Lý thuyết về agent

Xem 1-5 trên 5 kết quả Lý thuyết về agent
 • Xu hướng chuyển mọi tính toán lên Server bên ngoài Internet đang dần trở nên phổ biến, và sẽ là một trong những hình thức hoạt động chủ yêu của tương lai. Do đó yêu cầu về việc phân tải cho Server là thiết yếu. Các mô hình hiện có chủ yếu phân tải cho Server bằng một Server khác hoặc dựa trên các Cache Proxy. Khoá luận này sẽ đưa ra một mô hình mới cho việc phân tải Server bằng việc sử dụng Proxy động được xây dựng dựa trên lý thuyết về Agent....

  pdf50p truongnghen 31-08-2012 84 31   Download

 • Hàm grundy và ứng dụng trong lý thuyết trò chơi. Như vậy, điều khiển học thấy trước nhiều việc cho kỹ thuật rôbôt và những đại diện tự trị (cyborgs & autonomous agents). Vấn đề phân biệt cơ học và sinh học là liệu có phương pháp nào để phân biệt sự sống với không sống về nguyên tắc, hay hiểu là làm rõ được bản chất sự sống.

  pdf6p butmaucam 28-08-2013 36 10   Download

 • Về một thuật toán xấp xỉ ngoài cho bài toán quy hoặch dc dạng chính tắc. Những nhà khoa học von Foerster, Pask và Maturana tiếp tục hướng điều khiển quan tâm theo hướng nâng cao vai trò của sự tự lập và người quan sát dần đưa đến nền tảng vững chắc cho toàn ngành. Nhiều công việc áp dụng trong kỹ thuật rôbôt, trí tuệ nhân tạo như phần mềm tự lập (agent).

  pdf9p butmaucam 27-08-2013 50 5   Download

 • Mô phỏng sự định giá hiệu xuất của kế hoạch Snoop TCP đối với mạng không dây. Như vậy, điều khiển học thấy trước nhiều việc cho kỹ thuật rôbôt và những đại diện tự trị (cyborgs & autonomous agents). Vấn đề phân biệt cơ học và sinh học là liệu có phương pháp nào để phân biệt sự sống với không sống về nguyên tắc, hay hiểu là làm rõ được bản chất sự sống.

  pdf8p butmaucam 27-08-2013 31 6   Download

 • Randy’s dream has come true. An insurance underwriter for the last four years, he can finally call himself a manager. His boss recently told him, “You’ve worked hard, the agents like you, and your results have been outstanding. So we’re going to put you in charge of one of our underwriting units. Our hope is you’ll teach your employees how you do it, and your success will rub off on them.”

  pdf14p mimidu 13-07-2010 86 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Lý thuyết về agent
p_strCode=lythuyetveagent

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản