liệu "Lý luận về tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình" có nội dung trình bày về: các trường phái chính trong tham vấn tâm lý gia đình như phái cấu trúc gia đình, phái truyền thông, phái hành vi, phái thực nghiệm, phái giải pháp; tham vấn tâm lý với gia đình Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm về tham vấn tâm lý và công tác xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf163p duonghoanglacnhi 28-09-2022 31 1   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Lý luận về tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình" có nội dung trình bày về: những trường phái tham vấn tâm lý cá nhân; quá trình tham vấn tâm lý; các giai đoạn của quá trình tham vấn tâm lý; tham vấn tâm lý trong những trường hợp đặc biệt; tham vấn tâm lý và công tác xã hội với trẻ em nhiễm HIV/AIDS; nhu cầu và vấn nạn của gia đình;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf156p duonghoanglacnhi 28-09-2022 45 0   Download

 • Bài viết Một số giải pháp nhằm nâng cao hứng thú học tập các môn Lý luận chính trị tại trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, phân tích làm rõ thực trạng và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hứng thú học tập các môn lý luận chính trị tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là vấn đề rất cần thiết, có tính thời sự; có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.

  pdf12p vikoenigsegg 26-09-2022 4 1   Download

 • Giáo án Kỹ năng sống "Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em" có mục đích giúp trẻ nhận biết được những bộ phận thuộc vùng riêng tư trên cơ thể. Hiểu được đâu là những đụng chạm an toàn và những đụng chạm không an toàn. Rèn kỹ năng phán đoán, suy luận cho trẻ. Đồng thời rèn cho trẻ kỹ năng để xử lý những tình huống xấu khi bị xâm hại. Mời quý thầy cô cùng tham khảo để phục vụ công tác giảng dạy của mình được tốt nhất nhé.

  doc4p tamvinh83bn 25-09-2022 7 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện công tác kế toán tại Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông" là hệ thống hóa lý luận cơ bản của công tác kế toán ở các cơ quan hành chính Nhà nước; phân tích và đánh giá thực trạng công tác kế toán tại Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông; nghiên cứu đưa ra quan điểm, định hướng và những giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán tại Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông trước những yêu cầu sự đổi mới về kinh tế xã hội của đất nước.

  pdf162p unforgottennight04 14-09-2022 5 1   Download

 • Luận văn "Kế toán hoạt động thu - chi tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi" nghiên cứu và đánh giá những sai sót, bất cập về thực trạng kế toán hoạt động thu – chi tại cơ quan BHXH tỉnh Quảng Ngãi; đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao và hoàn thiện kế toán hoạt động thu - chi trong hoạt động quản lý Quỹ BHXH trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

  pdf120p unforgottennight04 14-09-2022 5 1   Download

 • Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận liên quan đến kiểm soát chi BHXH, luận văn "Tăng cường công tác kiểm soát chi bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam" đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi BHYT tại BHXH tỉnh Quảng Nam; đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát chi BHYT tại đơn vị trong thời gian tới.

  pdf137p unforgottennight04 14-09-2022 3 1   Download

 • Trên cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ vận dụng trong kiểm soát thu BHXH, đề tài "Hoàn thiện kiểm soát thu BHXH tại Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Trà My - Quảng Nam" nghiên cứu thực trạng công tác kiểm soát thu BHXH tại BHXH huyện Bắc Trà My - Quảng Nam. Qua đó, chỉ ra những mặt tồn tại và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm soát thu BHXH tại BHXH huyện Bắc Trà My - Quảng Nam.

  pdf106p unforgottennight04 14-09-2022 5 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1310 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Lý luận xã hội
p_strCode=lyluanxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2