intTypePromotion=1
ADSENSE

Mạng thần kinh ANN

Xem 1-7 trên 7 kết quả Mạng thần kinh ANN
 • Đề tài này nghiên cứu, áp dụng phần mềm mạng thần kinh nhân tạo (ANNs) để dự báo lũ ở hạ lưu sông Thu Bồn – Vu Gia.

  pdf7p meoden89nd 20-01-2011 146 29   Download

 • Artificial neural network (ANN) models have been extensively studied with the aim of achieving human-like performance, especially in the field of pattern recognition. These networks are composed of a number of nonlinear computational elements which operate in parallel and are arranged in a manner reminiscent of biological neural interconnections. ANNs are known by many names such as connectionist models, parallel distributed processing models and neuromorphic systems (Lippmann 1987).

  pdf8p doroxon 12-08-2010 104 23   Download

 • Dự báo lưu lượng nước đến hồ chứa có ý nghĩa rất quan trọng trong việc vận hành an toàn hồ chứa và phân phối nước hợp lý cho các nhu cầu sử dụng nước . Do vậy, đã có nhiều nghiên cứu nâng cao độ tin cậy của việc dự báo lượng nước đến phục vụ cho công tác quản lý, vận hành hồ chứa.

  pdf7p vititan2711 13-08-2019 27 1   Download

 • Trong nghiên cứu này các phương trình dự báo số lượng xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) hạn 6 tháng trên khu vực Biển Đông (VES) đã được xây dựng và thử nghiệm. Ba mô hình hồi quy tuyến tính đa biến trong đó các hệ số hồi quy được xác định bằng các phương pháp khác nhau, gồm 1) bình phương tối thiểu (MLR), 2) độ lệch tuyệt đối nhỏ nhất (LAD), 3) minmax (LMV), và mô hình mạng thần kinh nhân tạo (ANN) cộng với một số tổ hợp các mô hình trên với nhau được sử dụng.

  pdf13p vihana2711 10-07-2019 32 0   Download

 • Hoạt động này có thể được thực hiện trong LabVIEW như sau. Trước tiên, chúng ta cần NN (mạng thần kinh) VI nằm trong đường dẫn ICTL ANNs Backpropagation NN Phương Pháp neuralNetwork.vi. Sau đó, chúng tôi tạo ra ba-ma trận có giá trị thực như đã thấy trong hình. 3.8. Các sơ đồ khối được thể hiện trong hình. 3.9. Theo quan điểm của sơ đồ khối, chúng ta cần một số thông số sẽ được giải thích sau. Tại thời điểm này, chúng ta quan tâm trong việc kết nối X-ma trận trong các kết nối đầu vào...

  pdf22p lovecafe3 29-08-2011 83 31   Download

 • phản ứng chuỗi polymerase khuếch đại của herpes simplex DNA của virus từ hạch geniculate của một bệnh nhân bị liệt Bell. Ann Otol Rhinol Laryngol 103:775-779 Engstrom M, Thomas KA, Naeser P, Stalberg R, Jonsson L (1993) tăng cường thần kinh mặt khác nhau gadolinium-nâng cao kỹ thuật hình ảnh cộng hưởng từ.

  pdf13p meomap5 12-12-2011 46 4   Download

 • Mô phỏng và dự báo năng lượng tiêu thụ đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập chính sách năng lượng và đưa ra quyết định theo hướng phát triển bền vững.

  pdf11p khidoichuoi 02-03-2020 43 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mạng thần kinh ANN
p_strCode=mangthankinhann

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2