Memcached

Xem 1-7 trên 7 kết quả Memcached
 • www.it-ebooks.info .www.it-ebooks.info .Developing Web Applications with Perl, memcached, MySQL® and Apache Foreword . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxv Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

  pdf891p hoa_can 28-01-2013 35 12   Download

 • Memcachedb is a distributed key-value storage system designed for persistent. A complete memcached, but *NOT* a cache solution: Memcached is good enough for cache. *NO* expiration: For memcache protocol compatible, still reserved, but we do nothing. Totally for persistent: Transaction, replication, we do our best to achieve persistent.

  pdf118p hanguyen 14-07-2009 225 69   Download

 • Phương pháp này tạo ra và mở ra một kết nối đến một máy chủ memcached chạy trên máy chủ. Các tham số cổng xác định cổng TCP được sử dụng bởi memcached, mặc định là 11211, và thời gian chờ xác định bao lâu để chờ đợi khi cố gắng để kết nối trước khi trở về FALSE. Trả về trung thực về thành công, FALSE về thất bại. ❑ memcache:: lượng giảm

  pdf41p kimku13 24-10-2011 109 10   Download

 • Facebook cung cấp một số công cụ mạnh mẽ để làm cho nó dễ dàng hơn để xử lý những trường hợp này.. Chúng tôi sẽ xem một ví dụ về cách sử dụng những công cụ này ở đây.Sử dụng memcached có thể là một cách tuyệt vời để loại bỏ các truy vấn cơ sở dữ liệu,

  pdf19p kennguyen8 10-11-2011 45 8   Download

 • nhưng nó không phải là một viên đạn kỳ diệu. Nó cần có thời gian cho memcached để lưu trữ các đối tượng trong bộ nhớ cache. Trừ khi ứng dụng của bạn liên tục kéo cùng một dữ liệu từ bộ nhớ cache mà không sửa đổi nó, bạn thậm chí có thể trải nghiệm một sự suy giảm.

  pdf28p kennguyen8 10-11-2011 28 7   Download

 • GOOGLE APP ENGINE 305 4 cache.ram = cache.disk = cache.memcache The first line imports memcache. The second line has to be a list of memcache sockets (server:port). The third line redefines cache.ram and cache.disk in terms of memcache. You could choose to redefine only one of them to define a totally new cache object pointing to the Memcache object. With this tweak the "cache" folder does not need to be a shared folder any more, since it will no longer be accessed. This code requires having memcache servers running on the local network.

  pdf10p yukogaru14 30-11-2010 32 3   Download

 • Google App Engine không chỉ mở rộng quy mô các ứng dụng nó có thể giúp bạn xây dựng ứng dụng nhanh bằng cách sử dụng các công cụ mà bạn yêu thích.

  pdf35p tuyetroimuahe123 11-03-2014 20 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản