intTypePromotion=1
ADSENSE

Mạng ngang hàng phi cấu trúc

Xem 1-2 trên 2 kết quả Mạng ngang hàng phi cấu trúc
  • Từ khi hệ thống mạng toàn cầu ra đời, nó đã mang lại nhiều lợi ích to lớn cho con người như: sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí,…Tuy nhiên, sự gia tăng về số lượng người truy cập khiến các hệ thống tập trung bị quá tải, không còn phù hợp. Một trong những giải pháp để giải quyết sự quá tải trên là xây dựng hệ thống nhiều bản sao. Đó là hệ thống phân tán triệt để, hệ thống này được xây dựng bởi nhiều máy chủ ngang hàng, giống nhau cả về chương...

    pdf13p esc_12 03-08-2013 116 16   Download

  • Trong các mô hình client-server, mô hình mạng ngang hàng tập trung hay mô hìnhmạng ngang hàng lai ghép, nếu một người dùng ở trong mạng sử dụng máy tính để tìm kiếm tài nguyên thì việc tìm kiếm là đơn giản bởi sự hỗ trợ của server hoặc siêu điểm nútTuy nhiên, với mô hình mạng ngang hàng thuần túy việc tìm kiếm lại không đơn giản, đólà bởi vì điểm nút tìm kiếm không có thông tin vị trí tài nguyên, không có thông tin địnhtuyến, cũng như thông tin về các điểm nút khác trong mạng, trừ...

    pdf76p chieu_mua 27-08-2012 128 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mạng ngang hàng phi cấu trúc
p_strCode=mangnganghangphicautruc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2