intTypePromotion=4
ADSENSE

Mã của windows server 2003 sp1

Xem 1-3 trên 3 kết quả Mã của windows server 2003 sp1
  • Chương này bao gồm những mục tiêu phi cụ thể. Sau khi giới thiệu họ các sản phẩm Microsoft Windows Server 2003, chương này bao gồm một số lưu tâm về cài đặt và cấu hình với tiêu điểm tập trung vào những gì bạn cần biết về kỳ thi chứng chỉ 70-290.

    doc7p domanhhacntt2 12-04-2011 255 85   Download

  • Trong mô hình này tôi chọn cài đặt HĐH Windows Server 2003 và Windows XP. Trước khi bắt tay vào việc bạn cần chuẩn bị.

    doc7p dream_high_vp1990 20-05-2011 254 88   Download

  • Các hệ điều hành mà Microsoft hỗ trợ như các phiên ngoài theo Windows 2008 Hyper-V như sau:. Windows Server 2008 x86 và x64. Windows Server 2003 SP2 hoặc cao hơn x86 và x64. Windows 2000 Server với SP4 và Windows 2000 Advanced Server với SP4. Windows Vista x86 và x64. Windows XP SP2 hoặc x86 và x64 sau này. SUSE Linux Enterprise Server 10 x86 SP1 hoặc sau này và x64

    pdf10p yukogaru13 30-11-2010 103 28   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mã của windows server 2003 sp1
p_strCode=macuawindowsserver2003sp1

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2