Màn hình relationship trong microsoft

Xem 1-3 trên 3 kết quả Màn hình relationship trong microsoft
  • Đối với người sử dụng đã quen thuộc với loại cơ sở dữ liệu Microsoft Access, màn hình Relationship trong Microsoft Access sẽ giúp cho bạn hiển thị và tạo lập các mối quan hệ dữ liệu giữa các bảng trong tập tin cơ sở dữ liệu MDB.

    doc36p langtuhoadinhlang 09-12-2010 962 79   Download

  • Mục tiêu là để thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn về cách làm thế nào để sử dụng Công nghệ thông tin truyền thông trong phát triển kinh tế xã hội, và để trang bị cho hoạch định chính sách và quản lý chương trình với sự định hướng phát triển trong khuôn khổ dựa trên Công nghệ thông tin truyền thông và được Công nghệ thông tin truyền thông hỗ trợ can thiệp trong nhiều lĩnh vực xã hội....

    pdf22p chipbia 16-07-2012 154 36   Download

  • Tham khảo bài thuyết trình 'quản trị dữ liệu và thông tin maketting', tài liệu phổ thông, tin học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf23p chipbia 16-07-2012 52 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Màn hình relationship trong microsoft
p_strCode=manhinhrelationshiptrongmicrosoft

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản