intTypePromotion=1
ADSENSE

Microsoft Foundation Classes

Xem 1-17 trên 17 kết quả Microsoft Foundation Classes
 • MFC – Microsoft Foundation Class MFC là một thư viện các lớp (class, OOP) trong ngôn ngữ Visual C++, được sử dụng để xây dựng các ứng dụng trên Windows MFC được xây dựng trên cơ sở các hàm thư viện API của Windows Trong một ứng dụng MFC, ta sẽ không gọi trực tiếp các hàm Windows API mà sẽ tạo các object từ những lớp của MFC, sau đó gọi các hàm của object này Đa số các hàm của lớp MFC có cùng tên với những hàm Windows API MFC tạo ra một Application Framework giúp cho lập...

  pdf71p lqvang02 02-02-2013 189 74   Download

 • Chương 4 - MFC Socket. Chương 4 trình bày những nội dung chính sau: Giới thiệu về MFC (Microsoft Foundation Classes), CSocket, CAsyncSocket. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

  pdf15p tieu_vu16 03-01-2019 17 1   Download

 • Giới thiệu về MFC, Visual C++ 6.0 Các loại ứng dụng trong Visual C++ 6.0 Xử lý chuột, bàn phím MessageBox NỘI DUNG Giới thiệu về MFC Microsoft Visual C++ 6.0 Các loại ứng dụng trong windows Chương trình MFC đầu tiên Xử lý chuột và bàn phím Message Box NỘI DUNG Giới thiệu về MFC Microsoft Visual C++ 6.0 Các loại ứng dụng trong windows Chương trình MFC đầu tiên Xử lý chuột và bàn phím Message Box Giới thiệu về MFC (1/2) MFC – Microsoft Foundation Class MFC là một thư viện các lớp (class, OOP) trong ngôn ngữ Visual C++, được sử dụng...

  pdf71p muaythai4 26-10-2011 224 57   Download

 • WELCOME TO Ivor Horton’s Beginning Visual C++ 2012. With this book, you can become an effective C++ programmer using Microsoft’s latest application-development system, Visual Studio 2012. I aim to teach you the C++ programming language, and then how to apply C++ in the development of your own Windows applications. Along the way, you will also learn about many of the exciting new capabilities introduced by this latest version of Visual C++. Visual C++ 2012 comes as part of any of the editions of the Microsoft development environment Visual Studio 2012.

  pdf0p hotmoingay3 09-01-2013 139 44   Download

 • It is not necessary to learn the Windows API in order to begin using the Microsoft Foundation Class (MFC) Library of C++ classes; you do not even have to know more than a few basic C++ concepts in order to begin. I have been teaching extension classes through the University of California, Berkeley, since 1993. My students have ranged from expert to beginning Windows programmers.

  pdf637p ntc2009 13-04-2011 163 43   Download

 • Đây là Tutorial cho lập trình Windows API, Tutorial này sẽ hướng dẫn bạn những kiến thức cơ bản và nâng cao cho phần lập trình trong Windows API với ngôn ngữ C. Ở đây không bao hàm phần MFC (Microsoft Foundation Classes sử dụng thư viện C++ để phát triển các ứng dụng C++ trên Windows). Tutorial này sẽ hướng dẫn các bạn tạo và test 1 ứng dụng Win32 trên Windows OS. Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf51p emlatatca 29-10-2014 335 94   Download

 • Ngôn ngữ lập trình là hệ thống hữu hạn các ký hiệu, quy ước về ngữ pháp dùng để xây dựng các chương trình. Hướng dẫn máy tính giải một bài toán hay một yêu cầu đặt ra. Microsoft Foundation Class: Tập hợp các lớp định nghĩa sẵn. Biểu diễn cách tiếp cận hướng đối tượng đến lập trình Windows và gói các Windows API.

  ppt87p hungcuongonly 23-07-2012 266 90   Download

 •  Microsoft Foundation Class  Là một thư viện các lớp (class, OOP) trong ngôn ngữ Visual C++, dùng cho việc lập trình trên Windows  Được xây dựng trên cơ sở các hàm thư viện API của Windows  Version 6 có khoảng 200 class  Giúp cho người lập trình có thể xây dựng ứng dụng nhanh và ít tốn công sức hơn so với việc sử dụng đơn thuần các hàm thư viện API của Windows  Ta vẫn có thể gọi các hàm Windows API trong MFC...

  pdf36p phanconglai 27-09-2012 139 48   Download

 • Nhà xuất bản Sự kiện trong Windows Forms Nếu bạn đang quen thuộc với Microsoft Visual Basic, Microsoft Foundation Classes (MFC), hoặc bất kỳ các công cụ khác có sẵn để xây dựng giao diện ứng dụng cho Windows, bạn nhận thức được rằng Windows sử dụng một mô hình hướng sự kiện để xác định khi nào thực thi mã.

  pdf4p golly_tit 11-08-2010 61 4   Download

 • In this chapter, we'll show you how to create an Ogre 3D Windows application in Visual Studio 2010 using the Win32 API, the Microsoft Foundation Classes (MFC), and the .NET framework. We'll show you how to configure your project settings to support Ogre, and how to integrate Ogre into each type of application. We'll also create a custom Ogre plugin and a custom resource manager

  pdf306p bachduong1311 12-12-2012 43 4   Download

 • Publishing Events in Windows Forms If you are familiar with Microsoft Visual Basic, Microsoft Foundation Classes (MFC), or any of the other tools available for building GUI applications for Windows

  pdf4p linhcuuhoa 10-09-2010 65 3   Download

 • ■ INDEX partial, 77–79 sealed, 131 static, 49–50 virtual, 67–69, 128–132 Microsoft Foundation Classes (MFC), 149 Microsoft Windows Internals, Fourth Edition: Microsoft Windows Server 2003, Windows XP, and Windows 2000 (Russinovich & Solomon), 401 Min method, 566 mirror overload, 168 Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied (Alexandrescu), 325 Monitor class, 249, 378, 387–396, 401–402 Monitor.Enter method, 390, 393 Monitor.Exit method, 390, 393 Monitor.Pulse method, 393, 396 Monitor.

  pdf8p tengteng16 27-12-2011 32 3   Download

 • This is the second of two of the most important classes we have the privilege to teach as part of the SANS Security Essentials course. In the first course, we went on a quick tour of some of the important issues and concepts in the field of cryptography. We saw that encryption is real, it is crucial, it is a foundation of so much that happens in the world around us today --and, most of it in a manner that is completely transparent to us.

  pdf29p huyhoang 07-08-2009 105 17   Download

 • Hello, welcome to Introduction to Encryption I. This is one of the most important classes we have the privilege to teach as part of the SANS’ Security Essentials course. Encryption is real, it is crucial, it is a foundation of so much that happens. I guess you know that one of the SANS mottos is, “Never teach anything in a class the student can’t use at work the next day.” One of our goals in this course is to help you be aware of how cryptography is used in our world.

  pdf40p huyhoang 07-08-2009 63 9   Download

 • This module provides students with a brief foundational understanding of the MicrosoftÆ Component Object Model (COM) and associated technologies. This nderstanding is necessary to make good decisions about candidate echnologies. Microsoftís Component Object Model, Distributed Component Object Model (DCOM), and COM+ each provide services and structure that aid n implementing large applications. These models provide many benefits that an be used by the application designer and developer. This module describes hese technologies and presents guidelines for implementing them.

  pdf4p batoan 11-08-2009 60 5   Download

 • his book shows how to transform the information in the USB 3.0 specifications into functioning devices and application software that communicates with the devices. To help build a foundation for design decisions, developers are guided in selecting device-controller hardware. Developers will also learn the benefits of the USB interface, its limitations, and how certain design choices made at the beginning of the project can reduce development time. Recent developments in host and device hardware, more detail on the standard USB classes, application examples using Microsoft's .

  pdf594p bientihonl 04-12-2009 317 91   Download

 • The reader is walked through the creation of a Microsoft SQL Server 2008 database, the creation of a Visual Studio 2010 solution consisting of 3 projects (a Window Presentation Foundation (WPF), a Console Application, and a Class Library). Each one utilizes the .NET 4.0 framework. Then the reader is walked through the steps required to configure and use the many features available contained within NHibernate 3.2.

  pdf62p trac2_123 11-04-2013 63 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Microsoft Foundation Classes
p_strCode=microsoftfoundationclasses

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2