Microsoft SQL Server 2008

Xem 1-20 trên 610 kết quả Microsoft SQL Server 2008
 • Contents at a Glance Part I Getting Started with Microsoft SQL Server 2008 1 Overview of Microsoft SQL Server 2 Installing and Configuring SQL Server 2008 3 Using the Tools in SQL Server 2008 Part II Designing Databases 4 Creating Databases 5 Designing Tables 6 Indexes 7 Partitioning Part III Retrieving and Manipulating Data 8 Data Retrieval 9 Advanced Data Retrieval 10 Data Manipulation Part

  pdf0p bongbong_hong 20-12-2012 82 27   Download

 • Exam 70-448: TS: Microsoft SQL Server 2008, Business Intelligence Development and Maintenance Objective impLementing an ssis sOLutiOn Implement control flow. Implement data flow. Chapter 1 Chapter 2 Chapter 1 Chapter 2 Chapter 2 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 1 Chapter 3 Chapter 2 Chapter 2 Chapter 1 Lesson 2 Lesson 1 Lesson 3 Lesson 1 Lesson 2 Lesson 3 Lesson 1 Lesson 2 Lesson 1 Lesson 2 Lesson 3 Lesson 2 chapter LessOn Implement dynamic package behavior by using property expressions. Implement package logic by using variables. Implement package configurations.

  pdf686p trasua_123 29-12-2012 66 19   Download

 • "Dữ liệu không gian trên Microsoft SQL server 2008" có nội dung sau: giới thiệu về Microsoft SQL server 2008, tạo cơ sở dữ liệu, chuyển dữ liệu từ shapefile sang SQL server 2008, các câu truy vấn không gian trên SQL server 2008, đánh giá kết luận.

  pdf26p holamtruong 06-02-2015 52 19   Download

 • his book teach you about Microsoft SQL Server 2008, a very important skill for a web developer to make a web page for the 21st century. With this book you WILL have the foundation about mySQL Server 2008. Enjoy! Who should read this book: students, little or good knowledge of javascript, strong foundation in HTML.

  pdf795p hoagiay_123 22-04-2013 55 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn học microsoft sql server 2008 part 43', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 50 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn học microsoft sql server 2008 part 52', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 57 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn học microsoft sql server 2008 part 161', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 83 10   Download

 • Attach cơ sở dữ liệu trong Microsoft SQL Server 2008 .Bài viết này sẽ minh họa các phương pháp sử dụng khác nhau của mệnh đề “For Attach” nhằm vượt qua những điểm hạn chế gặp phải khi sử dụng sp_attach_db và sp_attach_single_file_db. Trong SQL Server 7.0, Microsoft đã giới thiệu hai thủ tục lưu trữ hệ thống là sp_attach_db và sp_attach_single_file_db, giúp các nhà quản trị cơ sở dữ liệu thuận tiện hơn khi thực hiện các tác vụ sau: Attach trực tiếp các file .MDF và .

  pdf10p badaovl 18-05-2013 79 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn học microsoft sql server 2008 part 105', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 114 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn học microsoft sql server 2008 part 84', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 52 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn học microsoft sql server 2008 part 95', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 55 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn học microsoft sql server 2008 part 96', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 60 8   Download

 • Có thể một trong những cuốn sách thực sự bao gồm mọi thứ bạn cần biết về SQL Server 2008? Như sách andmore càng nhiều bao gồm các tính năng ít hơn và ít hơn các sản phẩm này rất lớn, trước khi tham gia một closelook tại của Paul SQL Server 2008 Kinh Thánh, tôi đã có thể nói không.

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 457 126   Download

 • SQL Server Extensions PowerShell Với việc phát hành SQL Server 2008, Microsoft kết hợp các phần mở rộng mới cho PowerShell đặc biệt để làm việc với SQL Server. Việc đầu tiên trong số này là một mini-vỏ cấu hình sẵn với các file DLL cần tải và các nhà cung cấp sẵn để sử dụng. Tất cả các ví dụ đưa ra trước đó trong chương này chạy tốt trong tiêu chuẩn PowerShell 1.0. Phần còn lại của chương tập trung vào các tính năng mới tạo ra cho SQL Server 2008....

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 264 88   Download

 • SQL Server 2008 sau triết lý của Microsoft hoàn toàn bảo mật''''và làm giảm diện tích bề mặt của ứng dụng. Việc cài đặt ban đầu chỉ cho phép truy cập địa phương - không có kết nối mạng cho các Express và phát triển các phiên bản (ví dụ, các ứng dụng máy khách từ xa sẽ không thể kết nối).

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 145 41   Download

 • rên trang báo lỗi và sử dụng báo cáo, chọn các thông tin mà bạn muốn tự động gửi đến Microsoft để cải thiện các tính năng SQL Server và dịch vụ. Các thiết lập này là tuỳ chọn. 22. Cài đặt trang quy Cluster điều hành một bộ quy tắc để xác định liệu SQL Server 2008 failover cluster cài đặt sẽ bị chặn.

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 147 29   Download

 • Có hai loại hỗ trợ: Ngày giờ nhỏ hơn và DateTime2. DateTime2 là mới cho SQL Server 2008 và đại diện cho thời gian đến một độ chi tiết tốt hơn nhiều: trong vòng 100 nano giây.

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 107 28   Download

 • SQL Server 2008 represents a sizable jump forward in scalability, performance, and usability for the DBA, developer, and business intelligence (BI) developer. It is no longer unheard of to have 20-terabyte databases running on a SQL Server. SQL Server administration used to just be the job of a database administrator (DBA), but as SQL Server proliferates throughout smaller companies

  pdf916p hoa_can 05-02-2013 70 28   Download

 • Hướng tới mục tiêu này, SQL Server 2008 bao gồm khả năng ước tính trước giảm dữ liệu tiềm năng nén dữ liệu sử dụng hệ thống sp_estimate_data_compression_savings thủ tục lưu trữ. Cụ thể, hệ thống thủ tục này được lưu trữ sẽ sao chép 5% dữ liệu được nén thành tempdb và nén nó. 5% không phải là một mẫu ngẫu nhiên nhưng mỗi XX

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 90 25   Download

 • Cài đặt điều kiện tiên quyết cho SQL Server 2008 như đã nói trên cả hai Node 1 và NODE2. Để giảm thiểu thời gian chết, cài đặt các điều kiện tiên quyết trên nút thụ động (Node 1) đầu tiên và khởi động lại Node 1. Sau đó, trong một thời gian dừng theo lịch trình, chuyển đổi dự phòng SQL Server 2005 chẳng hạn (SQL2005INST1) từ NODE2 đến Node 1. Điều này phải gánh chịu một thời gian chết ngắn gọn khoảng 15 giây.

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 121 24   Download

Đồng bộ tài khoản