intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Lý thuyết hạch toán

Xem 1-20 trên 353 kết quả Lý thuyết hạch toán
 • Giáo án lý thuyết Hạch toán định mức gồm các nội dung chính như sau: Một số vấn đề cơ bản về hạch toán định mức trong doanh nghiệp kinh doanh ăn uống; Hạch toán định mức chi phí trong doanh nghiệp kinh doanh ăn uống; Hạch toán định mức chi phí trong doanh nghiệp kinh doanh ăn uống;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p ngo_alotoiday 19-02-2024 13 5   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Thực trạng công tác kế toán thuế tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Đại Lợi" nhằm hệ thống lý thuyết về thuế và kế toán thuế theo quy định hiện hành được áp dụng tại Công ty; Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán thuế (xác định các khoản thuế phải nộp, đã nộp, được khấu trừ, miễn giảm, phương pháp hạch toán, …) của Công ty Cơ khí Đại Lợi và việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của Công ty với Nhà nước;

  pdf97p boghoado04 11-01-2024 7 6   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Lý thuyết và thảo luận chính sách: Bài 21 - Mô hình tăng trưởng nội sinh, vai trò tiến bộ công nghệ" trình bày các nội dung chính sau đây: Mô hình Solow; Hạch toán tăng trưởng; Tiến bộ công nghệ và mô hình Solow; Mô hình tăng trưởng nội sinh;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf17p kimphuong1144 04-12-2023 3 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Lý thuyết và thảo luận chính sách: Bài 13 - Cán cân thanh toán quốc tế" trình bày các nội dung chính sau đây: nền kinh tế mở, hạch toán nền kinh tế mở, hạch toán BOP, dòng lưu chuyển,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf21p kimphuong1144 04-12-2023 2 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Lý thuyết và thảo luận chính sách: Bài 1 - Giới thiệu Kinh tế vĩ mô" trình bày các nội dung chính sau đây: giới thiệu về mục tiêu, mô tả, cấu trúc chương trình môn Kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf19p kimphuong1144 04-12-2023 6 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Lý thuyết và thảo luận chính sách: Bài 2 - Hạch toán thu nhập nền kinh tế" trình bày các nội dung chính sau đây: lịch sử GDP, phương pháp tính GDP, chi tiêu GDP theo giá hiện hành, GDP phân theo ngành tính theo giá hiện hành,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf23p kimphuong1144 04-12-2023 3 1   Download

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp gồm nội dung kiến thức cơ bản về đơn vị hành chính sự nghiệp, nguyên tắc theo dõi ghi chép, quản lý và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế diễn ra tại các đơn vị sự nghiệp. Ở mỗi bài gồm nội dung lý thuyết và hệ thống bài tập để người học củng cố lý thuyết và rèn luyện kỹ năng thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf378p hoahogxanh01 04-10-2023 8 7   Download

 • Giáo trình gồm nội dung kiến thức cơ bản về đơn vị hành chính sự nghiệp, nguyên tắc theo dõi ghi chép, quản lý và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế diễn ra tại các đơn vị sự nghiệp. Ở mỗi chương gồm nội dung lý thuyết và hệ thống bài tập để người học củng cố lý thuyết và rèn luyện kỹ năng thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf394p hoahogxanh01 04-10-2023 4 4   Download

 • Giáo trình Lý thuyết kế toán (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được những kiến thức cơ bản của lĩnh vực kế toán: Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ, yêu cầu, đối tượng của kế toán; Phân loại được tài sản của đơn vị kế toán và hệ thống phương pháp kế toán; Phân biệt được các hình thức kế toán và xác định được các loại sổ sách cần thiết cho từng hình thức kế toán.

  pdf126p hoahogxanh01 04-10-2023 5 3   Download

 • Giáo trình "Lý thuyết kế toán (Nghề: Kế toán tin học - Trình độ: Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên trình bày được khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán; xác định được đối tượng của hạch toán kế toán; phân loại được toàn bộ tài sản của đơn vị kế toán;...

  pdf103p kimphuong1126 12-09-2023 7 5   Download

 • Giáo án lý thuyết Kế toán thương mại dịch vụ với mục tiêu giúp các bạn trình bày được khái niệm và đặc điểm kinh doanh trong thương mại, các phương pháp hạch toán hàng tồn kho; Trình bày được các phương thức mua hàng, phương pháp kế toán mua hàng.

