Mạng interrnet

Xem 1-11 trên 11 kết quả Mạng interrnet
 • Tham khảo bài thuyết trình 'mạng máy tính - chương 02 địa chỉ ip và chia subnet', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p demontears741 21-07-2013 154 39   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'mạng máy tính - chương 03 mô hình osi và tcp/ip', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p demontears741 21-07-2013 112 26   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'mạng máy tính - chương 01 tổng quan', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf46p demontears741 21-07-2013 97 21   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'mạng máy tính - chương 03 tầng ứng dụng', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p demontears741 21-07-2013 98 16   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'mạng máy tính - chương 03 tầng vận chuyển', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf69p demontears741 21-07-2013 101 13   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'mạng máy tính - chương 03 tầng liên kết dữ liệu', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf73p demontears741 21-07-2013 103 10   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'mạng máy tính - chương 04 phương tiện truyền dẫn', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p demontears741 21-07-2013 90 9   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'mạng máy tính - chương 05 thiết bị mạng', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p demontears741 21-07-2013 67 9   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'mạng máy tính - chương 03 tầng mạng', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf59p demontears741 21-07-2013 80 8   Download

 • APacket Tracer là một phần mềm của Cisco giúp chúng ta thiết kế một hệ thống mạng ảo với mọi tình huống giống như thật.BVùng làm việc của chương trình: Logical Workspace – Vùng làm việc Logic.BVùng làm việc của chương trình: Logical Workspace – Vùng làm việc Logic Physical Workspace – Vùng làm việc vật lý

  ppt23p leanhtien 03-05-2013 82 34   Download

 • Phải nói ngay rằng từ khi Internet ra đời nó đã tạo ra một cuộc cách mạng mới trong lĩnh vực truyền thông, tuy nhiên bên cạnh cái được, mặt trái của nó lại ít người quan tâm, trong đó có những loại bệnh mà chính những người trong cuộc, sử dụng Interrnet đã không nhận ra.

  pdf13p cavienchien444 29-05-2011 28 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản