intTypePromotion=1
ADSENSE

Mạng peer-to-peer

Xem 1-1 trên 1 kết quả Mạng peer-to-peer
  • Mục tiêu: Khái niệm, các khía cạnh hiện thực của các giao thức ứng dụng mạng. Các mô hình dịch vụ lớp transport. Mô hình clientserver. Mô hình peertopeer. Nghiên cứu giao thức thông qua xem xét một số giao thức lớp application. HTTP, FTP, SMTP / POP3 / IMAP, DNS, Lập trình ứng dụng mạng socket API

    ppt108p dangvietkhoi 08-09-2010 321 71   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mạng peer-to-peer
p_strCode=mangpeertopeer

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2