intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẹo hay về điện tử

Xem 1-20 trên 270 kết quả Mẹo hay về điện tử
 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng kỹ thuật điện tử và tin học', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf237p 123968574 20-06-2012 335 111   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng kỹ thuật điện tử và tin học phần 1', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p xingau5 13-08-2011 209 41   Download

 • Khi sử dụng FET trong các mạch điện tử, cần lưu ý tới một số đặc điểm chung nhất sau đây: - Việc điều khiển điện trở kênh dẫn bằng điện áp UGS trên thực tế gần như không làm tổn hao công suất của tín hiệu, điều này có được do cực điều khiển hầu như cách li về điện với kênh dẫn hay điện trở lối vào cực lớn (109 ¸1013 W so với loại tranzito bipolal dòng điện dò đầu vào gần như bằng không,...

  pdf23p xingau5 13-08-2011 95 20   Download

 • Hình 2.68: b) Sơ đồ thay thế Để khảo sát các tham số của tầng khuếch đại BC theo dòng xoay chiều ta sử dụng sơ đồ tương đương hình 2.68b. Rv = RE // [ rE + ( 1 - a )rB] (2-150) Từ (2-150) ta thấy điện trở vào của tầng được xác định chủ yếu bằng điện trở rE và vào khoảng (10 ¸ 50)W. Điện trở vào nhỏ là nhược điểm cơ bản của tầng BC vì tầng đó sẽ là tải lớn đối với nguồn tín hiệu vào. ...

  pdf23p xingau5 13-08-2011 103 18   Download

 • – Bộ ổn áp một chiều (ổn dòng) cáo nhiệm vụ ổn định điện áp (dòng điện) ở đầu ra của nó Uo2 (It) khi Uo1 bị thay đổi theo sự mất ổn định của Uo1 hay It. trong nhiều trường hợp nếu không có yêu cầu cao thì không cần bộ ổn áp hay ổn dòng một chiều. Tuỳ theo điều kiện và yêu cầu cụ thể mà bộ chỉnh lưu có thể mắc theo những sơ đồ khác nhau và dùng các loại van chỉnh lưu khác nhau. ...

  pdf24p xingau5 13-08-2011 92 18   Download

 • Công suất tiêu thụ từ nguồn cung cấp P0 = Hiệu suất của mạch colectơ ηc = và hiệu suất của tầng η = ηb -a2 . π Ucm . 4 Ec Pr π Ucm = . Pt 4 E (2-208) (2-207) Hiệu suất của tầng sẽ tăng khi tăng biên độ tín hiệu ra. Giả thiết Ucm = Ec và h b-a 2 = 1 thì h=0.785. Chú ý rằng giá trị biên độ Ucm không vượt quá Ec - DUCE và h b.a = 0.8 ¸ 99 thì hiệu suất thực tế của tầng khuếch đại công suất đấy

  pdf23p xingau5 13-08-2011 84 17   Download

 • Bộ khuếch đại không đảo (h.2.107) gồm có mạch hồi tiếp âm điện áp đặt vào đầu đảo, còn tín hiệu đặt tới đầu vào không đảo của OA. Vì điện áp giữa các đầu vào OA bằng 0 (U0 = 0) nên quan hệ giữa Uv và Ur xác định bởi :

  pdf23p xingau5 13-08-2011 98 16   Download

 • Khi điện áp vào UCB tăng điện áp UBE giảm làm cho IB cũng giảm. Đặc tuyến ra của tranzito mắc CC mô tả quan hệ giữa dòng IE và điện áp UCE khi dòng vào IB không đổi. Đặc tuyến truyền đạt trong trường hợp này mô tả quan hệ giữa dòng ra IE và dòng vào I B khi điện áp UCE không đổi. Trong thực tế có thể coi IC ≈ IE cho nên đặc tuyến ra và đặc tuyến truyền đạt (trường hợp mắc chung colectơ ) ...

  pdf23p xingau5 13-08-2011 98 14   Download

 • - Nếu Uvào - Ura ³ Uz nhánh ĐZ2, R5 dẫn dòng, qua phân áp R4.T5 đặt 1 điện áp dương lên T3 làm nó mở ngay cả khi dòng trên R3 chưa đạt tới trị Iramax (và nhờ đó làm giảm dòng ra kể cả khi điều kiện Ira ³ Iramax không thỏa mãn).

  pdf24p xingau5 13-08-2011 64 14   Download

 • Hình 3.18a đưa ra một dạng của sơ đồ nguyên lí mạch đa hài đợi dùng IC thuật toán và hình 3.18b là giản đồ thời gian giải thích hoạt động của mạch. Để đơn giản, giả thiết IC được cung cấp từ một nguồn đối xứng ±E và khi đó Uramax = |Uramin| = Umax Ban đầu lúc

  pdf28p xingau5 13-08-2011 79 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cảm biến và thiết bị chấp hành phần 1', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p xingau5 13-08-2011 113 39   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cảm biến và thiết bị chấp hành phần 2', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p xingau5 13-08-2011 133 36   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cảm biến và thiết bị chấp hành phần 8', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p xingau5 13-08-2011 119 33   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cảm biến và thiết bị chấp hành phần 10', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p xingau5 13-08-2011 92 32   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cảm biến và thiết bị chấp hành phần 3', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p xingau5 13-08-2011 114 30   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cảm biến và thiết bị chấp hành phần 5', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p xingau5 13-08-2011 108 29   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cảm biến và thiết bị chấp hành phần 7', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p xingau5 13-08-2011 110 29   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cảm biến và thiết bị chấp hành phần 4', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p xingau5 13-08-2011 107 28   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cảm biến và thiết bị chấp hành phần 9', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p xingau5 13-08-2011 114 28   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cảm biến và thiết bị chấp hành phần 6', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p xingau5 13-08-2011 90 27   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Mẹo hay về điện tử
p_strCode=meohayvedientu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2