Máy phát điện. nông thôn việt nam

Xem 1-5 trên 5 kết quả Máy phát điện. nông thôn việt nam
 • Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu ứng dụng biogas từ các hầm khí thải trại chăn nuôi lợn (heo) ở nông thôn Việt Nam làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong để kéo máy phát điện. Việc sử dụng nguồn nhiên liệu trong sinh họat đồng thời góp phần tạo môi trường thân thiện cho người dân. Giá trị ô nhiễm mà khí thải động cơ dùng biogas với thành phần HC khoảng 523 ppm và CO khoảng 1,99% thỏa mãn giới hạn cho phép của tiêu chuẩn Việt nam...

  pdf7p namson94 22-07-2012 151 65   Download

 • Tuy mới xuất hiện ở Việt Nam trong mấy năm gần đây nhưng thương mại điện tử đã chứng tỏ ưu thế vượt trội của mình, giúp giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Việc ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp là xu thế tất yếu.

  doc64p chien18 24-04-2013 94 38   Download

 • Trong bối cảnh tổng thể của toàn cầu hóa và phát triển con người, Cảnh quan nông thôn của Việt Nam giảm sự bất bình đẳng trong cơ hội kinh tế giữa nông thôn và thế giới đô thị, giữa Tây Nguyên và đồng bằng, giữa các vùng khác nhau, có thể thông qua công nghệ mới. Điều này sẽ được cung cấp cho người dân và những vùng khó khăn cách thực tế để dễ dàng truy cập thông tin cần thiết để cải thiện hoạt động kinh tế....

  pdf9p doquyenhong 31-10-2011 75 5   Download

 • Các tác giả, Tiến sĩ Mei Xie, chuyên gia Ngân hàng Thế giới (WB) Phát triển tài nguyên nước. Cô đã được Việt Nam nhiều lần kể từ năm 1996 để hợp tác với các cơ quan của Bộ Nông nghiệp Việt Nam Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để chuẩn bị Hiệp định của dự án ODA của nước Nguồn lực phát triển ở đồng bằng sông Cửu Long.

  pdf15p doquyenhong 31-10-2011 51 4   Download

 • Tiếp tục phát triển của ngành thủy lợi tại Việt Nam đòi hỏi Chính phủ thiết lập một khuôn khổ cho phép của chính sách, pháp luật và cơ chế tài chính là đủ hấp dẫn để giải phóng tiềm năng vốn có và các nguồn lực của các khu vực tư nhân và dân số nông thôn tham gia trong phát triển thuỷ lợi.

  pdf11p doquyenhong 31-10-2011 32 3   Download

Đồng bộ tài khoản