  doc80p hoangvancdn 31-07-2023 14 11   Download

 • Học phần "Rèn nghề kế toán doanh nghiệp" này giúp sinh viên củng cố lý thuyết về nguyên lý kế toán trong doanh nghiệp: các nguyên tắc, qui định, phương pháp hạch toán của các phần hành kế toán cơ bản trong doanh nghiệp, phương pháp tổng hợp, phân tích số liệu và lập báo cáo kế toán trong trong doanh nghiệp.

  pdf6p levanthong1234 22-05-2023 5 2   Download

 • Học phần "Rèn nghề kế toán hành chính nhân sự" này giúp sinh viên củng cố lý thuyết về kế toán kế toán trong đơn vị HCSN: các nguyên tắc, qui định, phương pháp hạch toán của các phần hành kế toán cơ bản trong đơn vị HCSN, phương pháp tổng hợp, phân tích số liệu và lập báo cáo kế toán trong đơn vị HCSN.

  pdf21p levanthong1234 22-05-2023 4 2   Download

 • Tài liệu "Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản của lý thuyết hạch toán kế toán; Hạch toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp; Hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ; Hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương và tình hình thanh toán với người lao động;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf184p vitomriddle 22-03-2023 5 2   Download

 • Phần 2 của giáo trình "Vật lý hạt nhân" tiếp tục trình bày những nội dung về: phản ứng hạt nhân, tiết diện hiệu dụng của phản ứng hạt nhân, phản ứng phân hạch hạt nhân; mẫu vỏ hạt nhân, lý thuyết mẫu vỏ; khối lượng của một số hạt sơ cấp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf53p langmongnhu 14-12-2022 20 6   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Kế toán phải trả người lao động tại công ty cổ phần phát triển công nghệ Lam Sơn - Chi nhánh phía Nam" nhằm nghiên cứu thực trạng hạch toán kế toán phải trả người lao động và các khoản trích theo lương của công ty cổ phần phát triển công nghệ Lam Sơn - chi nhánh phía Nam từ đó hiểu sâu hơn về lý thuyết và có cách nhìn thực tế kế toán phải trả người lao động và các khoản trích theo lương ở doanh nghiệp.

  pdf16p matroicon2510 06-12-2022 18 9   Download

 • Mô tô hạng A1 là phương tiện giao thông phổ biến tại Việt Nam. Hàng năm có hàng triệu người tham gia học và sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng này. Kết quả phân tích độ khó bộ đề trắc nghiệm dùng cho sát hạch lý thuyết lái xe mô tô hạng A1 cho thấy, chỉ có 1/148 câu ở mức trung bình, còn lại 147/148 câu là dễ. Trong đó, có thể chia ra bốn mức nhỏ gồm 9 câu “tương đối dễ”, 28 câu “dễ”, 51 câu “rất dễ” và 59 câu “hoàn toàn dễ”.

  pdf3p vispyker 16-11-2022 18 1   Download

 • Giáo trình Lý thuyết kế toán được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên phân biệt được các hình thức kế toán và xác định được các loại sổ sách cần thiết cho từng hình thức kế toán và báo cáo tài chính trong doanh nghiệp; Vận dụng được phương pháp hạch toán một số nghiệp vị kinh kế pháp sinh, ghi chép các nghiệp vụ vào sổ sách kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf202p troinangxanh10 12-10-2022 9 5   Download

 • Giáo trình Hạch toán định mức (Nghề: Chế biến món ăn - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên trình bày được ý nghĩa tác dụng, các yêu cầu của công tác hạch toán; trình bày được các phương pháp kiểm kê phương pháp kiểm kê chính xác khái niệm của hàng mua sẵn, hàng tự chế; chi phí và lợi nhuận trong doanh nghiệp ăn uống khách sạn; tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf82p lacvuchi 09-09-2022 50 13   Download

 • Cấu trúc chung của giáo trình Lý thuyết kế toán bao gồm 6 chương, cụ thể như sau: Một số vấn đề chung về công tác kế toán; Hệ thống tài khoản và ghi sổ kép; Chứng từ, sổ sách kế toán và các hình thức kế toán; Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp; Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp thương mại, dịch vụ và sản xuất; Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf202p dongcoxanh10 06-09-2022 78 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2