intTypePromotion=3

Lý thuyết mc.gregor

Xem 1-3 trên 3 kết quả Lý thuyết mc.gregor
  • Bài 7 cung cấp cho người học những kiến thức về quản trị nhân sự dự án. Mục tiêu học tập của bài này nhằm giúp sinh viên nắm được tầm quan trọng của việc quản lý nguồn nhân lực tốt cho các dự án, đặc biệt đối với các dự án công nghệ thông tin; tóm tắt các khái niệm cơ bản về quản lý con người qua các học thuyết của Abraham Maslow, Frederick Herzberg, David McClelland, and Douglas McGregor về động cơ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

    pdf45p kiepnaybinhyen_04 15-12-2015 187 53   Download

  • Tạo động lực làm việc là dẫn dắt nhân viên đạt được những mục tiêu đã đề ra với nỗ lực lớn nhất. Giả sử bạn có một công việc sắp đến hạn phải hoàn tất. Bạn cần nhân viên nỗ lực hơn nữa để đạt mục tiêu đúng thời hạn. Theo McGregor, thay vì không thích làm việc và trốn tránh trách nhiệm, trong một số điều kiện thích hợp, con người lại thích làm việc, thích tự kiểm soát hơn là bị điều khiển....

    ppt30p condaucon 26-07-2011 200 76   Download

  • Tiểu luận Quản trị học đề tài Yếu tố con người trong công tác quản trị giới thiệu đến các bạn những nội dung nghiên cứu như: Các học thuyết về bản chất con người trong quản trị, vai trò của yếu tố cong người và cách thức quản lý con người hiệu quả, kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

    doc17p phong1040572 14-10-2016 59 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Lý thuyết mc.gregor
p_strCode=lythuyetmcgregor

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản