intTypePromotion=4
ADSENSE

Mẫu phân bổ chi phí

Xem 1-20 trên 206 kết quả Mẫu phân bổ chi phí
 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “một số ý kiến góp phần hoàn thiện phương pháp hạch toán và phân bổ chi phí chung”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc52p thinhlu 05-10-2011 151 32   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'hoàn tiện phương pháp hạch tóan và phân bổ chi phí sản xuất chung tại cty cp nhựa đà nẵng - 1', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p lavie7 29-07-2011 86 29   Download

 • Mẫu sổ sách Kế toán bằng Excel trình bày chuẩn chung những những thông tin liên quan tới Kế toán như: ngày tháng, xuất nhập hàng hóa, chi phí,... Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Kế toán và những ngành có liên quan.

  xls645p kennguyen0 08-10-2014 252 60   Download

 • Nếu mức sản phẩm thực tế sản xuất ra cao hơn công suất bình thường thì chi phí sản xuất chung cố định được phân bổ cho mõi đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh. Nếu mức sản phẩm sản xuất thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường thì chi phí sản xuất chung cố định chỉ được phân bổ vào chi phí chế biến cho mõi đơn vị sản phẩm theo công suất bình thường. Khoản chi phí sản xuất chung không phân bổ được thì ghi nhận là chi phí...

  pdf9p lavie6 26-07-2011 147 31   Download

 • LỜI MỞ ĐẦU Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu chất lượng quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất. Mối quan tâm hàng đầu của người làm công tác quản lí là làm thế nào để xác định được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, trên cơ sở hoạch toán chi phí sản xuất một cách hợp lí, chính xác đầy đủ và khoa học. Trong những năm qua ở nước ta việc chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị...

  pdf9p lavie6 26-07-2011 75 21   Download

 • Trích các khoản theo lương theo tỷ lệ quy định Nợ TK622 Có TK338(3382,3383,3384) (5)Cuối kỳ kết chuyển hoạc phân bổ chi phí nhân công trực tiếp Nợ TK154 (KKTX) Nợ TK631 (KKTX) Có TK622 2.3) Sơ đồ tài khoản TK334 TK154(631) TK622 tiền lương, tiền ăn ca phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất TK335 kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp trích trươc tiền lương nghỉ ch CN trực tiếp sản xuất TK338 trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí 3) Hạch toán chi phí sản xuất chung: Chi phí sản xuất chung là...

  pdf12p lavie8 27-07-2011 72 15   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường mỗi doanh nghiệp đều có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, đó không chỉ là đối thủ cạnh tranh về nhãn hiệu mà còn là đối thủ cạnh tranh về mặt hàng, sự cạnh tranh đó không chỉ diễn ra đối với các công ty nội địa mà còn xảy ra với các công ty đa quốc gia, sự cạnh tranh gay gắt ấy buộc mỗi doanh nghiệp phải phát huy mọi lợi thế cạnh tranhcủa mình ,đồng thời phải hợp lý hóa toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh để không ngừng...

  pdf26p hotmoingay1 03-01-2013 66 15   Download

 • Những ưu điểm trên cộng với đội ngũ kế toán có trình độ cao, có tinh thần trách nhiệm tốt là ưu điểm nổi bật trong công tác hạch toán chi phí sản xuất. Tuy nhiên, hiện nay tại doanh nghiệp chưa chi tiết tất cả những chứng từ phát sinh trên cùng một sổ chi tiết TK627 mà chỉ mở điển hình là sổ chi tiết TK627 chứng từ liên quan về các nghiệp vụ phát đơn giản, chỉ là những phát sinh chứng từ bên ngoài của công ty như các nghiệp vụ phát sinh các chứng từ...

  pdf6p lavie6 26-07-2011 65 14   Download

 • Khi công nhân nghỉ phép, kế toán xác định số tiền lương nghỉ phép phải trả, ghi: Nợ TK 335 Có TK 334 - Khi trả tiền lương nghỉ phép cho người nghỉ phép, kế toán ghi: Nợ TK 334 Có TK 111 4. Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung Kế toán đã tập hợp chi phí sản xuất chung rồi phân bổ cho các sản phẩm theo tiêu chuẩn tiền lương tính vào giá thành mà chi phí sản xuất chung của Công ty hiện nay lại chưa có định mức hay dự toán cho...

  pdf5p caott10 28-07-2011 66 14   Download

 • III.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ CHUNG KHÁC: A. Chi phí bán hàng: 1.Khái niệm: Chi phí bán hàng là những chi phí liên quan đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm phát sinh trong kì như: tiền lương trả cho nhân viên bán hàng,hoa hồng trả cho đại lí bán hàng,chi phí marketing... 2.Nội dung chi phí bán hàng: Theo nội dung kinh tế của chi phí,chi phí bán háng được chia thành các nội dung sau: --Chi phí nhân viên: Bao gồm tiền lương và các khoản trích theo lương tính vào chi phí của...

  pdf9p lavie7 29-07-2011 71 14   Download

 • Chi phí bằng tiền khác Ngoài ra kế toán có thể tổ chức các tài khoản cấp 3,4 ...nhằm tập hợp các thông tin cần thiết về chi phí quản lí doanh nghiệp,phục vụ yêu cầu quản lí tại đơn vị .Chẳng hạn doanh nghiệp có thể chi tiết theo từng chi nhánh ,từng cửa hàng,từng mặt hàng ..nhằm phục vụ cho việc xác định kết quả kinh doanh theo từng đối tượng tương ứng.Hoặc chi tiết chi phí theo cách ứng xử của chi phí với mức độ hoạt động(định phí,biến phí) b)Trình tự hạch toán: --Hạch toán chi...

