Lý thuyết automata

Xem 1-20 trên 32 kết quả Lý thuyết automata
 • rèn luyện thêm kỹ năng lập trình. Các qui định: 1. ... Chương trình phải được thực hiện theo mô hình lý thuyết automata. Ñeà 6. (3đ) ...

  pdf3p ngoclanh 10-06-2009 605 107   Download

 • Chương 7 của bộ Slide tiếng Anh môn học lý thuyết automata và ngôn ngữ hình thức đầy đủ của trường ĐHBK TP.HCM. Bộ Slide này có tổng cộng 7 chương.

  ppt35p levanphong7887 15-04-2011 44 16   Download

 • Chương 1 của bộ Slide tiếng Anh môn học lý thuyết automata và ngôn ngữ hình thức đầy đủ của trường ĐHBK TP.HCM. Bộ Slide này có tổng cộng 7 chương.

  ppt31p levanphong7887 15-04-2011 62 13   Download

 • Chương 3 của bộ Slide tiếng Anh môn học lý thuyết automata và ngôn ngữ hình thức đầy đủ của trường ĐHBK TP.HCM. Bộ Slide này có tổng cộng 7 chương.

  ppt50p levanphong7887 15-04-2011 59 13   Download

 • Chương 2 của bộ Slide tiếng Anh môn học lý thuyết automata và ngôn ngữ hình thức đầy đủ của trường ĐHBK TP.HCM. Bộ Slide này có tổng cộng 7 chương.

  ppt40p levanphong7887 15-04-2011 52 12   Download

 • Chương 6 của bộ Slide tiếng Anh môn học lý thuyết automata và ngôn ngữ hình thức đầy đủ của trường ĐHBK TP.HCM. Bộ Slide này có tổng cộng 7 chương.

  ppt38p levanphong7887 15-04-2011 41 10   Download

 • Biểu diễn ngôn ngữ một cách tổng quát thông qua văn phạm (grammar) và automata: Văn phạm: cơ chế sản sinh ra mọi chuỗi của ngôn ngữ; Automata: là một máy trừu tượng, hay một cơ chế cho phép đoán nhận một chuỗi bất kỳ có thuộc một ngôn ngữ L hay không

  pdf36p levanvitin41 28-01-2013 50 10   Download

 • Chương 4 của bộ Slide tiếng Anh môn học lý thuyết automata và ngôn ngữ hình thức đầy đủ của trường ĐHBK TP.HCM. Bộ Slide này có tổng cộng 7 chương.

  ppt33p levanphong7887 15-04-2011 39 9   Download

 • Lý thuyết mạng hàng đợi và ứng dụng trong các hệ thống truyền tin. Rất nhiều khái niệm cơ bản của các lĩnh vực này, như Sự phức tạp (complexity), Tự tổ chức, Tự sản sinh, Chọn lọc (selection), Tự trị (autonomy), Kết nối (connection), và Sự thích nghi, được đề xướng và phát hiện ra bởi các điều khiển gia.

  pdf5p butmaucam 27-08-2013 69 17   Download

 • Để đáp ứng nhu cầu học tập của các bạn sinh viên, nhất là sinh viên chuyên ngành tin học, Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại Học Cần Thơ chúng tôi đã tiến hành biên soạn các giáo trình, bài giảng chính trong chương trình học. Bài giảng môn Tin học lý thuyết này được biên soạn cơ bản dựa trên quyển “Introduction to Automata Theory, Languages and Computation” của John E. Hopcroft và Jeffrey D. Ullman, xuất bản bởi Addison-Wesley vào năm 1979. ...

  pdf13p suatuoi_nguyenchat 21-07-2011 88 12   Download

 • Chương 5 của bộ Slide tiếng Anh môn học lý thuyết automata và ngôn ngữ hình thức đầy đủ của trường ĐHBK TP.HCM. Bộ Slide này có tổng cộng 7 chương.

  ppt37p levanphong7887 15-04-2011 49 9   Download

 • Bài giảng chương 3 trình bày về automata hữu hạn và biểu thức chính quy. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm DFA & NFA, sự tương đương giữa DFA & NFA, biểu thức chính quy, các tính chất của tập chính quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt34p tangtuy14 02-06-2016 15 1   Download

