intTypePromotion=1
ADSENSE

Mã tiêu đề h0 và h1

Xem 1-1 trên 1 kết quả Mã tiêu đề h0 và h1
  • Mã điểm báo hiệu đích DPC chỉ ra điểm báo hiệu mà bản tin sẽ đến. Mã điểm báo hiệu gốc OPC chỉ ra điểm xuất phát của bản tin. Mã kênh luận lý LOC chỉ ra một kênh luận lý xác định bằng một chỉ số.Chỉ số này được cấp phát cho một bản tin hướng đi và cũng giá trị LOC đó được sử dụng cho bản tin hướng về liên quan. Bốn bit có trọng số thấp nhất sử dụng cho chức năng lựa chọn liên kết báo hiệu của MTUP....

    ppt37p hoangchung_dtvt 12-12-2012 62 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mã tiêu đề h0 và h1
p_strCode=matieudeh0vah1

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2