  pdf9p lavie7 29-07-2011 68 14   Download

 • Chi phí khấu hao TSCĐ (6274): phân bổ cho các sản phẩm theo tiêu thức số giờ máy hoạt động +Chi phí dịch vụ mua ngoài (6277): phân bổ cho các sản phẩm theo tiêu thức định mức tiêu hao năng lượng động lực( điện, nước) +Chi phí dịch vụ mua ngoài (6178): phân bổ cho các sản phẩm theo tiêu thức khối lượng sản phẩm sản xuất. 2.Tổ chức công tác nhận dạng các loại chi phí ở phân xưởng. Công ty nhựa Đà Nẵng là một Công ty chuyển về lĩnh vực sản xuất nên những chi phi...

  pdf7p lavie7 29-07-2011 149 14   Download

 • Vì trong kỳ có nhiều đơn đặt hàng nên ,kế toán sẽ tiến hành phân bổ chi phí sản xuất chung theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.Do nguyên vật liệu chiếm hầu như đa số về chi phí sản xuất sản phẩm.Nên nguyên vật liệu trực tiếp được đem ra làm tiêu thức phân bổ. 2.Đánh giá sản phẩm dở dang: Xí nghiệp hạch toán chi phí theo đơn đặt hàng nên không có đánh giá sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ.Chính vì vậy,chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm chính...

  pdf9p lavie8 27-07-2011 58 11   Download

 • Đơn vị Tổ màng mỏng Tổ can phao Tổ dệt bao Tổ cắt manh Tổ bao bì Tổ may bao Tổ sản phẩm PVC Tổ cơ điện Tổ phối liệu Tổng cộng Số tiền 2.741.500 Bảng chi tiết chi phí dụng cụ (6273) cho từng tổ sản xuất quý4/2003 Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Đơn vị Tổ màng mỏng Tổ can phao Tổ dệt bao Tổ cắt manh Tổ bao bì Tổ may bao Tổ sản phẩm PVC Tổ cơ điện Tổ phối liệu Tổng cộng Số tiền 505.967

  pdf9p lavie7 29-07-2011 83 7   Download

 • Bông thiên nhiên: (CT) : 25303*21718,7= 549547986 Xơ hoá học (PE) : 16556*16030,6=265393946 Tổng giá trị nguyên vật liệu tồn cuối tháng: 814941932 BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU CHÍNH THÁNG 4/2004 Tk ghi nợ TK621 (Đồng) CO I/ MÁY Ý 1/ Sợi 20/1CT 2/ Sợi 46/1PC 3/ Sơiü 42/2 PE II/ MÁY MỸ 1/ Sợi 20/1 PE 2/ Sợi 45/1 PE 81921,4 29403,2 10636,7 PE Sản lượng nhập kho (Kg) Chi phí có TK 1521 TỔNG CỘNG Chi phí nguyên vật liệu thực tế cho cả 2 dây chuyền MÁY Ý: 2124556540(đồng) MÁY MỸ : 900144821 (đồng) Kế toán...

  pdf12p lavie8 27-07-2011 51 2   Download

 • Biểu mẫu: "Bảng phân bố khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước" theo mẫu số FB01- SN kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính.

  doc2p giangltg 11-10-2009 2905 370   Download

 • Quy trình này được soạn thảo áp dụng và duy trì nhằm: − Giúp các bộ phận có thể lập kế hoạch chi phí, đề nghị tạm ứng và thanh toán các chi phí theo cách thống nhất − Quy định những mẫu biểu, báo cáo đồng nhất hỗ trợ tốt cho công tác tổng hợp và báo cáo 2. PHẠM VI ÁP DỤNG GĐ X ĐD X QM X ĐL X ĐM X GD X KD X SG X − Quy trình này chỉ áp dụng cho việc lập kế hoạch chi phí, tạm ứng, duyệt mua và duyệt chi...

  pdf7p thanh_trieu 25-12-2009 916 333   Download

 • Tài liệu Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước say đây giúp bạn tìm hiểu thêm về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần và số lượng hồ sơ của thử tục kiểm soát thanh toán vốn chi phí. Tài liệu đi kèm các mẫu văn bản liên quan như giấy rút vốn đầu tư, giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư..., mời các bạn cùng tham khảo.

  doc12p batrinh 19-08-2009 1049 265   Download

 • Đề tài Giải pháp cắt giảm chi phí trong vận hành tại Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cà Mau nêu có nhiều nguyên nhân làm cho Công ty lâm vào tình trạng thiếu vốn như đầu tư dàn trải không đúng thời điểm, lãng phí trong công tác điều hành. Do đó, để có thể vượt qua được tình hình khó khăn như hiện nay, đòi hỏi Công ty phải đề ra các biện pháp kịp thời nhanh chóng như ngừng đầu tư hoặc cắt bỏ các dự án gây ứ động vốn, đồng thời phải tiến hành cắt giảm chi phí lãng phí trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.

  pdf16p next_12 16-04-2014 138 28   Download

 • 2 cách tính theo 2 loại tỷ số B/C khác nhau sẽ cho các kết quả khác nhau, nhưng sẽ dẫn đến cùng 1 kết luận. – Về mặt sắp hạng các PA, chúng lại có thể dẫn đến những kết luận khác nhau. – Lợi ích B phải là hiệu của phần lợi ích do dự án mang lại và – phần tổn thất (thiệt hại) do dự án gây ra. – Điểm khác nhau cơ bản giữa 2 tỷ số B/C là phần chi phí hàng năm được bổ sung vào phần chi phí ở mẫu hay trích...

  pdf6p caoquanghung01657986 09-08-2013 210 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mẫu phân bổ chi phí
p_strCode=mauphanbochiphi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2