 • Chương 6 - Automata đẩy xuống (Push Down Automata). Chương này trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm về PDA, PDA đơn định và không đơn định, PDA chấp nhận chuỗi bằng Stack rỗng và PDA chấp nhận chuỗi bằng trạng thái kết thúc, sự tương đương giữa PDA và CFL.

  ppt16p tangtuy14 02-06-2016 7 1   Download

 • Câu 1 (1.0 điểm): Áp dụng bổ đề bơm, bạn hãy chứng minh ngôn ngữ sau đây không là ngôn ngữ chính quy: L = {ai bj cj di | i, j ≥ 1} Câu 2 (2.0 điểm): Bạn hãy tìm một DFA tương đương với NFA sau: Câu 3 (1.5 điểm): Bạn hãy vẽ một automata hữu hạn chấp nhận cho ngôn ngữ được ký hiệu bởi biểu thức chính quy sau: ( (a + ab) b* a )* Câu 4 (1.0 điểm): Bạn hãy chuyển văn phạm sau đây về dạng chuẩn Chomsky (cho biết rằng văn phạm không có ký hiệu vô ích): S...

  pdf4p daodangson01041991 26-02-2011 406 77   Download

 • Ứng dụng của lý thuyết ngôn ngữ hình thức và automata:  Dùng trong xử lý từ vựng và cú pháp ngôn ngữ tự nhiên;  Dùng trong xây dựng ngôn ngữ lập trình ctd; Dùng trong nhận dạng (đối với những mẫu nhận dạng có cấu trúc);  Dùng trong tin sinh học (Bio-informatics);  Dùng trong tính toán phân tử (DNA Computing);  Dùng trong xử lý ảnh (nén ảnh Fractal,...

  pdf36p levanvitin41 28-01-2013 120 20   Download

 • Automata là một máy trừu tượng (mô hình tính toán) có cơ cấu và hoạt động đơn giản nhưng có khả năng đoán nhận ngôn ngữ. Finite automata (FA) - mô hình tính toán hữu hạn: có khởi đầu và kết thúc, mọi thành phần đều có kích thước hữu hạn cố định và không thể mở rộng trong suốt quá trình tính toán;

  pdf68p levanvitin41 28-01-2013 56 12   Download

 • Automata hữu hạn & Biểu thức chính quy Nội dung: • • • • Khái niệm DFA & NFA Sự tương đương giữa DFA & NFA Biểu thức chính quy Các tính chất của tập chính quy

  pdf31p suatuoi_nguyenchat 21-07-2011 47 10   Download

 • Xây dựng phương pháp mã hóa để sắp xếp dữ liệu chữ Việt. Càng về sau, từ điều khiển học sản sinh ra các ngành khoa học hiện đại như: khoa học máy tính, đặc biệt là Lý thuyết Thông tin, Lý thuyết automata (Automata theory), Trí tuệ Nhân tạo và Mạng thần kinh nhân tạo, Mô hình hóa và mô phỏng bằng máy tính, Những hệ thống động (Dynamical Systems), kỹ thuật rôbôt, và sự sống Nhân tạo.

  pdf8p butmaucam 28-08-2013 31 5   Download

 • ÔTÔMÁT TUYẾN TÍNH GIỚI NỘI VÀ VĂN PHẠM CẢM NGỮ CẢNH Nội dung chính : Trong chương này, chúng ta xét thêm một loại ôtômát, không mạnh bằng máy Turing, được gọi là ôtômát tuyến tính giới nội (Linear Bounded Automata – LBA). Đồng thời cũng xét thêm lớp văn phạm tương ứng với nó, là lớp văn phạm L1 hay còn gọi là văn phạm cảm ngữ cảnh, lớp văn phạm nằm giữa lớp văn phạm L0 và văn phạm phi ngữ cảnh L2.

  pdf7p suatuoi_nguyenchat 21-07-2011 53 4   Download

 • Dự báo nhu cầu vốn đầu tư và phương hướng chủ yếu thu hút và sử dụng các nguồn vốn đầu tư cho giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2000-2009.

  pdf7p butmaucam 27-08-2013 32 4   Download

Đồng bộ tài khoản